อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ภายในไม่กี่ขั้นตอน

ประสบการณ์ใช้รถ | 30 มิ.ย 2563
แชร์ 24

ขนส่งเปิดบริการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2563 ในช่วงที่งดการให้บริการที่สำนักงานเนื่องจากต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เช่นเดียวกันกับทางกรมการขนส่งทางบก ที่จำเป็นต้องงดการให้บริการดังเช่นปกติ เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ทำให้มีการออกมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ใช้บริการสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวิธีการที่ง่าย ๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเองในมีกี่ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

1.กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

เริ่มต้นด้วยการเข้าไปยังเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt-elearning.com  แล้วคลิกไปที่ ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จากนั้นทางเว็บไซต์จะขึ้นช่องกรอกข้อมูลที่จำเป็นดังนี้

หน้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
หน้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ
  • วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ
  • เลือกการอบรม ตามความประสงค์ในการขอต่ออายุใบขับขี่ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถรถส่วนบุคคล จำนวน 1 ชั่วโมง /อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง/ อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จำนวน 3 ชั่วโมง

เมื่อกรอกข้อมูลทุกรายการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> ความสำคัญของใบขับขี่

2.ชมวิดีโอ

รับชมวิดีโอให้จบ
รับชมวิดีโอให้จบ

จากนั้นระบบจะพาเข้าสู่หน้ารับชมวิดีโออบรม ให้ผู้ทำการอบรมรับชมวิดีโอจนจบ ห้ามออกจากหน้าวิดีโอก่อนหมดเวลา ไม่อย่างนั้นแล้วจะต้องเข้าดูวิดีโอใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อรับชมจนจบเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”

3.ยืนยันตัวตน

ยืนยันข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมอีกครั้ง
ยืนยันข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมอีกครั้ง

ถัดมาให้ทำการยืนยันตัวตน ให้กรอกข้อมูลด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เพื่อรับผลการอบรม ก่อนคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” เพื่อรับทราบและยืนยันว่าการอบรมได้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว

4.ตรวจสอบสถานะการอบรม

ตรวจสอบผลการอบรม
ตรวจสอบผลการอบรม

ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบผลการอบรม โดยระบบจะขึ้นให้กรอกข้อมูลอีกครั้ง คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ “ตรวจสอบสถานะ” จากนั้นทางเว็บไซต์จะแสดงผลการอบรม โดยจะจัดเก็บไว้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวทางผู้เข้าอบรมต้องทำการยื่นผลการอบรมเพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบใบขับขี่ด้วยตัวเองต่อไป

ในช่วงที่สถานการณ์ข้างนอกไม่คงที่ ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ เองก็เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและหาวิธีแก้ไขอย่างเข้าใจ ในฐานะผู้เข้ารับบริการอย่างเราเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน เลือกใช้บริการอบรมใบขับขี่ออนไลน์กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านของคุณเอง

ดูเพิ่มเติม
>> ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!

>> ต่อใบขับขี่ 2563 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ANNOiNA