โรงงานผลิต Ford เผยศักยภาพ ปรับกระบวนการผลิตให้รักษ์โลก

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 8 มิ.ย 2564
แชร์ 0

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญขององค์การสหประชาชาติ ในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และ โรงงานออโต้ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (เอเอที) รวมพลังในการผลิตของ Ford ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานผลิต Ford

โดยทั้ง 2 โรงงานนั้นมีเป้าหมายที่จะลด การปล่อยมลพิษ การใช้น้ำ การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และการนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ ช่วยให้ลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ฟอร์ดยืนหยัดในฐานะแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากวิสัยทัศน์ในการดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยด้วยความเอาใจใส่ เพื่อประโยชน์สุขของคนรุ่นหลังและโลกที่พวกเขาจะได้รับเป็นมรดกสืบทอดต่อไป ฟอร์ดได้ลงทุนอย่างมหาศาลในการดำเนินงานในประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการผลิตระดับโลกของบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

โรงงานผลิต Ford

การจัดการด้านน้ำ

ตลอดสองทศวรรษ ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะลดการใช้น้ำต่อการผลิตรถยนต์หนึ่งคันได้ถึงร้อยละ 72 แต่เป้าหมายดังกล่าวก็ยังถึงเป้าหมายที่น่าพอใจ เพราะฟอร์ดตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดการใช้น้ำประปาในกระบวนการผลิตให้เหลือศูนย์

โรงงานผลิต Ford

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของฟอร์ด มีเป้าหมายที่มากไปกว่าการใช้น้ำ คือจำกัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และการปล่อยสารเคมีจากห้องพ่นสีนั้น ฟอร์ดสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 25.1 กรัมต่อตารางเมตรในไตรมาสแรกของปี 2564

โรงงานผลิต Ford

แผนสำหรับปี 2556 โรงงานเอฟทีเอ็ม ได้ยกเลิกการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ โดยจะทำการคัดแยกขยะทุกประเภทภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นขยะที่เกิดจากโลหะ บรรจุภัณฑ์ วัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต แท่นรองรับบรรจุภัณฑ์ชนิดทำจากไม้ ขยะทั่วไปและขยะอันตราย เพื่อส่งไปรีไซเคิล และส่งต่อไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ความสำเร็จอื่น ๆ อีกในกระบวนการผลิตตลอดห้าปีที่ผ่านมา ทั้ลดขยะอันตรายลงกว่าร้อยละ 40 ลดปริมาณขยะทั่วไปต่อการผลิตรถหนึ่งคันลงร้อยละ 14 ลดปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ลงร้อยละ 28 และการใช้พลังงานต่อการผลิตรถหนึ่งคันในอัตราที่ดีขึ้นถึงร้อยละ 21

โรงงานผลิต Ford

พลังงานทดแทนที่สะอาด

โรงงานเอเอที ตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบแผงโซลาร์เซลล์ 11,000 แผง ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 5 เมกะวัตต์ บนหลังคาโรงงาน สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 28) ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวัน ซึ่งช่วยเสริมการผลิตที่ AAT ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

มร. อังเดร คาวาลาโร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มตลาดนานาชาติ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าวว่า

"ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นหลัง และปฏิบัติตามแนวทางที่เคร่งครัดของฟอร์ดซึ่งมักจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของหน่วยงานในท้องถิ่น การดำเนินงานของเรายังคงมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคาดว่าจะขยายขอบเขตการใช้แหล่งพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการรีไซเคิลน้ำจากกระบวนการผลิตในแต่ละวันของเราอย่างต่อเนื่อง”

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

ningkung
แท็ก Ford