Scooter ไฟฟ้า ผิดกฎหมายหรือเปล่า? วิ่งบนถนนหลวงได้ไหม?

ประสบการณ์ใช้รถ | 12 มี.ค 2564
แชร์ 15

ถกประเด็นน่าสนใจในกฎหมายของเมืองไทยบ้านเรา ว่าด้วยเรื่องของยานพาหนะสุดชิคอย่าง Scooter ไฟฟ้า จะสามารถนำมาวิ่งใช้บนถนนสายหลักได้ไหม? ผิดกฎหมายหรือเปล่า

หากพูดถึงรูปแบบของยานพาหนะที่ใช้งานบนท้องถนนในบ้านเรา อาจจะมีการพบเห็น Scooter ไฟฟ้าให้เห็นบ้างพอเป็นประปรายในถนนใหญ่บางสาย และบางครั้งก็เกิดกรณีถกเถียงกันถึงความไม่เห็นด้วยที่ยานพาหนะขนาดเล็กชิ้นนี้จะออกมาวิ่งปะปนบนถนนสายหลัก เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ทั้งต่อตัวผู้ขับเองและผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมา ว่า scooter ไฟฟ้า ผิดกฎหมายหรือเปล่า? และวันนี้ Chobrod จะมาพูดถึงประเด็นนี้กัน

การให้นิยามของคำว่า Scooter

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา ฐานะเชี่ยวชาญกฎหมายจราจร ได้เผยข้อมูลเอาไว้เมื่อปี 2562 ว่าด้วยเรื่องของ Scooter ไฟฟ้า

พล.ต.ต.เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ
พล.ต.ต.เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ

โดยได้กล่าวเอาไว้ว่า ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 4 กำหนดความหมายของรถจักรยานยนต์ คือ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้าง มีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย

Scooter อยู่ในหมวดรถจักรยานยนต์
Scooter มีลักษณะเข้าข่ายเป็นรถในหมวดรถจักรยานยนต์

ดังนั้น Scooter ไฟฟ้า ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า และมีสองล้อจึงถูกจัดเข้าหมวดรถจักรยานยนต์ หากต้องนำมาใช้ขับขี่บนถนนสาธารณะ จะต้องไปขอจดทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบก เพื่อนับป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และเสียพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยให้ถูกต้อง จึงจะนำมาวิ่งบนท้องถนนได้ และผู้ขับขี่ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเช่นเดียวกันกับการขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย

แม้จะมีคำแถลงแจ้งไขแล้วว่า Scooter จัดอยู่ในหมวดรถจักรยานยนต์และสามารถนำมาวิ่งได้ หากทำการจดทะเบียนและดำเนินการกับทางกรมการขนส่งได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนและนำ Scooter ไฟฟ้ามาใช้วิ่งจะถูกตั้งข้อหาตามพ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท แต่กลับพบว่าที่ผ่านไม่เคยมีการนำ Scooter ไฟฟ้ามาขอจดทะเบียนเลย

Scooter ไฟฟ้า จดทะเบียนไม่ได้
Scooter ไฟฟ้า จดทะเบียนไม่ได้ เพราะคุณลักษณะไม่ครบถ้วน

นั่นอาจเป็นเพราะความก้ำกึ่งและไม่ครอบคลุมของข้อกฎหมาย ที่เหมือนยังไม่ได้ออกมารองรับการใช้งานบนถนนในเมืองไทยได้อย่างครบถ้วน เพราะลักษณะของ Scooter ไฟฟ้านั้น กลับไม่ถูกเข้าข่ายรถจักรยานยนต์ที่สามารถจดทะเบียนได้

ดูเพิ่มเติม
>> ขอ ต่ออายุ เปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบนี้เท่านั้น

>> จดทะเบียนรถข้ามจังหวัด ทำได้ไหม? มีเงื่อนไขอย่างไร

เพราะ Scooter ไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด  ตามประกาศกรมการขนส่ง ว่าด้วยเรื่องการกำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2560  คือต้องมีมอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ ซึ่งส่วนมากจะไม่ถึง รวมไปถึงข้อกำหนดของความเร็ว ที่ระบุเอาไว้ว่าต้องมีการทำความเร็วสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ทำไม่ได้ถึงเช่นกัน และทำให้ข้อสรุปนั้นลงเอยอยู่ที่

“Scooter ไฟฟ้าจัดอยู่ในประเภทรถจักรยานยนต์ ที่จะสามารถนำมาใช้วิ่งได้ หากทำการจดทะเบียนได้ถูกต้อง แต่ Scooter ไฟฟ้า จดทะเบียนไม่ได้ เพราะมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง”

และด้วยความก้ำกึ่ง ไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายนี้ ทำให้เกิดเป็นความอะลุ่มอล่วยเมื่อเกิดกรณีของการนำ Scooter ไฟฟ้ามาใช้วิ่งบนถนน และไม่ได้ถูกการเรียกจับปรับเมื่อตำรวจเห็น เพราะมีความเร็วที่ไม่ได้เทียบเท่ารถจักรยานยนต์ มองเห็นเป็นเหมือนรถจักรยานคันหนึ่งนั่นเอง

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ส่วนการคุ้มครองของ Scooter ไฟฟ้านั้น ไม่ได้มีข้อกำหนดใดคุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบนท้องถนน ก็อาจจะไม่สามารถเรียกร้องหรือขอรับการเยียวยาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังสูงหากต้องการที่จะนำไปใช้สัญจรบนพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายได้

แล้วขับบนทางเท้าได้หรือเปล่า?

ถึงจะออกไปวิ่งบนนถนนแล้วโอกาสถูกจับน้อย แต่ไม่ได้หมายความว่มาวิ่งบนทางเท้าแล้วจะไม่ถูกจับ เพราะ Scooter ไฟฟ้า หากนำมาใช้วิ่งบนเท้าถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันเทียบเท่ากับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางเท้า 

ขับ Scooter บนทางเท้าผิดกฎหมาย
ขับ Scooter บนทางเท้าผิดกฎหมาย

ตามมาตรา 17(2) ที่ระบุเอาไว้ว่าห้ามมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และมาตรา 56 ระบุไว้ว่า หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

สรุปแล้ว Scooter ไฟฟ้า ใบขับขี่ไม่สามารถออกได้เพราะไม่สามารถจดทะเบียนได้ และหากว่าตามกฎหมายจริง ๆ คือไม่สามารถนำมาใช้วิ่งได้ ควรขับขี่บนพื้นทางที่ไม่ใช่ของสาธารณะ เช่นพื้นที่ในห้าง ในหมู่บ้าน หรือเส้นทางจักรยานที่ทำเอาไว้

และสำหรับผู้ใช้ Scooter ในบ้านเรา ก็ต้องมารอดู รอลุ้นกันอีกที ในวันที่ทางหน่วยงานจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ได้มากพอ เพื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ท้ายที่สุดแล้ว Scooter ไฟฟ้า ควรที่จะได้วิ่งอยู่บนถนนสายหลักได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ดูเพิ่มเติม
>> วิเคราะห์ปัญหา ทำไมสุนัขฉี่ใส่ล้อรถยนต์ พร้อมวิธีรับมือ
>> ส่อง! ตัวประหลาดที่ชอบอยู่ใต้ฝากระโปรงรถ พร้อมวิธีรับมือเมื่อหนูเข้ารถ

เข้าดู ราคารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่

ANNOiNA