ขนส่งเปิดต่อใบขับขี่วันที่ 8 มิ.ย. เป็นต้นไป แนะวิธีจองคิวไว้ด้วย

ประสบการณ์ใช้รถ | 6 พ.ค 2563
แชร์ 0

กรมขนส่งฯ เตรียมเปิดบริการต่อใบขับขี่ เฉพาะที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning เริ่มเปิดวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น ส่วนการทำใบขับขี่ใหม่ยังงดให้บริการ

>> พิษโควิด-19 มันแรง ยอดขายรถยนต์ในไทยเดือน มี.ค. 63 ร่วงกว่า 40%
>> ขนส่งฯ แนะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทาง ก้าวสู่ "NEW NORMAL"

การขอรับต่อใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 

การขอรับต่อใบขับขี่ ต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น โดยจะเปิดให้จองคิวในแอปพลิเคชันแล้ววันนี้ จากนั้นตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป กรมขนส่งทางบกจะเปิดให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรม ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเภทดังนี้

1. การขอใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ(รถสาธารณะ) และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ(รถรับจ้าง) แทนกรณีชำรุดหรือสูญหาย

2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วแต่กรณี

ผู้เข้ามาติดต่อราชการ จะต้องตรวจวัดไข้ทุกคน

ผู้เข้ามาติดต่อราชการ จะต้องตรวจวัดไข้ทุกคน

5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก (หนังสือรับรองที่หมดอายุในช่วงงดให้บริการ ได้รับสิทธิขยายเวลา)

6. การขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ประเภท ท.) ที่ผ่านการอบรมและทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม

7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี (รับเฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น)

10. การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้

บริการสำหรับผู้ผ่านการอบรม e-Learning

นอกจากนี้ก็ให้บริการสำหรับผู้ผ่านการอบรม e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว ในการอนุญาตให้ต่อใบขับขี่สำหรับประเภทดังต่อไปนี้

  1. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning

  2. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน

  3. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

ขนส่งฯ เตรียมเปิดให้ต่อใบขับขี่ได้แล้ว 7 พ.ค.นี้

ขนส่งฯ เตรียมเปิดให้ต่อใบขับขี่ได้แล้ว 8 มิ.ย.นี้

แต่สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ และการสอนขับรถ กลุ่มนี้ยังงดการให้บริการออกไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกจะต้องประเมินสถานการณ์การให้บริการในช่วงแรกของการผ่อนคลายมาตรการอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแนะนำให้ติดตามข่าวสารการดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือสอบถาม โทร.1584

จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น

จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น

กรมขนส่งยังแนะนำวิธีการจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ให้ทำผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เนื่องจากสำนักงานขนส่งแต่ละแห่ง มีความสามารถรองรับจำนวนผู้รับบริการลดลงจากช่วงเวลาปกติ ดังนั้น หากประชาชนไม่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน และในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนผู้รับบริการเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางสำนักงานขนส่งจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการ ดังนั้นขอให้ประชาชนจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเพื่อมาดำเนินการในวันทำการอื่น ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ระบบปฏิบัติการ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO หรือจองผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ระบบปฏิบัติการ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ระบบปฏิบัติการ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd

สรุปการเปิดรับต่อใบขับขี่ในช่วงสถาณการณ์ฉุกเฉิน

สรุปการเปิดรับต่อใบขับขี่ในช่วงสถาณการณ์ฉุกเฉิน

สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในอาคาร หากมีอาการไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคโควิด19 ด้วยครับ

*สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ หรือ หมดอายุมาแล้วมากกว่า 1 ปี สามารถเข้ารับการทำใบขับขี่พร้อมกันทั้งหมดได้ในวันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป แต่ต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์ ของกรมขนส่งทางบกก่อนเท่านั้น

อย่าลืมติดตามข่าวสารใหม่อัปเดตทุกต้นตัวโมงที่ตลาดรถยนต์ออนไลน์ชั้นนำ Chobrod.com นะครับ

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆได้ที่นี่