เมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหม?

ประสบการณ์ใช้รถ | 27 ต.ค 2560
แชร์ 2

กรณีผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มครองได้ แต่เราสามารถแยกพิจารณาความคุ้มครองเป็นรายกรณีได้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราเอง


เมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหม?

เมื่อไม่มีใบขับขี่  เกิดอุบัติเหตุแล้วแยกเป็นกรณีๆ ดังนี้ ครับ

กรณีเป็นฝ่ายผิด คนขับไม่เคยมีใบอนุญาติขับขี่ 
ประกันจ่ายเฉพาะส่วนคู่กรณี ส่วนรถของท่านจ่ายค่าซ่อมเอง เช่น รถท่านมีปะะกันชั้น 1 แล้ว ไปชนรถหรือทรัพย์สินคนอื่น ไม่ว่าอะไรก็ตาม ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบคู่กรณีแทนท่านทุกกรณี ไม่ว่าท่านจะชนรถ ชนรั้วบ้าน ชนคนฯลฯ ชนอะไรก็ได้ที่เป็นทรัพย์สินของคนอื่น ประกันต้องจ่ายหมด  แต่ท่านต้องจ่ายค่าซ่อมรถท่านเอง ในข้อนี้ไม่เกี่ยวกับ "มีใบขับขี่แต่ลืมพกหรือใบขับขี่หมดอายุไม่ได้ต่อ" บริษัทประกันยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งคู่ตามกรมธรรม์เช่นเดิมครับ

กรณีเป็นท่านฝ่ายถูก  คนขับไม่เคยมีใบอนุญาติขับขี่ 
ประกันคุ้มครอง คือ จ่ายค่าซ่อมรถของท่านให้ท่านตามสิทธิ ประกันจะไปตามเก็บค่าเสียหายจากคู่กรณีเอง

คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ประกันจ่ายหมดตามกรมธรรม์ ไม่ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ประกันจ่ายหมดตามกรมธรรม์ ไม่ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

กรณีกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่
แล้วเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่เป็นคนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ประกันจ่ายหมดตามกรมธรรม์ ไม่ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด 
แต่ถ้าและผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ สามารถเคลมได้ กรณีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด และผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นคนที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ แต่ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกครับ โดยแยกเป็น
จ่าย 6,000 บาทแรก สำหรับรถของผู้เอาประกันภัยเองกรณีเสียหายต้องเข้าซ่อม
จ่าย 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าเสาไฟฟ้า  เป็นต้น

​1192 กรณีรถหาย
1192 กรณีรถหาย

กรณีรถหาย น้ำท่วม 
คุ้มครอง ไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภัยกรณีเหล่านี้
รถมีประกันชั้น 2 -3 ธรรมดา  ท่านจะขับชนอะไรก็ตาม ไม่ต้องมีใบขับขี่ประกันต้องรับผิดชอบ
รถที่มีประกันชั้น 2-3 พลัส หรือ ประเภท 5 ลักษณะเดียวกับประกันชั้น 1 แต่จะแตกต่างตรงที่จะต้องเป็นรถชนรถ  ทรัพสินย์อื่นไม่เกี่ยว

ดูเพิ่มเติม :
>>8 ปัจจัย ที่ประกันใช้คิดค่าเบี้ยให้รถของคุณ
>>
ประกันรถยนต์แบบระบุคนขับดีไหม, คนอื่นขับไปชนจะเคลมประกันได้หรือเปล่า