ต่อใบขับขี่ 2564 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด

ประสบการณ์ใช้รถ | 23 มิ.ย 2563
แชร์ 207

อัปเดตวิธีการต่อใบขับขี่ 2564 ต่อใบขับขี่ล่าสุด เพิ่มวิธีใหม่ไม่กี่ขั้นตอน ทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน สำหรับใครที่ใบขับขี่หมดอายุ ต้องไม่พลาด มาดูกันว่าต้องทำอย่างไร ?

หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางกรมขนส่งทางบกต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งล่าโดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาดำเนินการ ซึ่งล่าสุดหลังจากประกาศผ่อนคลายพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทางกรมการขนส่งทางบก ได้กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป สำหรับบริการที่ไม่ต้องอบรมที่สำนักงาน และจะเปิดให้บริการทุกกระบวนงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อัปเดตล่าสุดต่อใบขับขี่ 2564

สำหรับผู้ที่จองคิวและเข้ารับบริการที่สำนักงาน จะต้องผ่านการคัดกรองและตรวจสอบอุณหภูมิวัดไข้ และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ทำการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งผู้ที่ได้จองเอาไว้ก่อนหน้านี้ จะมีสิทธิ์ได้ดำเนินการก่อน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 6-30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน จะเปิดให้เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

​ประกาศอัปเดตล่าสุดจากกรมขนส่ง
ประกาศอัปเดตล่าสุดจากกรมขนส่ง

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

 • ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารจำเป็นที่ใช้ต่อใบขับขี่ต้องดังนี้

จุดแรก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นเอกสารขอทำใบขับขี่
จุดแรก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นเอกสารขอทำใบขับขี่ (ภาพช่วงก่อนโควิด-19)

ต่อใบขับขี่ 2564 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 • ใบขับขี่เก่าที่หมดอายุ
 • บัตรประชาชน
 • ในกณีที่ต้องการต่อใบขับขี่ถ้าต่อ 2 ปี เป็น 5 ปี ใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าต่อ 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้
 • ใครที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ควรนำเอกสารหลักฐานมาด้วย

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ที่สำนักงาน

สำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการ หลังได้รับการยืนยันการจองแล้ว เมื่อเข้าสู่พื้นที่สำนักงาน จะต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ โดยในพื้นที่สำนักงานจะมีการควบคุม จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน ซึ่งจะมีจัดจุดล้างมือและสร้างพื้นที่ให้มีระยะห่างต่อกัน

รอคิวเพื่อยื่นเอกสารคำขอเพื่อทำใบขับขี่
รอคิวเพื่อยื่นเอกสารคำขอเพื่อทำใบขับขี่

คราวนี้เมื่อถึงกรมการขนส่งทางบกแล้ว ให้เข้าไปติดต่อฝ่ายที่ประชาสัมพันธ์ว่าต้องการต่ออายุใบขับขี่ พร้อมกับยื่นเอกสารต่าง ๆ แล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์จะตรวจสอบเอกสาร พร้อมให้ใบคำขอ กรอกข้อมูล และไปยังจุดต่อไป สำหรับผู้ที่จะมาต่อใบขับขี่รถยนต์นั้น จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 4 แบบคือการมอง 3 สถานี และทดสอบปฏิกิริยาเท้าอีก 1 สถานี โดยจะทดสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสถานีทดสอบ ถ้าหากไม่ผ่านจะต้องมาทดสอบใหม่

หลังจากได้คำขอแล้ว รอคิวสำหรับการทดสอบร่างกาย
หลังจากได้คำขอแล้ว รอคิวสำหรับการทดสอบร่างกาย (ภาพช่วงก่อนโควิด-19)

การทดสอบร่างกาย

ห้องสำหรับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ห้องสำหรับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ผู้ขับขี่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

 •   ทดสอบการมองเห็นสี (สีแดง เขียว เหลือง)
 •   ทดสอบสายตาทางลึก
 •   ทดสอบสายตาทางกว้าง
 •   ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ในการใช้เบรกเท้า)

การอบรมใบขับขี่

เมื่อทดสอบร่างกายเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การอบรมด้วยการดู VDO โดยจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. สำหรับผู้ที่ต้องใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปีเท่านั้น จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย ข้อบังคับ กฎจราจรที่ควรรู้ รวมถึงมารยาทในการขับขี่ แต่เนื่องจากในช่วงสถนการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จึงมีผู้ได้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์มาแล้ว สามารถยื่นเอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการอบรมไลน์ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายและดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลย

ห้องอบรมสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบร่างกาย
ห้องอบรม สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบร่างกาย

ซึ่งหากผู้ขับขี่ ขาดการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี ไปนานถึง 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้าสอบข้อเขียนใหม่ แต่หากขาดการต่อ 3 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมอีกครั้งก่อนสอบข้อเขียน และเข้าสู่การทดสอบรถใหม่ด้วย เช่นเดียวกัน หากขาดการต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี ถ้าขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 1 ชั่วโมง พร้อมกับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หากขาดเกิน 1 ปี ไม่ถึง 3 ปี เพิ่มการเป็นอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบร่างกายเหมือนกัน แต่หากขาดเกิน 3 ปี จะต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด คืออบรม 5 ชั่วโมง เข้าการทดสอบข้อเขียน ทดสอบร่างกาย และสอบขับรถในสนามสอบ

ชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่รถยนต์

เมื่อจบการอบรมแล้ว ให้ไปจุดต่อไปเพื่อขอทำบัตรในจุดนี้เมื่อยื่นเอกสารต่าง ๆ แล้วอาจจะต้องรอคิว นานหน่อย เพื่อเข้าห้อง “ออกใบอนุญาต” โดยในห้องนั้น จะมีการถ่ายรูป และชำระค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์เป็น 5 ปี ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ 500 บาท และค่าคำขอ อีก 5 บาท รวมเป็น 505 บาทนั่นเอง แต่ถ้าหากเปลี่ยนจากใบขับขี่ชั่วคราวแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ 555 บาท โดยจะมีค่าแก้ไขรายการเพิ่มมาอีก 50 บาท และสำหรับใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระอยู่ที่ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

เมื่อผ่านการอบรมด้วยวิดีโอเรียบร้อยให้มารอคิวในห้องออกใบอนุญาต
เมื่อผ่านการอบรมด้วยวิดีโอเรียบร้อยให้มารอคิวในห้องออกใบอนุญาต

เมื่อจบการอบรมแล้ว ให้ไปจุดต่อไปเพื่อขอทำบัตรในจุดนี้เมื่อยื่นเอกสารต่าง ๆ แล้วอาจจะต้องรอคิว นานหน่อย เพื่อเข้าห้อง “ออกใบอนุญาต” โดยในห้องนั้น จะมีการถ่ายรูป และชำระค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์เป็น 5 ปี ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ 500 บาท และค่าคำขอ อีก 5 บาท รวมเป็น 505 บาทนั่นเอง แต่ถ้าหากเปลี่ยนจากใบขับขี่ชั่วคราวแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ 555 บาท โดยจะมีค่าแก้ไขรายการเพิ่มมาอีก 50 บาท

 เมื่อเข้าห้องสุดท้าย จะเป็นการถ่ายรูป ติดบัตรพร้อม กับชำระเงิน
เมื่อเข้าห้องสุดท้าย จะเป็นการถ่ายรูป ติดบัตรพร้อม กับชำระเงิน

ทั้งหมดนี้ คือวิธีการต่อใบขับขี่ 2564 ซึ่งวิธีนี้ สามารถใช้ได้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะมีความต่างอยู่ที่ราคาค่าออกใบขับขี่นั่นเอง โดยการต่ออายุใบขับขี่นั้นจะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน ถ้าหากไปรับบริการตั้งแต่ 9 โมง เช้า ซึ่งถ้าหากไปช่วงบ่ายนั้น อาจจะต้องรอจนถึงเย็น เพราะที่กรมขนส่งบางพื้นที่นั้น คนอาจจะเยอะทำให้ต้องใช้เวลาในการรอที่ยาวนานขึ้น และทั้งนี้อย่าลืมทำการจองออนไลน์มาก่อนด้วย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ และไม่ต้องเสียเวลานานไปยืนรอคิว

ดูเพิ่มเติม
>> อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ภายในไม่กี่ขั้นตอน
>> สอบใบขับขี่ 2563 รู้ไว้ ก่อนสอบ

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่

Chansit