ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 9 ก.ค 2567
แชร์ 0

8 กรกฎาคม 2024 ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย ออกชี้แจงเรื่องการปฏิรูปฟังก์ชันสายการผลิตรถยนต์ของไทย หยุดประกอบรถยนต์ในโรงงานอยุธยา ปรับเป็นฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วน และโรงงานปราจีนบุรีเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย ออกชี้แจงเรื่องการปรับสายการผลิตรถยนต์ของไทยว่า

"บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการผลิตรถยนต์สำเร็จรูป รวมถึงการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ xEV อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเสริมสร้างโครงสร้างการผลิตที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม "e:HEV series" ระบบฟูลไฮบริดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

อีกทั้งสัดส่วนยอดขายมีการเติบโตขึ้นอย่างมากจาก (ผลประกอบการในปี 2565) 32% เป็น 70% (แผนในปี 2567) ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบรวมศูนย์ โดยต่อไปเราจะมีการปฏิรูปแต่ละโรงงานของเราเพื่อยกระดับโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

โรงงานปราจีนบุรี พัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบ โดยการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการรองรับธุรกิจ

ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

โรงงานอยุธยา พัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วน โดยใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่เราได้มีการพัฒนาและสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี

ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยเราดำเนินการจะผลักดันอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสนับสนุนตลาดรถยนต์ในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นฐานการส่งออกทั่วโลกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยด้วย"

ฮอนด้า ประกาศปรับฐานการผลิต ดันโรงงานปราจีนบุรีประกอบรถที่เดียว โรงงานอยุธยาผลิตและส่งออกชิ้นส่วน

สรุปเหตุผลการปรับสายการผลิตของรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยคือ

1.การเพิ่มการผลิตรถยนต์กลุ่ม e:HEV series จาก  32% เป็น 70%

2.โรงงานอยุธยา มีข้อจำกัดด้านการขนส่งรถยนต์จากโรงงานเพื่อส่งออก ที่ใช้เวลาเยอะและค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงงานปราจีนบุรีที่สามารถส่งรถยนต์ไปแหลมฉบังได้สะดวกกว่า

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

แท็ก Honda