ประกันรถกระบะ เชิงพาณิชย์ คืออะไร ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 9 ม.ค 2566
แชร์ 1

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักประกันรถกระบะ เชิงพาณิชย์ หรืออาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าประกันรถยนต์ เชิงพาณิชย์ คืออะไร แตกต่างจากประกันภัยธรรมดาอย่างไร ?

ปัจจุบัน มีรถเพื่อการพาณิชย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์สำหรับขนส่งสินค้า ขนส่งวัสดุ-สิ่งของ รถยนต์รับ-ส่งผู้โดยสาร รถยนต์สำหรับเช่า หรืออื่น ๆ ซึ่งรถยนต์ประเภทนี้ มักมีการใช้งานหนักกว่ารถยนต์ปกติอยู่แล้ว ผู้ที่มีรถยนต์เพื่อธุรกิจ จึงควรทำประกันรถยนต์ เชิงพาณิชย์ เอาไว้ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จะได้รับความคุ้มครองทั้งในส่วนของความเสียหายของรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาลของคนขับ รวมถึงความเสียหายของบุคคลภายนอก ไม่ต้องออกเงินจ่ายค่าเสียหายเองสักบาท

ประกันรถกระบะ เชิงพาณิชย์
ประกันรถยนต์เพื่อการค้า

ประกันรถกระบะ เชิงพาณิชย์ คืออะไร ?

ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองรถยนต์ ขนาด 4 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการโดยสารสาธารณะ โดยสามารถเลือกแผนกรมธรรม์ได้ตามความต้องการ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งในส่วนความเสียหายของรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาลคนขับ และความเสียหายของบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  • เป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อธุรกิจ และการโดยสารสาธารณะ ที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องว่าใช้เพื่อการพาณิชย์กับทางกรมการขนส่งทางบก
  • จดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น
  • กรณีที่ใช้รถยนต์ผิดวัตถุประสงค์ ประกันสามารถปฏิเสธการเคลมได้

ประกัน รถ กระบะ
รถ เพื่อ การ พาณิชย์

ประกันรถเพื่อการพาณิชย์ แตกต่างจากปกติอย่างไร ?

ประกันรถยนต์ เชิงพาณิชย์ มีค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันภัยรถยนต์แบบปกติ เนื่องจากมีการใช้งานมากกว่าปกติ โดยอัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับจำนวนทุนเอาประกัน อายุการใช้งานรถยนต์ อายุผู้ขับขี่ และอื่น ๆ ตามที่บริษัทประกันจะพิจารณา

รถ เพื่อ การ พาณิชย์
ประกัน รถ กระบะ

เอกสารประกันรถยนต์ เชิงพาณิชย์

  • สำเนาทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่
  • รายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์

ประกันรถเพื่อการพาณิชย์ จะให้ความคุ้มครองทั้งรถยนต์ที่ใช้เพื่อการค้า และรถยนต์ที่ใช้เพื่อการโดยสารสาธารณะด้วย เช่น รถขนส่งสินค้า รถตู้รับ-ส่งผู้โดยสาร รถสองแถว รถแท็กซี่ ซึ่งมีความคุ้มครองคล้ายประกันรถยนต์ทั่วไป เพียงแต่จะมีเบี้ยประกันสูงกว่า เพราะรถยนต์เพื่อการค้ามีการใช้งานมากกว่ารถยนต์ทั่วไปนั่นเอง 

ประกัน รถยนต์ เชิง พาณิชย์
ประกัน รถยนต์ เชิง พาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม >>