ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!

ประสบการณ์ใช้รถ | 29 มิ.ย 2563
แชร์ 6

รู้หรือไม่ว่าเมื่อไหร่ถึงควรจะไปต่อใบขับขี่ ? หลายคนอาจจะรู้ว่าควรไปต่ออายุใบขับขี่เมื่อถึงวันหมดอายุ แล้วถ้าเลยวันที่กำหนดไปแล้ว ยังจะสามารถทำต่อได้หรือเปล่า ?

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ เราก็จะต้องรีบดำเนินการต่อเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย  หากไม่ต่ออายุ ถือว่าทำผิดกฏหมายจราจร แล้วเราต้องต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ แล้วการต่ออายุมีเวลาจำกัดหรือไม่ เราต้องสอบใบขับขี่อีกครั้งหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาที่สามารถทำบัตรได้มีดังนี้

เมื่อไหร่ถึงควรจะต่อใบขับขี่ ?

การต่อใบขับขี่ สามารถขอล่วงหน้าได้ และถ้าหมดอายุก็จะมีข้อกำหนดเอาไว้ ว่าไม่เกินกี่เดือน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1. การต่อใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดการต่ออายุใบขับขี่ จะต้องเพิ่มขั้นตอนการสอบใหม่ดังนี้

 • สิ้นอายุ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • สิ้นอายุ 3 ปี ต้องอบรมใหม่ สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่

2. การต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดการต่ออายุใบขับขี่ จะต้องเพิ่มขั้นตอนการสอบใหม่ดังนี้

 • ต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปีก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี ต้องอบรม 1 ชั่วโมง ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับการขับรถ
 • ต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปีที่ขาดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับการขับรถ
 • ต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปีที่ขาดอายุเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับการขับรถ ทดสอบข้อเขียน พร้อมกับสอบขับรถในสนามสอบ

ข้อมูลอัปเดต ทางกรมการขนส่งทางบก จะระบุวันหมดอายุใบขับขี่ให้ตรงกับวันเกิด เพื่อง่ายแก่การจดจำและไม่ลืมเมื่อถึงเวลาต้องไปอายุใบขับขี่ใหม่ เช่น เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2537 หากไปทำใบขับขี่ 5 ปี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563   วันหมดอายุใบขับขี่จะเป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ไม่ใช่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ดังที่เคยเป็น

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> ต่อใบขับขี่ 2563 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด

เอกสารที่ใช้สำหรับการต่อใบขับขี่หมดอายุ

สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ที่ได้กรมการขนส่งฯ
สามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ที่ได้กรมการขนส่งฯ

สำหรับผู้ที่ต่อใบขับขี่ชั่วคราวอายุ 2 ปี เป็น 5 ปี

 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

สำหรับผู้ที่ต่อใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี 

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 

ขั้นตอนดำเนินการต่อใบขับขี่

สำหรับการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องเข้ารับการอบรม
สำหรับการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องเข้ารับการอบรม

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย
  2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
  2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
  2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. อบรม 1 ชั่วโมง (สำหรับการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี)
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าธรรมเนียม

 • สำหรับการต่อใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รวมทั้งสิ้น  505 บาท

ในปัจจุบันการต่ออายุใบขับขี่สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ และเดี๋ยวนี้ยังมีระบบออนไลน์ไว้คอยบริการอีกด้วย ซึ่งในตอนนี้ หากใครที่ต้องการเข้ารับบริการที่กรมการขนส่ง ต้องทำการจองคิวล่วงหน้าก่อน ใครจองก่อน มีสิทธิ์ได้รับบริการก่อน หากคุณไปถึงสำนักงานเป็นคิวแรก แต่ไม่ได้ทำการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ไว้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม
>> สอบใบขับขี่ 2563 รู้ไว้ ก่อนสอบ

>> ความสำคัญของใบขับขี่

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ANNOiNA