ชาวต่างชาติขับรถในไทย มีอะไรบ้างที่ควรรู้และปฏิบัติตาม

ประสบการณ์ใช้รถ | 9 ส.ค 2562
แชร์ 19

สำหรับชาวต่างชาติผู้มาเที่ยวไทยจะเช่ารถ/ขับรถในไทย หรือผู้ที่มาพำนักอาศัยในไทยที่มีความประสงค์อยากจะขับรถในไทยจะต้องมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้างที่ควรรู้?

ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าใบขับขี่สากลเป็นเอกสารที่ทำให้ผู้ถือครองสามารถขับขี่รถได้ในหลายประเทศ ซึ่งต้องใช้ร่วมกันกับใบขับขี่บ้านเกิด แต่ถ้าเป็นเพียงผู้มาเยือนชั่วคราวไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากล เพียงแค่แสดงใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางก็สามารถใช้ได้ในประเทศปลายทางอยู่แล้ว

ชาวต่างชาติขับรถในไทย มีอะไรบ้างที่ควรรู้และปฏิบัติตาม

ชาวต่างชาติขับรถในไทย มีอะไรบ้างที่ควรรู้และปฏิบัติตาม

แต่การลงรายละเอียดการขับขี่รถในต่างประเทศ ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของใบขับขี่ สากลสำหรับชาวต่างชาติเพียงเท่านั้น เพราะยังมีเรื่องที่น่ารู้อีกมากมายที่เชื่อว่าหลายคนอยากหาคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นคำถามถึงการสอบใบขับขี่ การเช่ารถหรือซื้อรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง  และเรื่องอื่น ๆ  ที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกัน กับเรื่องชาวต่างชาติขับรถในไทย มีอะไรบ้างที่ควรรู้และปฏิบัติตาม

มีชาวต่างชาติมากเท่าไหร่ที่ขับรถในเมืองไทย?

ปัจจุบันชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์เข้ามาขอรับใบขับขี่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 • กลุ่มที่มีใบอนุญาตขับรถมาจากประเทศตัวเองแล้วนำมาขอเทียบเป็นใบอนุญาตขับรถไทย ซึ่งหากถือใบอนุญาตขับรถอินเตอร์เนชั่นแนลลายเส้นสามารถขับรถในไทยได้ทันที 
 • กลุ่มที่อาศัยอยู่ไทยเป็นเวลานาน เช่น เข้ามาทำงาน ประกอบอาชีพ หรือมีครอบครัวในไทย มีสิทธิ์ที่จะมาขอใบอนุญาตขับรถไทยได้เหมือนกัน 

โดยจากข้อมูลสถิติใบอนุญาตขับรถชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561แบ่งประเภทออกมาได้ดังนี้

 • รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 151,428 ฉบับ
 • รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 115,078 ฉบับ
 • รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 204,702 ฉบับ
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 136,761 ฉบับ

ชาวต่างชาติจะขับรถในไทยต้องทำอย่างไรบ้าง?

ทางกรมการขนส่งทางบก ได้แจ้งเอาไว้ว่าสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือชาวต่างชาติในประเทศไทย ที่มีความต้องการทำใบขับขี่ต่างชาติ ใช้ในไทย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยเรื่องนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถ ให้บุคคลต่างด้าวเพิ่มอีก 10 กลุ่ม จากเดิมที่มีเพียง 4 กลุ่ม รวมเป็น 14 กลุ่ม สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ โดยต้องไปขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งข้อกำหนดเดียวที่สำคัญก็คือ ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

การทำใบอนุญาตขับขี่รถในไทยของชาวต่างชาติมีขั้นตอนเหมือนกับของคนไทย

เอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการขอทำใบอนุญาตขับขี่รถในไทย

มีเอกสารเช่นเดียวกันกับของคนไทยที่ใช้ทำ และมีบางส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

 • พาสปอร์ตต้องเป็นสำหรับต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงาน (Work Permit เท่านั้น) ไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยว หรือสำหรับผ่านราชอาณาจักร
 • พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุ และออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่
 • หนังสือเดินทางและภาพถ่ายหน้าตรง 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

โดยผู้ที่สามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศอื่นที่เคยออกให้ มายื่นสอบประกอบเพิ่มเติมได้ เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการอันประกอบด้วย

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย 
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย 
 • ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย 

ขั้นตอนการสอบเหมือนคนไทยสอบทุกอย่างยกเว้นเข้าฟังการอบรม ซึ่งไม่ต้องเข้าอบรมแต่เจ้าหน้าที่จะให้หนังสือมาอ่านแทน  ข้อสอบมีหลายภาษาเช่น อังกฤษ ฝรั่งเศษ เยอรมัน จีน โดยเข้ารับการสอบข้อเขียน 1 วัน  เมื่อผ่านให้ไปสอบปฏิบัติอีก 1 วันหากสอบผ่านก็จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว  1 ปี

ดูเพิ่มเติม
>> สารพันคำถามเกี่ยวกับใบขับขี่ สาระดี ๆ ที่คุณควรรู้

>> ความสำคัญของใบขับขี่ ไม่มีโดนปรับ !!

ชาวต่างชาติต้องการเช่ารถขับในไทยต้องทำอย่างไรบ้าง?

หากมีใบขับขี่สากลแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าต้องการเช่ารถในช่องที่มาท่องเที่ยวเพียงชั่วคราวก็สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางได้เลย นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ต้องใช้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเช่ารถในไทยดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ (ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการเช่ารถ)

ผู้เช่ารถยนต์ชาวต่างชาติต้องมีความชำนาญในการขับรถที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะในประเทศที่มีการขับรถพวงมาลัยซ้าย เพราะที่ไทยจะเป็นการขับแบบขวา จึงต้องมีความสามารถในการขับขี่พอสมควร เพราะไม่อย่างนั้นจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

>> ใบขับขี่สากล ขั้นตอนแค่ 10 นาที ง่ายเหมือนเปิด ว๊าบบบบบบ !!

ชาวต่างชาติต้องการซื้อรถในไทยต้องทำอย่างไรบ้าง?

ชาวต่างชาติสามารถซื้อรถในเมืองไทยได้

ชาวต่างชาติสามารถซื้อรถในเมืองไทยได้

ชาวต่างชาติที่มาปักหลักอยู่เมืองไทยด้วยหลายเหตุผลใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นแต่งงาน หรือทำงาน และมีความประสงค์ที่จะถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

กรณีเป็นชาวต่างชาติใช้เอกสาร

 • วีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa )
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) /  หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ / หนังสือสำคัญถิ่นที่อยู่ 

กรณีเป็นคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)

 • หลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น 
 • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้ เช่น
  • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ท.ร.14)
  • ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)
  • ทะเบียนประวัติ
  • ทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (ท.ร.38/1) เป็นต้น  

ในส่วนของเอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการจดทะเบียนรถ

 • หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 • หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 • หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ

 • ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศ
 • หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ชาวต่างชาติสามารถทำประกันภัยรถยนต์ได้ไหม?

ชาวต่างชาติก็สามารถทำประกันภัยรถยนต์ได้

ชาวต่างชาติก็สามารถทำประกันภัยรถยนต์ได้

เมื่อมีรถแล้วแน่นอนต้องควรมีความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติแล้วการทำประกันภัยรถยนต์สามารถทำได้เหมือนกับคนไทยทั่วไป แตกต่างกันตรงที่การยื่นหลักฐานและเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล
 • สำเนาใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน
 • สำเนา Work Permit ใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ
 • สำเนาคู่มือรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) หน้าปัจจุบัน
 • สำเนากรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ ตามแต่บริษัท หรือโบรกเกอร์ประกันภัยร้องขอเพิ่ม

เพียงแค่ยื่นเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน ก็สามารถทำประกันภัยรถยนต์ได้แล้ว และประกันภัยรถนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นไม่ต้องกังวลไปว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วจะทำประกันไม่ได้ อย่าประมาทเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่ามานั่งเสียใจกับการสูญเสียทีหลัง

บทลงโทษทางฎหมายของชาวต่างชาติหากทำผิดกฎจราจร

มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ต้องทำความเข้าใจ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดมีความคิดว่าคนต่างชาติเมื่อทำผิดแล้วจะไม่ต้องรับโทษเพราะตำรวจม่อยากดำเนินการอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวาย แต่ในความจริงแล้วกฎหมายจราจรในทุกประเทศ หากมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดในประเทศใด ก็สมควรได้รับบทลงโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้ของประเทศนั้นอย่างเท่าเทียม ดังนั้นสำหรับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายบนท้องถนนในไทย ก็จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายของไทยแบบไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ เลย

ไม่ว่าจะขับรถที่ไหน การเคารพและปฏิบัติตามกฎเป็นเรื่องสำคัญ

ไม่ว่าจะขับรถที่ไหน การเคารพและปฏิบัติตามกฎเป็นเรื่องสำคัญ

อาจจะดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ทุกอย่างมากมายด้วยรายละเอียดและหลายสิ่งที่ต้องยอมรับและทำความเข้าใจ บางอย่างอาจจะมากกว่าด้วยข้อกำหนด แต่นั่นเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างสงบสุข ไม่เพียงแต่ชาวต่างขาติที่เข้ามาที่ไทยเท่านั้น หากคนไทยเราเองต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน ก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเขาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจราจรหรือกฎหมายใด ๆ ก็ตาม

ดูเพิ่มเติม
>> คุมเข้ม! กรมขนส่งฯ ให้สแกนลายนิ้วมือ-ติดกล้อง เมื่อสอบใบขับขี่ผ่านโรงเรียนสอนขับรถ

>> ขนส่งไม่ตกลงสิ่งนี้ ค้านนโยบายรถบรรทุกวิ่งช่วงกลางคืน เผยกระทบหลายภาคส่วน

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

ANNOiNA