ข้อสอบใบขับขี่ 2563

ประสบการณ์ใช้รถ | 1 ก.ค 2563
แชร์ 3

จะไปสอบใบขับขี่ ไม่รู้ไม่ได้ อัปเดตเนื้อหาล่าสุด ข้อสอบใบขับขี่ 2563 แนะนำทุกหมวดควรรู้ ปรับปรนัยให้เน้นไปที่การจดจำได้มากกว่าท่องจำ เนื้อหาเชิงวิเคราะห์มากขึ้น

สำหรับการสอบเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่รถ ขั้นตอนสำคัญที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการสอบข้อเขียน Chobrod พาไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดกับข้อสอบใบขับขี่ 2563 มีเรื่องอะไรที่ต้องรู้บ้าง ใครที่จะสอบต้องอ่านเอาไว้เพื่อเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนที่ดี อ่านแล้วจะได้สอบผ่านได้ภายในครั้งเดียว

อัปเดตข้อสอบใบขับขี่ 2563

ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ลดท่องจำ เน้นทำความเข้าใจ
ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ลดท่องจำ เน้นทำความเข้าใจ

เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กรมขนส่งทางบกได้ประกาศปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบภาคทฤษฎี โดยทำการปรับลดข้อสอบแบบเก่าที่เน้นการท่องจำป้ายจราจร ให้มีสัดส่วนเหลือเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 80-90 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้อสอบเนื้อหาใหม่ที่ลดการท่องจำ ด้วยการใช้ชุดข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ ซึ่งข้อสอบใหม่ได้ทำการเข้าระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> สอบใบขับขี่ 2563 รู้ไว้ ก่อนสอบ

จำนวนข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน

ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวจาก 4 ตัวเลือก โดยใช้วิธีการสุ่มคำถามจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ จากฐานข้อมูลทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งผู้ขอรับใบขับขี่ต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 45 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 90 จากข้อสอบทั้งหมด ถึงจะสอบผ่าน

การสอบข้อเขียนที่สำนักงาน
การสอบข้อเขียนที่สำนักงาน

โดยทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เผยว่า "ทุกขั้นตอนกรมการขนส่งทางบกดำเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพและใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น การเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาข้อสอบจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการประเมินความรู้ความเข้าใจการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยเท่านั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย"

หมวดข้อสอบใบขับขี่

สำหรับข้อสอบใบขับขี่ 2563 จะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ข้อ แบ่งออกมาเป็น 6 หมวดหลัก ๆ ดังนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านข้อสอบเพื่อเตรียมสอบสามารถเข้าดูข้อสอบทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ Chobrod.com หรือทดลองทำข้อสอบใบขับขี่ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน สอบใบขับขี่ และผู้ที่ต้องเข้ารับการสอบใบขับขี่ 2563 ต้องทำการติดต่อจองคิวออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อน ผ่านทาง Application หรือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

ดูเพิ่มเติม
>> จองทำใบขับขี่ออนไลน์ 2563 จองอย่างไร ให้ได้คิว
>> ต่อใบขับขี่ 2563 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่

ANNOiNA