ความสำคัญของใบขับขี่

ประสบการณ์ใช้รถ | 23 มิ.ย 2563
แชร์ 10

สำหรับกฎหมายจราจรแล้วนอกจากการขับขี่รถที่ต้องเคารพกฎอย่างเคร่งครัดยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ใบขับขี่ มาดูกันว่า ความสำคัญของใบขับขี่คืออะไร ทำไมต้องมี

ใบขับขี่สิ่งที่จำเป็นต้องติดตัวถ้าขับรถบนท้องถนน

ในการขับรถบนท้องถนนสิ่งสำคัญที่ต้องมีติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือใบอนุญาตขับขี่นั่นเอง เพิ่งบ่งบอกยืนยันว่า บุคคลนั้นเป็นผู้รู้มีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถประเภทต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย เช่น ใบขับขี่รถเก๋ง ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถจับจ้าง เป็นต้น ซึ่งความสำคัญของใบอนุญาตขับขี่นั้นยังถึงว่าเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันแสดงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของใบขับขี่นั้นสามารถขับขี่รถได้จริง และได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อย

หน้าตาของใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล

ตัวอย่างหน้าตาของใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล
ตัวอย่างหน้าตาของใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล

  • A : เลขที่ใบขับขี่
  • B : ชนิดของใบอนุญาตขับขี่ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  • C : วันที่ออกใบอนุญาตขับขี่ และวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่
  • D : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประประชน
  • E : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาอังกฤษ
  • F : จังหวัดที่ทำการออกใบอนุญาต
  • G : ภาพสะท้อนแสง สำหรับป้องกันการปลอมแปลง
  • H : ภาพถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งถ่าย ณ วันที่ทำใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งของการพกใบขับขี่ระหว่างขับรถถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ผู้ขับนั้นต้องแสดงใบขับขี่ให้แก่ เจ้าพนักงานตำรวจ เช่น เช่นการเข้าด่านตรวจค้น ตำรวจนั้นจะมีอำนวจจราจร สามารถขอดูตรวจสอบใบขับขี่ของเราได้ ถ้าหากไม่มีหรือจงใจไม่แสดงอาจจะโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท นอกจากนี้สำหรับผู้ไม่มีใบขับขี่แล้วคิดจะหนีหรือแหกด่านเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมาก เพราะจะเจอโทษที่หนักขึ้น ทั้งจำคุก และ ปรับเงิน

ความสำคัญของใบขับขี่ ไม่มีโดนปรับ !!
ความสำคัญของใบขับขี่ ไม่มีโดนปรับ !! 

ถ้าหากใบขับขี่ของเราถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไป นั้นก็ควรจะต้องมีเหตุผลว่า เราทำผิดจริงหรือไม่ จนมีข้อถกเถียงมากมายเป็นอย่าง ดังนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยึดใบขับขี่ ควรจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งถึงความผิดให้เราทราบก่อน แล้วค่อยจึงรับใบสั่ง เพื่อเป็นการปกติสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราเอง แต่ขอย้ำ สำหรับผู้ที่ทำผิดจริงก็ไม่ควรเถียงหรือหัวหมอ ควรเครพรกฎจราจรไปจ่ายค่าปรับตามโทษที่สถานีตำรวจในพื้นที่นั้น ๆ

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> สอบใบขับขี่ 2563 รู้ไว้ ก่อนสอบ

ทุกครั้งก่อนจะถูกใบสั่ง เจ้าหน้าที่จราจรจะแจ้งข้อกล่าวหาที่กระทำผิดให้เข้าใจ
ทุกครั้งก่อนจะถูกใบสั่ง เจ้าหน้าที่จราจรจะแจ้งข้อกล่าวหาที่กระทำผิดให้เข้าใจ

ในกรณีที่ยังไม่ทราบเหตุผลและถูกยึดใบขับขี่เพื่อยัดข้อห้าต่าง ๆ โดยมิชอบก็ต้องปกป้องสิทธิ์ในส่วนนี้ด้วย เพราะ ใบขับขี่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน ปกติคนอื่นเอาทรัพย์สินเราไปโดยไม่มีสิทธิ ย่อมเป็นความผิดในฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔ ได้ ซึ่งวางหลักว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์” โดยการเอาไปในที่นี้ต้องเป็นการเอาไปโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น หากผู้เอาไปซึ่งทรัพย์สินมีสิทธิหรืออำนาจตามกฎหมาย ผู้เอาไปย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ เช่น ลูกหนี้ที่แพ้คดีแพ่งในศาล และไม่ยอมชำระเงินตามคำพิพากษา ต่อมาศาลออกคำสั่งยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด แม้ลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะยึดทรัพย์ได้ เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ก็จะไปแจ้งความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีลักทรัพย์ก็ไม่ได้

ใครที่ถูกใบสั่งในท้องที่ไหนก็ไปยังสน.นั้นเพื่อไปชำระค่าปรับ
ใครที่ถูกใบสั่งในท้องที่ไหนก็ไปยังสน.นั้นเพื่อไปชำระค่าปรับ

สำหรับการยึดใบขับขี่ต้องออกใบแทน

ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่เพื่อชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกมาให้ สามารถใช้แทนใบอนุญาตขัยขี่ได้ ไม่เกิน 7 วันเมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้กล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้ว ผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามขั้นตอน จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่คืนทันที

ในสมัยนี้ยังมีความสะดวกสบายมี App รองรับ Eletronic Drive licence
ในสมัยนี้ยังมีความสะดวกสบายมี App รองรับ Eletronic Drive licence

เห็นไหมว่าใบขับขี่นั้นสำคัญแค่ไหน เพราะจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเรียกประกันถ้าหากเราเป็นฝ่ายผิดก็ต้องจำเป็นมีใบขับขี่ติดตัว หรือ ถูกเจ้าหน้าที่จราจรของตรวจดูก็ต้องมีนั่นเอง ไม่งั้นอาจจะถูกจับถูกปรับโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้การทำใบขับขี่ในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถทำใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทุกเขต หรือตามโรงเรียนสอนขับรถก็สามารถทำใบอนุญาตขับขี่ได้ สะดวกมาก ๆ

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อใบขับขี่ 2563 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด
>> ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

Chansit