กฎหมายจราจรที่ไม่ควรละเลย พร้อมโทษปรับที่ต้องจ่าย

ประสบการณ์ใช้รถ | 11 ธ.ค 2561
แชร์ 1

บางครั้งเราก็มักเผลอลืมกฎหมายจราจรที่ได้เรียนรู้ และท่องจำไปเมื่อตอนสอบใบขับขี่ จนอาจละเลยทำให้เกิดการทำผิดบนท้องถนน และโดนใบสั่งได้ง่ายๆ Chobrod จึงขอรวบรวมกฎหมายจราจร พร้อมโทษปรับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของทุกท่านนะคะ

การเคารพกฎจราจรถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้การจราจรไม่ติดขัดอีกด้วย

การเคารพกฎจราจรถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้การจราจรไม่ติดขัดอีกด้วย

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษที่พูดถึงในบทความนี้ได้นำข้อมูลมาจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รถที่นำมาขับขี่จะต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมขับขี่

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รถที่นำมาขับขี่จะต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมขับขี่

สำหรับกฎหมายจราจรซึ่งเราอาจะละเลยที่ Chobrod ได้นำมาพูดถึงในวันนี้มีทั้งหมด 50 ข้อด้วยกัน โดนข้อหา ฐานความผิด และอัตราโทษปรับทั้งหมด มีดังนี้

1. นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

2. นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

3. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท

4. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> 
กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมต้อนรับปีใหม่!!!​
>> 
กฎหมายประจำวัน..ที่รู้ไว้ก็สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย​

ป้ายทะเบียน คือ สิ่งที่จะระบุตัวตนของผู้ขับขี่ได้ ดังนั้นต้องติดป้ายทะเบียนในการขับขี่ทุกครั้ง

ป้ายทะเบียน คือ สิ่งที่จะระบุตัวตนของผู้ขับขี่ได้ ดังนั้นต้องติดป้ายทะเบียนในการขับขี่ทุกครั้ง

5. ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 200 บาท

6. ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 300 บาท

7. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายใน ระยะ 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

8. ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้าย แสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปรับ 300 บาท

9. ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

รถที่ปล่อยควันดำ นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย

รถที่ปล่อยควันดำ นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย

10. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

11. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

12. ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

13. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงให้ปรากฏด้วยมือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

14. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงาน เจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

15. ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามจอดรถในเขตห้ามจอด หรือบนฟุตบาธเป็นอันขาด

ห้ามจอดรถในเขตห้ามจอด หรือบนฟุตบาธเป็นอันขาด

16. ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทาง เดินรถที่มีสวนกันได้ ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท ปรับ 200 บาท

17. ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่ง ช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ปรับตั้งแต่ 400-1,000บาท -

18. เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ ปรับตั้งแต่ 400-1,000บาท ปรับ 400 บาท

19. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

20. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -

ในการบรรทุกของจะต้องติดสัญลักษณ์ด้วยผ้า หรือธงสีแดง รวมถึงต้องอยู่ในระยะที่กำหนดด้วย

ในการบรรทุกของจะต้องติดสัญลักษณ์ด้วยผ้า หรือธงสีแดง รวมถึงต้องอยู่ในระยะที่กำหนดด้วย

21. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต่ 400 –1,000 บาท ปรับ 400 บาท

22. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็น สำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ) ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท

23. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท

24. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาทปรับ 400 บาท

25. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท

ขับช้าแช่ขวา หรือจะขับแซงซ้ายก็ผิดทั้งคู่นะคะ

ขับช้าแช่ขวา หรือจะขับแซงซ้ายก็ผิดทั้งคู่นะคะ

26. ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้ สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ ปรับไม่เกิน 1,000 บาทปรับ 400 บาท        

27. กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท ปรับ 200 บาท

28. กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท

29. กลับรถที่ทางร่วมทางแยก(เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้) ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท

30. หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

จอดรถล้ำหน้าเส้นให้หยุดที่พบเห็นกันอยู่เป็นประจำก็ทำไม่ได้นะ

จอดรถล้ำหน้าเส้นให้หยุดที่พบเห็นกันอยู่เป็นประจำก็ทำไม่ได้นะ

31. ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

32. จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 ซม. ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

33. หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร ปรับไม่เกิน 500 บาทปรับ 200 บาท

34. หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถโดยไม่มีเหตุผลสมควร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

35. จอดรถบนทางเท้าปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

สัญญาณไฟต่างๆ ต้องชัดเจนอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น

สัญญาณไฟต่างๆ ต้องชัดเจนอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น

36. จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

37. จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

38. จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

39. จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

40. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

ไม่ใช่แค่ขับขวางหน้ารถฉุกเฉินเท่านั้นที่มีความผิด ขับตามหลังรถฉุกเฉินก็มีความผิดเช่นกันนะ

ไม่ใช่แค่ขับขวางหน้ารถฉุกเฉินเท่านั้นที่มีความผิด ขับตามหลังรถฉุกเฉินก็มีความผิดเช่นกันนะ

41. ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

42. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ปรับตั้งแต่ 200 – 500บาท ปรับ 200 บาท

43. ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท ปรับ 400 บาท

44. ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

45. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ เคียง ทันที. จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -

การกระทำใดๆ ที่เป็นการกีดขวางการจราจรให้เกิดการติดขัดก็ผิดนะคะ

การกระทำใดๆ ที่เป็นการกีดขวางการจราจรให้เกิดการติดขัดก็ผิดนะคะ

46. ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร) ปรับไม่เกิน 1,000 บาปรับ 300 บาท

47. ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คนปรับไม่เกิน 500 บาทปรับ 200 บาท

48. ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง50 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

49. กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจรปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

50. ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือ ประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> 
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ กฎหมายจราจรที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
>> 
เรื่องต้องรู้ เมื่อจะต่อภาษีรถยนต์!!!​

สำหรับข้อมูลที่นำมาวันนี้เป็นข้อมูลจาก “คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์” เพื่อย้ำเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ และท่านผู้อ่านทุกท่านให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย เพราะบางครั้งการที่เราขับขี่ยานพาหนะด้วยความเคยชิน จนละเลยการขับขี่ที่ควรปฏิบัติ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุร้ายแรงที่คาดไม่ถึงก็ได้ Chobrod จึงขอเตือนทุกท่านด้วยความเป็นห่วงอย่างแท้จริง และเรื่องราวเกี่ยวกับรถดีๆ สามารถติดตามได้ที่ Chobrod.com เช่นเคยนะคะ

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้