ใบขับขี่สากล 2563 ขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ใน 10 นาที

ประสบการณ์ใช้รถ | 3 ก.ค 2563
แชร์ 0

มีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศกันหรือเปล่า ? ถ้าไปจะขับรถกันที่นั่นไหม หากใช่ต้องมารู้จักกันหน่อยกับเรื่องอัปเดตใบขับขี่สากล 2563 เรื่องที่คนจะไปต่างเมืองควรรู้

แน่นอนการขับรถยนต์ไปต่างประเทศ หรือขับรถยนต์ในต่างประเทศทั้งเพื่อทำงาน หรือเพื่อท่องเที่ยวเองก็ตาม สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือ "ใบอนุญาตขับขี่" แต่ไม่ใช่แค่บัตรแข็งแบบที่ใช้ในประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีใบขับขี่สากลที่ใช้ในต่างประเทศได้ด้วย

ใบขับขี่สากล 2563

ใบอนุญาตขับขี่สากล (International Driving Permit (IDP)) เป็นเอกสารที่ออกมาเป็นหลักฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือพำนักอยู่ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปีได้ขับรถยนต์  ตามที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนด และก็มีบ่อยที่หลายคนทำใบขับขี่สากลเพื่อขับไปท่องเที่ยวอีกด้วย

หน้าตาและขนาดของใบขับขี่สากล ขนาดใหญ่กว่า Passport นิดนึง
หน้าตาและขนาดของใบขับขี่สากล ขนาดใหญ่กว่า Passport นิดนึง

ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดเท่านั้น ซึ่งจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญใบอนุญาติขับขี่ระหว่างประเทศจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศจะไม่สามารถใช้ขับขี่รถยนต์ในประเทศไทยได้

ประเทศที่รองรับการใช้ใบขับขี่สากล

ปัจจุบันประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล มีทั้งประเทศที่เป็นประเทศภาคีในอนุสัญญา และประเทศที่ไม่เป็นภาคีในอนุสัญญา แต่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล ซึ่งมีรวมแล้วมีทั้งหมด 198 ประเทศ ทั้งแถบอาเซียน เอเชีย และยุโรป ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปในประเทศใดก็ตาม ควรศึกษากฎหมายและการอนุญาตขับขี่เข้าประเทศของแต่ละที่ให้เรียบร้อย

ใบขับขี่ 2563 สามารถใช้ได้ทั้งหมด 198 ประเทศ
ใบขับขี่ 2563 สามารถใช้ได้ทั้งหมด 198 ประเทศ

สำหรับนักเดินทางที่จะไปเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผู้ที่มีใบขับขี่แบบใหม่ เป็นรูปแบบ SMART CARD ไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากล เพราะกรมการขนส่งทางบกได้ทำข้อตกลงร่วมกับ 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา ในการทำข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ลงสู่ใบขับขี่ SMART CARD ซึ่งจะมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยแถบข้อมูลแม่เหล็ก (MAGNETIC STRIP) และเพิ่มเทคโนโลยี QR CODE จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจะปรากฏทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใช้แทนใบขับขี่สากลได้เลย

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> ความสำคัญของใบขับขี่

ใบขับขี่สากล 2563 ทำได้ที่ไหนบ้าง ?

การทำใบขับขี่สากล 2563 จะต้องติดต่อกับหน่วยงานที่ดูแลในส่วนงานนี้ โดยสามารถติดต่อเพื่อทำใบขับขี่สากลได้ 3 ช่องทางดังนี้

 1. ติดต่อส่วนกลาง คือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 2. ติดต่อส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
 3. ติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลข 1584

เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่สากล

จะทำใบขับขี่สากล อย่าลืมพกหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วย
จะทำใบขับขี่สากล อย่าลืมพกหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วย

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. สำเนาและฉบับจริงของใบขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เล่มที่ใช้ในการเดินทางต่างประเทศ ประวัติหน้าที่แก้ไข พร้อมฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ไม่มีวิวด้านหลัง และจะต้องเป็นภาพถ่ายส่วนตัวไม่เกิน 6 เดือน
 5. หลักฐานการเปบลี่ยนชื่อและนาม
 6. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)

เอกสารทำใบขับขี่สากลจะต้องใช้ฉบับจริง และจะต้องถ่ายสำเนามาทุกฉบับ หากผู้ทำใบขับขี่นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ และจะต้องกลับไปเอามายื่นใหม่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล 2563

ขั้นตอนในการทำใบอนุญาตขับขี่สากล ใช้เวลาในการดำเนินการไม่กี่นาที เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารที่นำมา และติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอใบออกคำขอ
 2. ยื่นช่องทำใบขับขี่สากล และรอเรียกชื่อ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่สากล 2563

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ จำนวน 505 บาท (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท)

ใบขับขี่สากล 2563 ขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ใน 10 นาที
ใบขับขี่สากล 2563 ขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ใน 10 นาที

และทั้งหมดคือข้อมูลอัปเดตเดี่ยวกับใบขับขี่สากล 2563 ที่ผู้ต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องควรรู้ข้อมูลเหล่านี้เอาไว้และหากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DLT.GO.TH หรือกรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 1584 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ดูเพิ่มเติม
>> สอบใบขับขี่ 2563 รู้ไว้ ก่อนสอบ
>> ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!