ชงเก็บ ภาษีรถเก่า ใช้ดันแผนรถยนต์ ZEV

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 25 มี.ค 2564
แชร์ 4

ปรับโครงสร้างภาษี อาทิ ภาษีสรรพสามิตเริ่มพ.ศ. 2569 หรือ ค.ศ. 2026 และภาษีรถยนต์ประจำปีตามหลักสากล "รถยิ่งเก่า ยิ่งต้องจ่าย แพง"

ภาษีรถเก่า 2564

ภาษีรถเก่า อีกหนึ่งเรื่องจากการกำหนดทิศทางการส่งเสริมยานยนตไฟฟ้า โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ บอร์ด อีวี ที่ตั้งเป้าการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หวังกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและเศรษกิจ และให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีนโยบายระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะ 1-5 ปี

โดยเพจ KMUTT MOVE: Mobility & Vehicle Technology Research Center ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะ 1-5 ปี ไว้ว่า

มาตรการเร่งด่วน

  1. มาตรการกระตุ้น การใช้รถ สองล้อ สาม ล้อ และสี่ล้อไฟฟ้า
  2. มาตรฐาน และ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ -แผนพลังงาน และ การจัดตั้งสถานีอัด ประจุสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  3. จัดให้มีโครงการเช่ารถเมล์ ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้า 2,511 คัน

อ่านเพิ่ทเติม
ประเทศไทยเอาด้วย ? เตรียมจะเลิกรถที่ใช้เครื่องยนต์ในปี 2035
Haval H6 Hybrid 2021 เปิดตัวในไทยแล้ว เหตุไฉนไม่แจ้งราคามาเลย

มาตรการในระยะ 1-5 ปี

  1. ปรับโครงสร้างภาษี อาทิ ภาษีสรรพสามิต (เริ่มพ.ศ. 2569 หรือ ค.ศ.2026) และ ภาษีรถยนต์ประจำปี ตามหลักสากล “รถยิ่งเก่า ยิ่งต้องจ่าย แพง”
  2.  มีการบริหารจัดการซาก รถยนต์ แบตเตอรี่ และ Solar cell ใช้แล้ว
  3.  สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Eco System) เพื่อส่งเสริมการใช้ ZEV
  4.  จัดให้การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

ภาษีรถเก่า ไม่ใช่เรื่องใหม่

จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำให้หลายภาคส่วนร่วมกันคิดและมีการพูดถึง "กองทุนภาษีรถเก่า" หรือแม้กระทั่งกระทรวงคมนาคมก็ได้ชงเรื่องการคิดภาษีสรรพสามิตรถเก่าเพิ่ม จากฐานข้อมูลกรมขนส่ง รถยนต์เก่าอายุเกิน 10 ปี ที่จดทะเบียนก่อนปี 2552 มีประมาณ 26 ล้านคัน แต่สำนักนายกออกมาปฎิเสธในแนวคิดนี้เพราะ จะเป็นสร้างภาระให้แก่ประชาชน

ภาษีรถเก่า 2564

ต่อภาษีของไทย ยิ่งเก่ายิ่งถูก

ปัจจุบันการต่อภาษีรถประจำปีนั้น เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) ในส่วนของรถยนต์นั่งทั่วไป หรือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งนั้น จะจัดเก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) ดังนี้

ความจุกระบอกสูบ 600 ซี.ซี. แรก - ซี.ซี.ละ 0.50 บาท
ความจุกระบอกสูบ 601 - 1,800 ซี.ซี. - ซี.ซี. ละ 1.50 บาท
ความจุกระบอกสูบ เกินกว่า 1,800 ซี.ซี. - ซี.ซี. ละ 4.00 บาท

แถมหากมีการจดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปี ร้อยละ 10 - ร้อยละ 50 เมื่อรถอายุเกิน 10 ปี ทำให้มีการต่อทะเบียนรถเก่าในระบบอยู่จำนวนมาก และนี่อาจเป็นต้นตอคือการใช้รถที่หย่อนด้านประสิทธิภาพ เครื่องยนต์จากยุคก่อนที่มาตรฐานปล่อยค่าไอเสียสูง รวมถึงรถยนต์ที่ขาดการบำรุงรักษาสภาพที่ดี

ภาษีรถเก่า ในครั้งนี้จึงมีโอกาสคลอดออกมาได้สูงมาก ๆ เพราะไม่ใช่แค่ใช้ระบบกดดันให้ประชาชนเปลี่ยนรถ แต่ยังสามารถส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหม่าอย่าางรถยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วย ใน 5 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ แล้วคุณละเห็นด้วยกับ ภาษีรถเก่า ในครั้งนี้หรือไม่...

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ

ningkung