จ่ายกันมาตลอด แต่รู้ไหม? “พ.ร.บ. รถยนต์” เบิกค่าอะไรได้บ้าง

ประสบการณ์ใช้รถ | 7 มิ.ย 2560
แชร์ 1

ประกันภัย พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งรถทุกคันจะต้องทำ และในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บ หรือเสียชีวิตสามารถเบิกค่าเสียหายได้ รายละเอียดนั้น มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ร.บ. รถยนต์
 
ความคุ้มครอง หรือค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. (ไม่มีคู่กรณี)

ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือค่าทำศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ บริษัทจะชดเชยแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท (กรณีเสียชีวิต) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง

1.กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
2. กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน
ได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรือเสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการ พิการถาวร
3.กรณีบาดเจ็บ ได้รับค่ายเสียหายเบื้องต้นทั้งข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน
4.กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพเป็นเงินจำนวน 35,000 บาท/คน
5.กรณีเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาลจะจ่ายตามข้อ 1 ด้วย แต่รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน

ความคุ้มครอง หรือค่าเสียหายเบื้องต้น (มีคู่กรณี)

กรณีเกิดความเสียหายตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป ทำให้ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันของรถแต่ละคันจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่รถที่ได้ทำประกันไว้ แต่หากผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายในอัตราส่วนที่เท่ากัน

การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบอุบัติเหตุจะต้องยื่นเรื่องภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

1.กรณีบาดเจ็บ

- ต้องมีใบสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือใบแจ้งหนี้
- มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้

2.กรณีเสียชีวิต

- สำเนามรณบัตร
- สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้

เงินชดเชย (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น)

บริษัทจะชดใช้เงิน เพื่อทดแทนความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต ของผู้ทำพ.ร.บ.และผู้ทำประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ได้ประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

1.ผู้ได้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่สูญเสียอวัยวะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท/คน
2.กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง จะได้รับเงินเต็มจำนวนของการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คนได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด ลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรือเสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการ พิการอย่างถาวร
3. กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินเต็มจำนวนของการคุ้มครองสูงสุด คือ 300,000 บาท/คน
4.กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะเป็นคนไข้ จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัน

พ.ร.บ. รถยนต์มีความสำคัญมากๆนะครับ บางคนอาจแค่คิดว่าทำเพื่อไม่ให้ถูกตำรวจจับปรับ แต่ตอนนี้ถ้าไม่มีพ.ร.บ. ตำรวจสามารถยึดรถชั่วคราวได้ ฉะนั้น ไม่ควรละเลยเรื่องนี้ เพราะมันมีประโยชน์กับตัวเรามากจริงๆ

เครดิต :  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 
>> ดูเพิ่มเติม:
กฎหมายระบุ ! ขับชนท้ายรถคันอื่น ผิดกฎหมาย
ความเร็วเท่าไร? ขับรถสบายใจ ปลอดใบสั่ง
เทคนิคสอบใบขับขี่ รับรองผ่านฉลุย
Thaicarlover