ประกาศใช้แล้ว !!! จับปรับผู้ขับอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาเกิน 20 มก.

ประสบการณ์ใช้รถ | 7 มิ.ย 2560
แชร์ 1

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงออกมาแล้วผ่านทางเว็บไซต์ ในกรณีเมาแล้วขับ ซึ่งกฏหมายดังกล่าวจะถูกนำไปบังคับใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่ใช้ใบขับขี่ชั่วคราว ฯลฯ โดยหากพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถูกจับทันที

ซึ่งการแก้พรบ. จราจร มีข้อความสำคัญดังต่อไปนี้
 
แก้พรบ. จราจร เมาแล้วขับ
 

1.ผู้ขับขี่ทั่วไป หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสุรา

ยกเว้น ผู้ขับขี่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่หากตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าผิดกฏหมาย
  • ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ผู้ขับขี่ที่ใช้ใบขับขี่ชั่วคราว
  • ผู้ขับขี่ที่ใช้ใบขับขี่ไม่ตรงกับประเภทของรถ
  • ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่ หรือถูกพัก ถูกเพิกถอนใบขับขี่
ถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เดือนที่แล้ว มีการประกาศว่า หากตรวจพบว่า ไม่มีใบขับขี่ และ พ.ร.บ. จะถูกยึดรถไว้ชั่วคราว หวังว่ากฎหมายที่ออกมาเพิ่มเติมนี้ จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

>> ดูเพิ่มเติม:
เมาแล้วขับ! กับบทลงโทษใหม่ หนักกว่าเดิม นักดื่มควรรู้
จ่ายกันมาตลอด แต่รู้ไหม? “พ.ร.บ. รถยนต์” เบิกค่าอะไรได้บ้าง
Thaicarlover