กฎหมายรถบรรทุก ที่คนขับต้องรู้ !

ประสบการณ์ใช้รถ | 5 ส.ค 2565
แชร์ 0

ไม่ว่าจะขับรถ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อก็ตาม ผู้ขับขี่รถบรรทุกรวมถึงผู้ประกอบการ จะต้องรู้กฎหมายรถบรรทุก 2565 สิ่งใดทำได้ หรือทำแล้วมีโทษปรับ มาดูพร้อมกันเลย !

การขับรถบรรทุกไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะน้ำหนักและขนาดของรถบรรทุกต่างจากรถยนต์ธรรมดาเป็นอย่างมาก ผู้ขับขี่จะต้องมีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก การสะเพร่าเพียงหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับทั้งตนเองและผู้ร่วมทางคันอื่น ๆ ได้ ที่สำคัญต้องมีใบขับขี่ ซึ่งใบขับขี่รถบรรทุก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

  • ใบขับขี่ประเภท บ.2 : ใบขับขี่ส่วนบุคคล (ป้ายทะเบียนพื้นขาว) ใช้เพื่อการบรรทุกส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ 
  • ใบขับขี่ประเภท ท.2 : ใบขับขี่ที่สามารถใช้ขับรถได้ทุกประเภท (ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง) ทั้งเพื่อส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ 

กฎหมายรถบรรทุก 10 ล้อ
กฎหมายรถบรรทุก 10 ล้อ

กฎหมายรถบรรทุก 2565

น้ำหนักรถบรรทุก

ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 กำหนดไว้ว่าห้ามมีการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน เนื่องจากรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้ทางหลวงชำรุดเสียหายได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • บรรทุกไม่เกิน 9.5 ตัน สำหรับรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ
  • บรรทุกไม่เกิน 15 ตัน สำหรับรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 
  • บรรทุกไม่เกิน 25 ตัน สำหรับรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ 
  • บรรทุกไม่เกิน 50.5 ตัน สำหรับรถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ 

กฎหมาย รถ บรรทุก 6 ล้อ
กฎหมายรถบรรทุก 6 ล้อ

ติดตัวยึดหรือผ้าคลุม

เมื่อบรรทุกสินค้าหรือสิ่งของต่าง ๆ ผู้ขับขี่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ล็อกหรือตัวยึดให้แน่นหนา และคลุมสิ่งของเหล่านั้นด้วยผ้าคลุมสีทึบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือตกหล่น จนอาจสร้างอันตรายให้กับผู้ร่วมทางคันอื่น ๆ หากฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งรถบรรทุกต้องระวางโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท สำหรับคนขับจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท และอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

ติดอุปกรณ์ให้แสง หรือสะท้อนแสง

รถบรรทุกจะติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงหรือสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น แผ่นสะท้อนแสง หรือไฟสปอร์ตไลท์ ไฟ LED เป็นต้น โดยการติดแผ่นสะท้อนแสง จะต้องติดให้ถูกตำแหน่ง บังคับใช้กับรถบรรทุกที่มี 2 เพลา 4 ล้อ และยาง 6 เส้นขึ้นไป ส่วนการติดไฟสปอร์ตไลท์ หรือไฟ LED นั้น จะต้องใช้สีหลอดไฟตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามตกแต่ง เพิ่มความสว่าง หรือติดตั้งมากเกินไปจนส่งผลต่อการมองเห็นของรถคันอื่น ๆ ผู้ที่ฝ่าฝืน จะต้องโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท หรืออาจถูกระงับการใช้รถจนกว่าจะแก้ไข

กฎหมาย รถ บรรทุก

ติดสัญลักษณ์ เมื่อบรรทุกเกินขนาด 

รถที่บรรทุกเกินขนาดหรือมีสิ่งของยื่นออกมานอกรถ จะต้องติดสัญลักษณ์ไว้ให้ผู้ร่วมทางรับรู้ เช่น ปักธงแดง หรือติดสัญลักษณ์ที่สังเกตเห็นได้ง่ายไว้ท้ายรถ (เวลากลางคืนควรติดสัญลักษณ์เรืองแสงได้) เพื่อให้รถคันอื่น ๆ ที่ตามหลังมาสังเกตเห็นสิ่งของที่ยื่นออกมานอกรถ โดยต้องให้เห็นในระยะไม่ต่ำกว่า 150 เมตร หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 1,000 บาท

ขนวัตถุไวไฟ ต้องติดป้ายเตือน

รถบรรทุกก๊าซ วัตถุระเบิด ของเหลวไวไฟ สารพิษ-ติดเชื้อ หรือสารกัดกร่อน จะต้องติดป้ายสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงวัตถุพร้อมเครื่องดับเพลิง เพื่อเตือนให้ผู้ร่วมทางรับรู้และรักษาระยะห่าง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ฐานผิดกฎหมายจราจรรถบรรทุก พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 17

กฎหมาย ขนส่ง รถ บรรทุก

ติดตั้ง GPS

รถบรรทุกสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถทัวร์ หรือรถลากจูง รวมถึงรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป จะต้องติด GPS เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของภาครัฐ เพื่อให้รัฐสามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่ได้ หากฝ่าฝืนไม่ยอมติดตั้งจะมีโทษปรับสูงสุด 1,500 บาท 

นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัฐหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นปัญหาต่อชีวิตมนุษย์ รถบรรทุกจะต้องมีค่าควันดำไม่เกินตามที่กฎหมายรถบรรทุกที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด กรณีที่ตรวจควันดำด้วยเครื่องวัดระบบวัดความทึบแสง ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 30 กรณีตรวจด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง จะต้องมีค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 

กฎหมาย จราจร รถ บรรทุก

อ่านเพิ่มเติม >>