สารพันคำถามเกี่ยวกับใบขับขี่ สาระดี ๆ ที่คุณควรรู้

ประสบการณ์ใช้รถ | 13 ก.ค 2562
แชร์ 11

มีปัญหาคาใจ สงสัยอะไรเกี่ยวกับใบขับขี่อยู่หรือเปล่า? Chobrod รวบรวมคำถามที่น่าสนใจจากการทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังถึงเรื่องราวที่คนมีรถควรรู้

ใบขับขี่ คือเอกสารที่สำคัญที่คนใช้รถทุกคนควรมี เพราะเป็นหลักฐานที่จะช่วยยืนยันได้ว่าคุณมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่พร้อมจะขับรถออกมาในพื้นที่สาธารณะ หลายคนที่ขับรถเป็นและขับมานาน อาจจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบขับขี่อยู่แล้วว่าต้องมีขั้นตอนการทำอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือเวลาที่สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้อยู่แล้ว

สารพันคำถามเกี่ยวกับใบขับขี่ สาระดี ๆ ที่คุณควรรู้

สารพันคำถามเกี่ยวกับใบขับขี่ สาระดี ๆ ที่คุณควรรู้

แต่ก็มีบางเรื่องที่อาจต้องความเข้าใจใหม่ หรือเป็นความรู้ที่น่าสนใจ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับการทำใบขับขี่ เช่นเงื่อนไขเฉพาะ กรณีพิเศษ หลากหลายเรื่องราวใหม่ ๆ ที่ึคุณเองอาจจำเป็นต้องรู้ เรารวบรวมมาไว้แล้วที่นี่กับ สารพันคำถามเกี่ยวกับใบขับขี่ สาระดี ๆ ที่อยากให้รู้

1. เคยต้องโทษจำคุกสามารถทำใบขับขี่สาธารณะได้หรือไม่?

คำถาม : ผู้ใช้รายหนึ่งตั้งคำถามและเปิดเผยข้อมูลเอาไว้ว่า ตนเคยต้องโทษถูกจับกุมคดียาเสพติด และไปรายงานตัวไม่ครบตามกำหนด ซึ่งเหตุการณ์ผ่านมา 9 ปีแล้ว และตอนนี้มีความประสงค์ต้องการใช้รถ จึงสอบถามว่าสามารถทำใบขับขี่สาธารณะได้หรือไม่?

คำตอบ : เคยต้องโทษจำคุกสามารถทำใบขับขี่สาธารณะได้

สำหรับหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ  กรณีเคยต้องโทษจำคุกให้นำเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมายื่นประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีเคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • กรณีอื่น ๆ เช่นโดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจาก สถานีตำรวจมา มายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร

2. สามารถทำใบขับขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมกันได้หรือไม่?

ทำใบขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมกันได้หรือเปล่า?

ทำใบขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมกันได้หรือเปล่า?

คำถาม : ข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ หากตนมีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งยังไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุทั้งคู่ หากต้องการจะไปทำหรือขอใหม่ สามารถดำเนินการพร้อมกันได้หรือเปล่า?

คำตอบ : เบื้องต้นการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวสามารถทำพร้อมกันได้โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)(ต้องแยกยื่นกัน)
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน (ใบรับรองแพทย์จากคลินิกสามารถนำมายื่นได้) (สามารถใช้ใบเดียวกันได้)

ในส่วนของการอบรมและการสอบข้อเขียนทำเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ได้ทั้ง 2 กรณีส่วนการสอบภาคปฏิบัติต้องสอบทั้งการขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งการขอเช่ารถสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งโดยตรง

สำหรับสถานที่ติดต่อ ในเขตกรุงเทพฯ

 • กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4

3. เพิ่งจดทะเบียนสมรส เปลี่ยนนามสกุลในใบขับขี่ ต้องทำเลยหรือไม่?

คำถาม : ผู้ใช้รายหนึ่งเพิ่งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสแล้ว รวมไปถึงเปลี่ยนนามสกุล ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จำเป็นต้องไปแจ้งเปลี่ยนข้อมูลในใบขับขี่ภายในกี่วัน และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? ซึ่งใบขับขี่จะหมดอายุตอนเดือนธันวาคมปี 2562 นี้ จะไปแจ้งเปลี่ยนพร้อมตอนต่อใบขับขี่เลยได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ : ขออนุญาตชี้แจง สามารถแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถได้เมื่อมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ หรือภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาในการแจ้งแก้ไข สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ใดก็ได้ที่ติดต่อสะดวก โดยมีหลักฐานประกอบคำขอประกอบด้วยเอกสารเหล่านี้

 • ใบอนุญาตขับรถ
 • บัตรประจำประชาชน
 • กรณีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (กรณีขับรถ Taxi): ใบอนุญาตขับรถสาธารณะรถ Taxi/ บัตรประจำตัวผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ (บัตรเหลือง)/ แนบรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่จะให้แก้ไขในใบขับขี่ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

โดยค่าธรรมเนียม ค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียมการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ รายการละ 50 บาท

4. ขั้นตอนการเปลี่ยนใบขับขี่จาก  2 ปี เป็น 5 ปี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

เมื่อใบขับขี่ชั่วคราวครบอายุ 2 ปี ถึงเวลาต่อใบขับขี่ 5 ปีแล้ว

เมื่อใบขับขี่ชั่วคราวครบอายุ 2 ปี ถึงเวลาต่อใบขับขี่ 5 ปีแล้ว

คำถาม : สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก ทางขนส่งจะออกใบขับขี่ชั่วคราวให้ โดยมีอายุการใช้งาน 2 ปี แล้วหลังจากนั้นให้ไปทำเรื่องต่อใบขับขี่เป็นแบบ 5 ปี จึงอยากทราบว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง และใช้เวลากี่วันในการดำเนินการ

คำตอบ : สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นใบอนุญาตขับรถ 5 ปี แยกเป็น 3 กรณีดังนี้

กรณีแรก ต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี

 • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
 • ไม่ต้องเข้ารับการอบรม
 • ไม่ต้องจองคิว แต่ให้ติดต่อกับสำนักงานขนส่งที่จะไปดำเนินการเพื่อสอบถามรอบการทดสอบ

กรณีที่ 2 ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

 • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
 • เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
 • ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ / การจองคิวอบรมทางออนไลน์

กรณีที่ 3 ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี

 • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
 • เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
 • สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่)

โดยทุกกรณีใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1- 2 วัน แล้วแต่จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ สถานที่ยื่นเข้ารับการอบรมอยู่คนละส่วนกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถแซงคิวกันได้ ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ / การจองคิวอบรมทางออนไลน์

5. ใบขับขี่หายไม่ต้องแจ้งความแล้วจริงหรือ?

คำถาม : จากกรณีที่มีข่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่ใบขับขี่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ มีผู้ใช้หลายคนที่ยังสงสัยว่าจริงเท็จแค่ไหน เพราะใบขับขี่ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ หากมีการสูญหายแล้วไม่แจ้งความ จะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังเหรอ?

คำตอบ : กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งความ สามารถไปบันทึกถ้อยคำกรณีสูญหายได้ที่สำนักงานขนส่งได้เลย ยกเว้นใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ต้องมีใบแจ้งความ หรือ แนบสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจมาแสดง เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและค่าธรรมเนียมไปติดต่อขอใบแทนได้เลย และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ซึ่งบัตรที่ขอใหม่จะมีอายุการใช้งานเท่าบัตรเดิมที่เหลืออยู่ หากบัตรเดิมเป็นแบบตลอดชีพ ใบอนุญาตจะยังคงมีสถานะเป็นตลอดชีพเช่นเดิม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบขับขี่ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบขับขี่ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ซึ่งคำตอบทั้งหมดนั้น ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมาจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ ทุกข้อ โดยทางศูนย์เป็นผู้เข้ามาตอบคำถามด้วยตัวเอง จึงแน่ใจและมั่นใจได้ว่า ทุกคำถามได้คำตอบที่แม่นยำและเชื่อถือได้แน่นอน หากคุณมีปัญหาที่สงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อที่หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ เสนอแนะ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถทิ้งคำถามไว้กับ Chobrod แล้วทางเราจะไปหาคำตอบมาให้คุณเอง

ดูเพิ่มเติม
ตำรวจฝากมาเตือน "สำเนาใบขับขี่" โชว์ตำรวจยังใช้ไม่ได้

คุณสมบัติและบุคคลต้องห้าม ! ที่ไม่สามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ได้

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

ANNOiNA