ขอ ต่ออายุ เปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบนี้เท่านั้น

ประสบการณ์ใช้รถ | 12 ก.พ 2564
แชร์ 2

ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ใครจะขอทำใบขับขี่ใหม่ ต่ออายุใบขับขี่ หรือเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ กรมการขนส่งประกาศให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนดเท่านั้น

ขอ ต่ออายุ เปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบนี้เท่านั้น

 ขอ ต่ออายุ เปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบนี้เท่านั้น

โปรดทราบ...ผู้ที่จะขอทำใบขับขี่ใหม่ (ไม่เคยมีมาก่อน) ต่ออายุใบขับขี่ เปลี่ยนชนิดใบขับขี่ รวมถึงการเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งประกาศให้ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด” เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม : ใบขับขี่หมดอายุ 1 และ 3 ปี ระหว่าง 4 ม.ค ถึง 31 มี.ค. 64 ยกเว้นการทดสอบ

จะขอ-ต่อ-เปลี่ยนใบขับขี่ “ต้องรู้”

จะขอ-ต่อ-เปลี่ยนใบขับขี่ “ต้องรู้”

 จะขอ-ต่อ-เปลี่ยนใบขับขี่ “ต้องรู้”

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกจะบังคับให้การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบการดำเนินการ โดยผู้ที่ต้องการดำเนินการด้านใบขับขี่รถ ทุกชนิดทุกประเภท ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง ประกอบด้วย

  • ขอใหม่ กรณีไม่เคยมีใบขับขี่หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถมาก่อน
  • เปลี่ยนชนิดใบขับขี่
  • ต่ออายุใบขับขี่
  • เปลี่ยนประเภทใบขับขี่

ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้น “ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา” กำหนด โดยจะมีสองส่วนคือ

  • ส่วนที่ 1 : ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง
  • ส่วนที่ 2 : ส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง

ทั้งนี้ ผู้ขอดำเนินการด้านใบขับขี่ต้อง “ไม่มีโรคประจำตัว” หรือ “สภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ” ตามที่แพทยสภากำหนด

ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา
ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

เพราะเดิม การต่อใบขับขี่ ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีใบรับรองแพทย์

เพราะเดิมทีนั้น “การต่ออายุใบขับขี่” และ “ใบอนุญาตผู้ประจำรถ” ไม่ได้กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ในความเป็นจริง สมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถต้องเข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้น และจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประกอบด้วย

  • การทดสอบการมองเห็นสี
  • การทดสอบสายตาทางลึก
  • การทดสอบสายตาทางกว้าง
  • การทดสอบปฏิกิริยา

จะขอใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรองอย่างไร ?

ผู้ที่จะขอรับใบขับขี่หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ เปลี่ยนชนิดใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่และเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อให้แพทย์ทราบและออกใบรับรองแพทย์ได้ถูกต้องตรงตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น ส่วนในอนาคตจะมีการกำหนดสภาวะโรคต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมหรือไม่นั้น กรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS