รู้ยัง?! กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ..จ่ายค่างวดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก”

ประสบการณ์ใช้รถ | 19 ต.ค 2561
แชร์ 8

เอาล่ะ เพิ่งจะประกาศกันให้ใช้ไปหยกๆ กับกฎหมายสำหรับคนซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในเรื่องของการผ่อนรถนั่นเองค่ะเพื่อนๆ โดยกฎหมายนี้เพิ่งจะบังคับใช้ไปในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายในการซื้อรถ-ผ่อนรถ ที่มีจำนวนในการจ่ายค่างดเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก” หืม..แลดูน่าสนใจไหมล่ะคะ งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากฎหมายนี้คืออะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ

รู้ยัง?! กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ..จ่ายค่างวดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก”

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ ชาว Chobrod ไหนใครเป็นสายผ่อนจ่ายบ้างยกมือขึ้น !! วันนีเดี๊ยนจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายในการซื้อ-ผ่อนชำระ รถยนต์กันนะคะ ในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยในการผ่อนจ่ายรถยนต์หรือรถยนจักรยานยนต์นั้นทางไฟแนนซ์เขาก็คิดดอกเบี้ยกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เพราะเมื่อตกลงเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทไฟแนนซ์จะกำหนดค่าผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกงวด ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินต้นกับดอกเบี้ยอัตรา “คงที่” ไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริง ค่าผ่อนชำระที่เท่ากันในแต่ละงวด ได้มาจากการคำนวณเงินต้นกับดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” ในอัตราดอกเบี้ยที่ “สูงกว่า” อัตราคงที่ที่แจ้งแก่ผู้ซื้อ โดยการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เป็นการทำตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทไฟแนนซ์จะไม่แสดงรายละเอียดส่วนนี้ให้ผู้เช่าซื้อได้ทราบ แต่ผู้เช่าซื้อไม่ต้องเป็นห่วง เพราะอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ จะถูกกำหนดให้สอดคล้องกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา 2 % อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะกำหนดไว้ที่ 3.74 % ซึ่งถ้าคิดคำนวณจากยอดเช่าซื้อที่เท่ากันแล้ว ผลรวมของค่าดอกเบี้ยทั้งหมดจะเท่ากัน เอาล่ะ เราก็ได้รู้กันแล้วว่าในการซื้อ-เช่ารถยนต์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่บริษัทหรือทางร้านจำหน่ายรถยนต์เขาบอกเอาไว้ นอกจากนี้กฎหมายนี้เขาก็ยังมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอีกด้วย นั่นก็คือ เพื่อให้ผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีความเป็นธรรมในการซื้อ-เช่ารถยนต์กันมากขึ้นด้วยจ้า

กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ

กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ..จ่ายค่างวดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก”

ดูเพิ่มเติม
>>> ลวดลายการดีไซน์...ในสไตล์ Toyota Camry
>>> เตือน! จอดรถไหล่ทางต้องมี "ป้ายสามเหลี่ยม" ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

รู้ในเรื่องของกฎหมายไปแล้ว เรามาดูในเรื่องของประโยชน์กันบ้างดีกว่าว่ากฎหมายนี้มีประโยชน์อย่างไรกับ ประโยชน์ของผู้ซื้อ จากกฎหมายใหม่

ผู้เช่าซื้อทราบส่วนลดดอกเบี้ยได้ทุกงวด ถ้าปิดบัญชี

ข้อนี้คือผู้เช่าซื้อจะได้รับตารางแสดงภาระหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์ และในตารางภาระหนี้ไฟแนนซ์จะแสดงจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเช่าซื้อคงค้าง และดอกเบี้ยที่ได้รับส่วนลด เมื่อปิดบัญชีในงวดนั้นๆ ซึ่งนี่เป็นการใช้วิธีแบบ “ลดต้นลดดอก” ไว้ให้ผู้เช่าซื้อได้ทราบกันอย่างชัดเจนจ้า

ปิดบัญชี ได้ส่วนลดอย่างน้อย 50 %

ในกรณีที่ผู้เช้าซื้อต้องการจะปิดบัญชีก่อนที่อายุสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทไฟแนนซ์ต้องลดดอกเบี้ยแก่ผู้เช่าซื้อ อย่างน้อย 50% ของจำนวนดอกเบี้ยในงวเที่เหลือ เช่น ผ่อนรถตั้งทั้งหมด 6 งวด พอถึงงวดที่ 30 ผู้เช่าซื้อนำเงินมาปิดบัญชีทั้งหมด ซึ่งดอกเบี้ยในงวดที่ 31-60 นั้นรวมแล้วได้ 50,000 บาท ทางบริษัทไฟแนนซ์จะต้องลดค่าดอกเบี้ยให้ไม่น้อยกว่า 25,000

กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ

รู้ยัง?! กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ..จ่ายค่างวดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก”

>> ดูเพิ่มเติม รถยนต์มือสองราคาถูก ที่นี่

ผิดนัดชำระ จ่ายค่าทวงถามตามจริง

เรื่องนี้ทางบริษัทไฟแนนซ์จะสามารถเรียกเก็บเงินหรือทวงถามหนี้ได้จากค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น เช่นค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ก็คือเรียกเก็บเป็นรายๆ ไป เหมือนเป็นค่าเก็บค่าธรรมเนียมการติดตามแบบเดิม ส่วนในกรณีที่ผู้ชำระผิดนัดชำระ ทางผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่เกิน 15% จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 17%

ชำระครบ จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง

หากว่าผู้เช่าซื้อ ชำระเงินค่างวดรถยนต์ครบถ้วนแล้ว ถือว่ารถคันดังกล่าวนั้นต้องตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที โดยที่ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไงว้ก่อน ห้ามทางไฟแนนซ์เก็บค่าดำเนินการจัดส่งเอกสารเหมือนแต่ก่อนเด็ดขาด เพราะเมื่อผู้เช่าซื้อชำระยอดค้างหมดแล้ว บริษัทไฟแนนซ์จะต้องจดทะเบียนให้ผู้เช่าซื้อได้รับเล่มทะเบียนภายใน 30 วัน

กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ

รู้ยัง?! กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ..จ่ายค่างวดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก”

รถโดนยึด ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ซื้อรถคืนได้ก่อน

กรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ ทางบริษัทไฟแนนซ์จะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบภายใน 7 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระและกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระครบ 3 ง่วงติดกัน ทางไฟแนนซ์สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและสามารถยึดรถได้ในภายหลัง และเมื่อถูกยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่าซื้อเดิมมีสิทธิ์ที่จะซื้อรถคืนได้ก่อนที่ทางบริษัทไฟแนนซ์จะลงขายทอดตลาด และหากผู้เช่าซื้อต้องการครอบครองรถเดิม บริษัทไฟแนนซ์จะต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยแต่ผู้เช่าดังเดิม

>>> ดูเพิ่มเติม ค่าโอนรถจักรยานยนต์

อย่างไรก็ตาม หลักการคิดดอกเบี้ยผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ทีเดี๊ยนอธิบายไปข้างต้นนี้ ก็จัดขึ้นาเพื่อผู้เช่า-ซื้อรถยนต์ทั้งหลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำความเข้าใจและทำตามเงื่อนไขของทางบริษัทด้วยนะคะ

ดูเพิ่มเติม
>> เปิดประเด็นข้อสงสัยจากประชาชน “ทำไมแท็กซี่ถึงต้องเลือกผู้โดยสาร” ?!
>> ตรวจสภาพยางขั้นเทพ ไม่ต้องลงจากรถ และใช้ได้ทุกคันทุกยางด้วย Snapskan