เลือกวิธีการขายรถที่เหมาะกับคุณ! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-136-7365

ขายรถของคุณ

 • ขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2
 • ขั้นตอนที่ 3
 • ที่อยู่

 • ข้อมูลทั่วไป

 • 0/100
 • รูปภาพ

 • หมายเหตุ (*)
  - รูปแรกจะถูกใช้เป็น Featured Image ให้ประกาศของคุณ
  - กรุณาไม่ใส่ข้อมูลติดต่อ และโปรโมชั่นต่างๆ เข้าไปในรูปภาพ
 • วีดีโอ

  จงป้อนลิงก์ YouTube เข้าในช่องว่างข้างล่างนี้

 • ข้อมูลผู้ขาย

  คุณจำเป็นต้องใส่อีเมล์เพื่อได้รับการแจ้งเตือนเมื่อประกาศของคุณได้รับการอนุมัติจากระบบ

 • เล่มทะเบียนรถ

  เพิ่มสําเนาเล่มทะเบียนรถ (*) รูปนี้จะใช้สําหรับการยืนยันข้อมูลอย่างเดียว จะไม่ให้แสดงที่หน้าเว็ปไซต์

 • บัตรประชาชน

  ชื่อ - นามสกุล ในบัตรประชาชน และ ในเล่มทะเบียนรถต้องเป็นชื่อเดียวกัน (*) รูปนี้จะใช้สําหรับการยืนยันข้อมูลอย่างเดียว จะไม่ให้แสดงที่หน้าเว็ปไซต์