ความเร็วรถยนต์ 2565 ขับเท่าไหร่ไม่โดนใบสั่ง ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 4 ส.ค 2565
แชร์ 0

อัปเดตความเร็วรถยนต์ที่กฎหมายกำหนด ล่าสุดปี 2565 รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถรับจ้างประเภทอื่น ๆ ควรขับด้วยความเร็วสูงสุดที่เท่าไหร่ จึงจะไม่โดนใบสั่ง ?

อัปเดตกฎหมายความเร็วรถยนต์ 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท โดยกำหนดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบน ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนแบบกำพงกั้น  (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ไว้ดังนี้

กฎหมายความเร็วรถ ล่าสุด
กฎหมายความเร็วรถ ล่าสุด

ความเร็วรถตามกฎหมายกําหนด 2565

1. ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน

2. ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ

3. ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป

4. ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป 

5. ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน

6. ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

7. ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถยนต์

8. ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม

9. ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อขับรถในช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป

ความเร็ว รถยนต์

สรุป กฎหมายกําหนดความเร็วในการขับขี่รถ

  • ความเร็วรถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
  • ความเร็วรถเลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
  • รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน  ไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
  • ความเร็ว รถจักรยานยนต์ ต้องไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ 400 ซีซี. ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

ความเร็ว รถจักรยานยนต์

กฎกระทรวงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป แต่ไม่ได้บังคับใช้กับถนนทุกสาย หากพบว่าเส้นทางใดมีเครื่องหมายจราจรกำหนดความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ขับรถไม่เกินความเร็วที่ป้ายนั้น ๆ กำหนด เว้นแต่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากรถในช่องทางเดินรถมีมากเกินไป หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ อันถือเป็นเหตุผลสมควรแก่กรณี

ไม่อยากโดนใบสั่ง ผู้ใช้รถไม่ควรขับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินกฎกระทรวง จะมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท (หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่)

ความเร็ว รถ

อ่านเพิ่มเติม >>