กฎหมายใหม่!! รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 60 วัน หากฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท

ประสบการณ์ใช้รถ | 20 ก.ย 2560
แชร์ 2

กรมการขนส่งทางบก ประกาศยกเลิกใบทะเบียนป้ายแดงแล้ว เพื่อการป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย และเพิ่มความสามารถในการติดตามรถที่สูญหายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับการจดทะเบียนรถให้มีความรวดเร็ว และถูกกฎหมายแบบครอบคลุม

รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 60 วัน หากฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท
รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 60 วัน หากฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท

โดยกฎหมายนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป และเตรียมเดินหน้า ควบคุมและจำกัดการออกใบทะเบียนป้ายแดงให้กับผู้ใช้รถ เพื่อเป็นการปูทางสู่การบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง ภายในในปี 2561

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการยกเลิกใบทะเบียนป้ายแดง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คาดการณ์ว่าภายในกลางปี 2561 จะทำการยกเลิกใบทะเบียนป้ายแดงได้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ยังเพิ่มอัตราบทลงโทษ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้น

>> ดูเพิ่มเติม: 4 วิธีดูเลขทะเบียนรถมงคล เสริมดวง เลี่ยงอุบัติเหตุ

รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 60 วัน หากฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท
กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับรถป้ายแดง

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ลูกค้าที่ออกรถใหม่ สามารถใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่รับรถ ซึ่งกฎหมายนี้ จะมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับสมุดคู่มือ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ขับขี่ จนถึงวันรับรถยนต์ ที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผู้ตรวจการขนส่งทางบกของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น  

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะมีการตรวจอย่างเข้มงวดในผู้ที่ฝ่าฝืนใช้ทะเบียนป้ายแดง และหากฝ่าฝืนใช้ทะเบียนป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนในกรณีที่ใช้ป้ายทะเบียนปลอม จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี และปรับสูงสุด 10,000 บาท

>> ดูเพิ่มเติม: ป้ายทะเบียนหายต้องขอใหม่ ห้ามใช้ป้ายปลอม

รถป้ายแดง
รถยนต์ใหม่ทุกคัน ต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนใช้งานบนท้องถนน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ซื้อรถใหม่จะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับรถเท่านั้น โดยทางกรมการขนส่งทางบกจะเร่งดำเนินขั้นตอน กระบวนการออกเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 15 - 30 วัน เพื่อส่งมอบให้เจ้าของรถยนต์ สามารถนำไปดำเนินการจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกต่อไป โดยระยะเวลาเวลาในการจดทะเบียนจะแล้วเสร็จภายใน 1 วัน และรถยนต์ใหม่ทุกคัน ต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนใช้งานบนท้องถนน

 

>> ดูเพิ่มเติม:

อย่าหลงเชื่อว่า "ป้ายแดง" สามารถขับขี่เวลาใดก็ได้

งบสามแสนกับ 4 รุ่นรถมือสองที่คุ้มค่าน่าจับจอง

7 กฎหมายจราจร ที่ ฝ่าฝืนกัน จนชิน!