กรมขนส่ง เปิดทำการ ทำใบขับขี่ 2564 เริ่ม 2 กันยายน พร้อมมาตรการเยียวยา

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 2 ก.ย 2564
แชร์ 8

ขนส่งเปิดทำการเต็มรูปแบบ งานเอกสาร ทำใบขับขี่ โอนรถ เริ่มตั้งแต่ 2 กันยายน 2564 เผยมาตรการเยียวยา สำหรับช่วงที่ปิดทำการ ผ่อนปรนเอกสารด้านเอกสาร และยืดอายุใช้งาน

ทำใบขับขี่ 2564

มาตรการเยียวยา สำหรับช่วงขนส่งปิดทำการ ยืดอายุให้ถึง 31 ธันวาคม 2564

  • กลุ่มใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ยืดให้เกณฑ์ให้ถึง 31 ธันวาคม 2564 - ได้งดเว้นทดสอบข้อเขียน
  • กลุ่มใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ยืดให้เกณฑ์ให้ถึง 31 ธันวาคม 2564 - ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ ลดอบรมเหลือ 2 ชม. ผ่าน e-Learning 
  • ยืดเวลาเอกสาร ใบรับรองแพทย์,หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ, ผลผ่านการอบรม e-Learning ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  • ผ่อนผันการใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุถึง 31 ธันวาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน เน้นมาตรการสาธารณสุข ​จำกัดจำนวนคน จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น สำหรับผู้เคยจองคิวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้สิทธิจองคิวใหม่

ทำใบขับขี่ 2564

จะติดต่อกรมขนส่งต้องจองผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

เป็นการเน้นย้ำอีกที ว่าหากจะติดต่อขนส่งให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เท่านั้น ไม่บริการสำหรับผู้ walk-in 

ขนส่งเปิดต่อใบขับขี่วันที่ 8 มิ.ย. เป็นต้นไป แนะวิธีจองคิวไว้ด้วย
จองทำใบขับขี่ออนไลน์ 2564 จองอย่างไร ให้ได้คิว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้

ทำใบขับขี่ 2564

ทั้งนี้ การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th 

สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) หรือศูนย์บริการร่วม ส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

ningkung