เครื่องเท่านี้ ภาษีเท่าไหร่? เช็กราคาภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2564

ประสบการณ์ใช้รถ | 18 มิ.ย 2564
แชร์ 0

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2564 เครื่องยนต์แต่ละขนาด ความจุที่แตกต่างกัน เสียภาษีไม่เท่ากัน มาดูกันว่ารถยนต์ของคุณต้องเสียภาษีกี่บาท จะได้เตรียมเงินเอาไว้จ่ายได้พอดี

คนมีรถทุกคนต่างทราบกันดีว่าหน้าที่ที่ต้องทำประจำปี คือการต่อภาษีรถ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลทางกฎหมาย หากมีการละเมิดอาจจะถูกดำเนินคดีได้ โดยการคิดภาษีรถยนต์แบ่งออกมาเป็น 3 ประเภทคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง, รถกระบะบรรทุก และรถตู้ และวันนี้ Chobrod รวบรวมข้อมูลราคาภาษีรถยนต์ประเภทรถยนต์ 4 ประตู หรือรถส่วนบุคคลที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง แต่ละขนาดมีการคิดราคาเท่าไหร่บ้าง?

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ ที่รวมถึงรถกระบะ 4 ประตู มีการคำนวณภาษีรถยนต์ 4 ประตู โดยแจกแจงออกมาเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี คิดเป็น ซีซี ละ 50 สตางค์
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซีซี คิดเป็น ซีซี ละ 1.50 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1801 ซีซี ขึ้นไป คิดเป็น ซีซี ละ 4 บาท

รถยิ่งเก่า ยิ่งได้ส่วนลด
รถยิ่งเก่า ยิ่งได้ส่วนลด

โดยภาษีรถยนต์ 4 ประตู มีส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วโดยนำภาษีที่คำนวณได้มาหักอีกทีดังนี้

 • อายุการรถยนต์เกิน 6 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 10%
 • อายุการรถยนต์เกิน 7 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 20%
 • อายุการรถยนต์เกิน 8 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 30%
 • อายุการรถยนต์เกิน 9 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 40%
 • อายุการรถยนต์เกิน 10 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าภาษี 50%

ภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ภาษีรถกระบะ 4 ประตู ซึ่งจะมีการคำนวณภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์นั้นเอง ยิ่งเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ จะต้องจ่ายภาษีที่แพงขึ้นกว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๆ นั่นเอง

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3,000

สำหรับรถยนต์ 4 ประตู ขนาดเครื่อง 3,000 ซีซี มีอัตราภาษีที่ต้องจ่าย 5 ปีแรก ที่คำนวณออกมา ด้วยวิธีดังนี้

 • สูตรคำนวณช่วงที่ 1 : 600 ซีซี x 0.5 เท่ากับ 300 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 2 : (1,800-600) = 1,200 ซีซี นำไปคูณ 1.5 เท่ากับ 1,800 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 3 : (3,000-1,800) = 1,200 ซีซี นำไปคูณ 4 เท่ากับ 4,800 บาท

รวมภาษีที่ต้องจ่าย 300+1,800+4,800 = 6,900 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3,000 ปี 2564
ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3,000 ปี 2564

และสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลด ต้องจ่ายภาษี ดังนี้

 • 6 ปี ลด 10%  : 6,900-10% = 6,210 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 6,900-20% = 5,520 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 6,900-30% = 4,830 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 6,900-40% = 4,140 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 6,900-50% = 3,450 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2,000

สำหรับรถยนต์ 4 ประตู ขนาดเครื่อง 2,000 ซีซี มีอัตราภาษีที่ต้องจ่าย 5 ปีแรก ที่คำนวณออกมา ด้วยวิธีดังนี้

 • สูตรคำนวณช่วงที่ 1 : 600 ซีซี x 0.5 เท่ากับ 300 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 2 : (1,800-600) = 1,200 ซีซี นำไปคูณ 1.5 เท่ากับ 1,800 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 3 : (2,000-1,800) = 200 ซีซี นำไปคูณ 4 เท่ากับ 800 บาท

รวมภาษีที่ต้องจ่าย 300+1,800+800 = 2,900 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2,000 ปี 2564
ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2,000 ปี 2564

และสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลด ต้องจ่ายภาษี ดังนี้

 • 6 ปี ลด 10%  : 2,900-10% = 2,610 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 2,900-20% = 2,320 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 2,900-30% = 2,030 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 2,900-40% = 1,740 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 2,900-50% = 1,450 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อภาษีรถ 2564 ราคาเท่าไหร่ ? ต้องจ่ายยังไง

>> ชงเก็บ ภาษีรถเก่า ใช้ดันแผนรถยนต์ ZEV

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,900

สำหรับภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,900 ปี 2564 มีอัตราภาษีที่ต้องจ่าย 5 ปีแรก ที่คำนวณออกมา ด้วยวิธีดังนี้

 • สูตรคำนวณช่วงที่ 1 : 600 ซีซี x 0.5 เท่ากับ 300 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 2 : (1,800-600) = 1,200 ซีซี นำไปคูณ 1.5 เท่ากับ 1,800 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 3 : (1,900-1,800) = 100 ซีซี นำไปคูณ 4 เท่ากับ 400 บาท

รวมภาษีที่ต้องจ่าย 300+1,800+400 = 2,500 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,900 ปี 2564
ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,900 ปี 2564

และสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลด ต้องจ่ายภาษี ดังนี้

 • 6 ปี ลด 10%  : 2,500-10% = 2,250 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 2,500-20% = 2,000 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 2,500-30% = 1,750 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 2,500-40% = 1,540 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 2,500-50% = 1,250 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,500

สำหรับรถยนต์ 4 ประตู ขนาดเครื่อง 1,500 ซีซี มีอัตราภาษีที่ต้องจ่าย 5 ปีแรก ที่คำนวณออกมา ด้วยวิธีดังนี้

 • สูตรคำนวณช่วงที่ 1 : 600 ซีซี x 0.5 เท่ากับ 300 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 2 : (1,500-600) = 900 ซีซี นำไปคูณ 1.5 เท่ากับ 1,350 บาท

รวมภาษีที่ต้องจ่าย 300+1,350 = 1,650 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,500 ปี 2564
ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,500 ปี 2564

และสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลด ต้องจ่ายภาษี ดังนี้

 • 6 ปี ลด 10%  : 1,650-10% = 1,485 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 1,650-20% = 1,320 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 1,650-30% = 1,155 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 1,650-40% = 990 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 1,650-50% = 825 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,200

สำหรับรถยนต์ 4 ประตู ขนาดเครื่อง 1,200 ซีซี มีอัตราภาษีที่ต้องจ่าย 5 ปีแรก ที่คำนวณออกมา ด้วยวิธีดังนี้

 • สูตรคำนวณช่วงที่ 1 : 600 ซีซี x 0.5 เท่ากับ 300 บาท
 • สูตรคำนวณช่วงที่ 2 : (1,200-600) = 600 ซีซี นำไปคูณ 1.5 เท่ากับ 950 บาท

รวมภาษีที่ต้องจ่าย 300+900 = 1,200 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,200 ปี 2564
ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1,200 ปี 2564

และสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลด ต้องจ่ายภาษี ดังนี้

 • 6 ปี ลด 10%  : 1,200-10% = 1,080 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 1,200-20% = 960 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 1,200-30% = 840 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 1,200-40% = 720 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 1,200-50% = 600 บาท

ทั้งนี้การคำนวณข้างต้น เป็นการนำตัวเลขกลม ๆ มาประมาณการเพียงเท่านั้น ว่าในช่วงเครื่องยนต์ประมาณนี้ อายุของรถเท่านี้ จะต้องเสียภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2564 เท่าไหร่ เพราะโดยปกติแล้ว รถทั่วไป มักจะมีขนาดซีซีที่ลดหลั่นกันไป ไม่ได้เป็นตัวเลขกลม ๆ เกลี้ยง ๆ เช่น เครื่องขนาด 3 ลิตร แต่เลขที่นำมาคำนวณอาจเป็น 2.9 ลิตร หรือเครื่องขนาด 2 ลิตร ความจุ 1,996 ก็นำ 1,996 มาใช้คำนวณ แต่ช่วงราคาโดยประมาณนี้แล้ว จะบวกลบไม่เกิน 20-50 บาท ให้ทุกคนลองคำนวณด้วยตัวเองอีกครั้ง เพื่อหาราคาที่ถูกต้องที่สุด

ดูเพิ่มเติม
>> รถอายุเกิน 7 ปี ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้แล้ว แต่ต้องตรวจสภาพก่อน
>> ผ่อนไม่ไหว อยากเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ทำอย่างไรดี?

เข้าดู ราคารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่

ANNOiNA