เช็กป้ายทะเบียนรถ ว่าเป็นของใคร ทำได้หรือเปล่า?

ประสบการณ์ใช้รถ | 19 เม.ย 2565
แชร์ 152

มีข้อมูลเป็นป้ายทะเบียนรถ จะสามารถสืบหาได้ไหมว่าเป็นรถของใคร ถ้าอยากจะต้องการข้อมูลของใครสักคนจากรถที่ขับ สามารถทำได้หรือเปล่า? อยากเช็กป้ายทะเบียนรถ ทำไง

การมีอินเทอร์เน็ตใช้งานในยุคนี้ เป็นเรื่องที่สร้างความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้มากขึ้น เพียงแค่เรามีข้อมูลของชื่อใครสักคน ก็สามารถสืบค้นหาตัวตนของคนคนนั้นได้แล้ว และถ้าเป็นทะเบียนรถล่ะ? เราจะสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ไหม มีโปรแกรมเช็กป้ายทะเบียนรถที่จะช่วยระบุชื่อเจ้าของรถคันนั้นได้หรือเปล่า? ถ้าเราจะหาข้อมูลใครสักคน ด้วยการตามจากป้ายทะเบียนรถ สามารถทำได้ไหม?  Chobrod จะพาไปหาคำตอบ

อย่าให้รู้นะว่าใครขับ

เรามักจะพบเห็นพฤติกรรมแย่ ๆ ของการขับขี่บนท้องถนนออกมาอยู่บ่อยครั้งในโลกโซเชียล เช่น การขับรถปาดหน้า การแย่งที่จอดรถ การขับรถที่ผิดกฎหมาย จอดรถบนที่จอดผู้พิการ หรืออื่น ๆ ที่มีให้เห็นแทบจะรายวัน ที่พวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะถูกนำมาแฉตามกลุ่มต่าง ๆ หรือบนเพจที่เกี่ยวข้อง

หา ชื่อเจ้าของ ทะเบียนรถ
จอดรถแบบนี้ อยากเห็นหน้าคนขับเลยทีเดียว

และทุกครั้งผู้คนที่เข้ามารับชม สิ่งที่จะถูกโฟกัสนั่นคือป้ายทะเบียน ผู้คนจะตั้งคำถามว่าเจ้าของรถที่มีพฤติกรรมการขับขี่หรือการจอดรถแบบแย่ ๆ เหล่านี้เป็นใครกัน และหากภาพหรือคลิปวิดีโอชิ้นไหนที่เห็นเลขป้ายทะเบียนได้ชัด นั่นหมายถึงเราจะสามารถรู้ได้หรือเปล่า? ว่าใครที่เป็นเจ้าของรถคันนี้

ตรวจสอบการจดทะเบียนรถยนต์ด้วยตัวเองได้หรือไม่?

การตรวจสอบประวัติรถ ด้วยการเช็คทะเบียนรถ ตามหลักแล้วทางสำนักงานขนส่ง ไม่อนุญาตให้ใครตรวจสอบข้อมูล นอกจากเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอตรวจสอบ เช่น ได้รับความเดือดร้อนจากรถที่ต้องการตรวจสอบ หรือต้องการสอบประวัติรถที่ต้องการซื้อว่าเป็นรถที่ถูกตามกฎหมายหรือไม่ และผู้ที่จะขอรับการตรวจได้ก็จะเป็น เจ้าหน้าที่ เจ้าของรถ ตำรวจ ศาล ทนายความ หรือบริษัทประกันภัย ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่จำเป็นนำไปประกอบการพิจารณาคดี 

ในกรณีอื่น ๆ นายทะเบียนจะพิจารณาเป็นราย ๆ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของผู้เช็กทะเบียน หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนรถ จากการให้บริการรับเช็กทะเบียน หรือรับตรวจสอบ สืบทะเบียนรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะมีโทษทั้งจำและปรับ

บทลงโทษ เมื่อตรวจสอบประวัติรถและเผยแพร่โดยมิชอบ

ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา 13 กล่าวว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

เช็คประวัติทะเบียนรถ กรมขนส่ง
หากตรวจสอบประวัติรถโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษถูกจับปรับได้

และความผิดเพิ่มในฐานะพนักงานของรัฐ ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบการจดทะเบียนรถยนต์

ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบทะเบียนรถ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องหรือแสดงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตรวจสอบประวัติรถ กองทะเบียน
ต้องมีเอกสารแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอตรวจสอบประวัติรถ

ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง เเละสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน)
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง เเละสำเนา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามให้ครบทุกคน) กรณีสำเนาต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนพร้อมประทับตรานิติบุคคลในเอกสารทุกฉบับ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
  • หนังสือนำส่งเรื่องของหน่วยงานของรัฐขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร (ฉบับจริง) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน กรณีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร
  • สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือสำเนาใบแต่งทนาย กรณีทนายความเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ (ฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน)

ค่าธรรมเนียม

หลังจากนั้น ทางสำนักงานก็จะดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสาร โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเรียบร้อยก็จะเข้าสู่การชำระเงินเป็นขั้นตอนถัดไป โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมดังนี้

  • ค่าคำขอฉบับละ 5 บาท
  • ค่าขอค้นเอกสาร ครั้งละ 50 บาท (รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท, รถอื่น นอกจากรถจักรยานยนต์ ครั้งละ 50 บาท)
  • ค่ารับรองสำเนา แผ่นละ 20 บาท

ดังนั้น ใครที่คิดว่าเห็นทะเบียนรถแล้วจะสามารถสืบหาชื่อเจ้าของรถได้ง่าย ๆ เพียงแค่นั่งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้น คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ถ้าไม่ลงไปยื่นเรื่องที่ขนส่งด้วยตัวเอง คุณไม่มีทางรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนั้นอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการเช็คทะเบียนรถ

    1. รับคำขอ
    2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
    3. พิจารณา
    4. อนุมัติ
    5. รับชำระค่าธรรมเนียม
    6. ออกใบเสร็จรับเงิน 
    7. รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถหรือสำเนาต้นทะเบียนรถ

ช่องทางติดต่อสอบถาม/ขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเช็คทะเบียนรถ

สามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    1. กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) โทรศัพท์ 0-2271-8888 
    2. สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584
    3. สายด่วยศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 1111

และสำหรับบริการค้นหาชื่อเจ้าของรถ ด้วยโปรแกรมตรวจสอบทะเบียนรถช็กป้ายทะเบียนรถต่าง ๆ ที่มีเปิดรับจ้างในเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น ก็ควรที่จะดูให้ดีก่อนใช้บริการ เพราะโปรแกรมเช็คป้ายทะเบียนรถหากถูกตรวจสอบและดำเนินคดีขึ้นมา คุณเองก็อาจจะถูกข้อหาการละเมิดข้อมูลโดยมิชอบไปด้วย ดังนั้น หากเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถที่ต้องการตรวจสอบจริง เข้าสู่การดำเนินเรื่องอย่างถูกต้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายจะดีที่สุด

ดูเพิ่มเติม
>> เครื่องเท่านี้ ภาษีเท่าไหร่? เช็กราคาภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2564
>> การรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด คิดยังไง?

เข้าดู ตลาดรถ ได้ที่นี่

ANNOiNA
Avatar

ANNOiNA

บรรณาธิการ
ทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเสมอ

FAQS

เช็คทะเบียนรถ ว่าเป็นของใคร ทำได้หรือไม่?

สำหรับการตรวจเช็คทะเบียนรถว่าเป็นของใครนั้นโดยหลักการแล้วสำนักงานขนส่งไม่อนุญาตให้ตรวจเช็คประวัติรถว่าเป็นรถของใคร นอกจากมีเหตุอันจำเป็น หรือ เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอตรวจสอบ เช่น รถโดนชนแล้วหนี รถเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ต้องการตรวจสอบประวัติรถว่าเป็นรถถูกกฎหมายหรือไม่

เช็คประวัติทะเบียนรถ กรมขนส่ง มีขั้นตอนอย่างไร?

1.รับคำขอ
2.ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
3.พิจารณา
4.อนุมัติให้ตรวจสอบคำขอตรวจสอบประวัติรถ
5.รับชำระค่าธรรมเนียม
6.ออกใบเสร็จรับเงิน
7.รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอตรวจสอบเลขทะเบียนรถ?

บัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือนำส่งเรื่องของหน่วยงานของรัฐขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร
สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย
สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือ สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจที่เกิดเหตุพร้อมลงลายมือชื่อ