วิธีขับรถลอดอุโมงค์ ให้ปลอดภัย ควรทำอย่างไร ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 8 มี.ค 2566
แชร์ 2

อุโมงค์ทางลอดเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีขับรถลอดอุโมงค์ให้ปลอดภัย ทำอย่างไร ดูคำแนะนำที่นี่

การขับรถลอดผ่านอุโมงค์ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะเมื่อขับรถผ่านอุโมงค์ ทัศนวิสัยในการขับขี่จะเปลี่ยนไปจนอาจทำให้ตาพร่ามัว มองเห็นได้ไม่ชัดขณะขับขี่ได้ จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรขับรถด้วยความเร็วต่ำ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งการขับรถลอดอุโมงค์ ให้ปลอดภัย สามารถทำได้ ตามวิธี ดังนี้

ขับรถลอดอุโมงค์

การขับรถลอดอุโมงค์ให้ปลอดภัย

อย่าขับรถเร็ว

ก่อนถึงช่วงทางเข้า-ออกอุโมงค์ ไม่ควรขับรถเร็ว เพราะระยะดังกล่าวมีแสงสว่างไม่สม่ำเสมอ ทั้งแสงภายในและภายนอกอุโมงค์มีความแตกต่างกันมาก ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น อาจทำให้ตาพร่ามัวจนเห็นทางไม่ชัดได้ จึงควรลดความเร็วลง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

เพิ่มความระมัดระวังในช่วงหน้าฝน

เมื่อต้องขับรถผ่านอุโมงค์ในช่วงหน้าฝน คุณอาจจะพบกับถนนเปียกลื่น น้ำท่วมขังเส้นทาง หรือสภาพการจราจรติดขัด ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงควรมีสติและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังไม่ควรใช้อุโมงค์เป็นที่หลบฝน โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ เพราะรถคันอื่นที่ขับเข้ามาในอุโมงค์อาจมองไม่เห็น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขับรถผ่านอุโมงค์

ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ชิดท้ายรถคันหน้า

เนื่องจากการขับรถย้อนศรในอุโมงค์ อาจทำให้เกิดการชนกับรถที่ขับมาในช่องทางปกติ นอกจากนี้ ยังไม่ควรขับชิดท้ายรถคันหน้า และควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการชน หากรถคันหน้าเกิดเบรกกะทันหัน

อยู่กึ่งกลางช่องจราจร

การขับทางลอดอุโมงค์ ควรขับให้อยู่กึ่งกลางช่องจราจร และไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เพราะรถที่ขับตามหลังมาอาจจะหยุดไม่ทัน จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

ขับรถลอดอุโมงค์ ให้ปลอดภัย

ห้ามจอดรถในอุโมงค์

การจอดรถแบบกะทันหัน อาจทำให้รถที่ขับตามมาเบรกไม่ทันและเกิดการชนท้ายได้ แต่หากจำเป็นต้องหยุดหรือจอดรถจริง ๆ ควรเปิดไฟฉุกเฉิน ส่งสัญญาณให้รถคันอื่นได้รับรู้และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น

การขับทางลอดอุโมงค์ ควรเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าปกติ ทั้งยังต้องมีสติและสมาธิในการขับรถ ที่สำคัญ ห้ามประมาทอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะอุโมงค์ทางลอดเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงไม่อาจชะล่าใจได้ 

การขับทางลอดอุโมงค์

อ่านเพิ่มเติม >>