ผ่านแล้ว ! ดีเดย์มิถุนายน รถป้ายดำวิ่งแท็กซี่ รับจ้างส่งผู้โดยสารผ่านแอพฯ ถูกกฎหมาย

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 27 พ.ค 2564
แชร์ 0

จากรายละเอียดเรียกว่าแท็กซี่ยุคใหม่ ก็ว่าได้ ด้วยข้อกำหนดรถอายุไม่เกิน 9 ปี รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน 7 คน ผู้ขับ กำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถสาธารณะ กรมขนส่งดูแลเอง ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทำประกันเพิ่ม ติดเครื่องหมายรับจ้างทางเลือก และให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น พร้อมเริ่ม 25 มิถุนายน

แท็กซี่ป้ายดำ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งจะทำให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน

เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Mercedes-Benz S-Class 2021 เจเนอเรชั่นใหม่ W223 เปิดราคาในไทย เริ่ม 6.69 ล้านบาท
กทม.กำลังเก็บกวาดซากรถยนต์ บอกต่อผู้แจ้งเบาะแสรับ 2,500 บาท

ปัจจุบันการเรียกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว แต่ที่ผ่านมารถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

แท็กซี่ป้ายดำ
แท็กซี่รุ่นใหม่ ใช้แอพฯ

ตามขั้นตอนหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ว ก็จะพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 1 เดือน

กรมการขนส่งทางบกต้องเร่งดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความประสงค์จะนำมาให้บริการสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ต่อไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาควิชาการ รวมถึงผู้แทนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในทุกขั้นตอน

รายละเอียดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยกำหนดอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถสาธารณะในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก

แท็กซี่ป้ายดำ

ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร มีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกซึ่งจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น รวมทั้งต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการ

กรมการขนส่งทางบกจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

หากสรุปโดยรวมจากกฎข้อบังคับทั้งหมดคือไม่ต่างอะไร เรียกแท็กซี่ป้ายดำก็ว่าได้ ควบคุมโดยกรมขนส่ง ซึ่งระเบียบเรื่องรถอาจปลดล็อกพิกัดซี.ซี. เครื่องยนต์นั้นหมายถึงสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้ามาวิ่งได้ และกำลังเตรียมการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือนหรือช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับ

รถยนต์มือสอง ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

ningkung
แท็ก Grab และ Taxi