ดีต่อใจ…กรมการขนส่งอนุญาตให้อบรมการขับขี่ภาคทฤษฎีได้ที่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดปี 2562

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 21 ก.พ 2562
แชร์ 8

การสอบใบขี่ครั้งหนึ่งใช้เวลาไม่น้อย และสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปเพื่อไปที่ขนส่งจังหวัดฯ ก็อาจจะรู้สึกลำบากหากต้องไปอบรมหลายวัน หรือถ้าสอบไม่ผ่านก็ยิ่งแล้วใหญ่ แต่ปัจจุบันปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆ เพราะกรมการขนส่งทางบกได้จับมือกับ 130 สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมการขับขี่ภาคทฤษฎี ลดเวลา และระยะทางให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น

สามารถอบรมเนื้อหาทฤษฎีเพื่อขอรับ หรือต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สถานศึกษา 130 แห่งทั่วประเทศ

สามารถอบรมเนื้อหาทฤษฎีเพื่อขอรับ หรือต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สถานศึกษา 130 แห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่ต้นปี 2562 กรมการขนส่งทางบก ได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 130 แห่งทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่

ข้อมูลโครงการจากกรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลโครงการจากกรมการขนส่งทางบก

สำหรับหลักสูตรอบรมในสถาบันการศึกษา 130 แห่งดังกล่าว ครอบคลุมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ดูเพิ่มเติม
อัพเดทปี 2562 กันสักนิด! หากจะทำใบขับขี่ ในวันเสาร์ และอาทิตย์ จะทำวันไหนได้บ้าง?!
5 สิ่งที่โรงเรียนสอนขับรถไม่ได้สอนคุณ

ช่วยให้การอบรมเป็นไปได้โดยง่าย และสะดวกต่อผู้ที่เดินทางไปขนส่งจังหวัดได้ลำบาก

ช่วยให้การอบรมเป็นไปได้โดยง่าย และสะดวกต่อผู้ที่เดินทางไปขนส่งจังหวัดได้ลำบาก

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สามารถเข้ารับการอบรมขอใบขับขี่หลักสูตรภาคทฤษฎีดังกล่าว อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562

Chobrod ได้รวบรวมรายชื่อสถานศึกษาทั้งหมด 130 แห่งทั่วประเทศที่ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งมาให้เพื่อนๆ มองหาสถานศึกษาที่สามารถเดินทางไปอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีได้สะดวกมาให้ค่ะ

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออบรมการขับขี่หลักสูตรทฤษฎี

สำหรับการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรทฤษฎีโดยมีอัตราค่าลงทะเบียนอยู่ที่

  • ผู้ขอมีใบขับขี่ใหม่ (ส่วนบุคคลทุกประเภท) 400 บาท
  • ผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ (ส่วนบุคลทุกประเภท) 200 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้: ผู้ขอมีใหม่ ใช้สำเนาบัตรประชาชน / ผู้ขอต่ออายุ ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่เดิม

หลักฐานสำหรับชาวต่างชาติ: ใช้ Passport และ Work Permit หรือหนังสืออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรจาก ต.ม.

ดูเพิ่มเติม
ผ่านปุ๊บ รับทันที! กับตารางสอบใบขับขี่ เสาร์ อาทิตย์ โดยกรมขนส่งทางบก
สอบใบขับขี่ “จองออนไลน์ง่ายนิดเดียว” แค่อ่านจบ ก็จองเป็นทันที

หวังว่าเพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้สถานศึกษาเหล่านี้จะได้ลงทะเบียนเรียน รวมถึงได้รับใบขับขี่มาใช้นะคะ และอย่าพลาดสำหรับข่าวสารเรื่องรถแบบอัพเดทที่ Chobrod.com นะคะ

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้