รถไม่มีเล่มทะเบียน ซื้อ-ขายได้หรือไม่ ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 11 ม.ค 2566
แชร์ 0

เล่มทะเบียนรถ เป็นเอกสารสำคัญที่ควรมีติดรถไว้ แล้วถ้าใช้รถไม่มีเล่มทะเบียน มีความผิดอะไร สามารถซื้อ-ขายได้หรือไม่ ? กรณีที่เล่มทะเบียนรถหาย ควรทำอย่างไร ?

เล่มทะเบียนรถ คือ สมุดคู่มือประจำรถที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของรถเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้ครอบครองรถ, เลขตัวถัง, ชื่อยี่ห้อ, ชื่อรุ่น, หมายเลขเครื่องยนต์, ประวัติการเสียภาษีรถยนต์ ฯลฯ เป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของรถทุกคันต้องได้รับจากกรมการขนส่งทางบก ใช้ในการต่อภาษีรถประจำปี รวมถึงการจดแจ้งเปลี่ยน หรือโอนย้าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

 • เล่มทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน) 
 • เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ (เล่มสีเขียว) 

รถไม่มีเล่มทะเบียน
ไม่มีเล่มทะเบียน

เล่มทะเบียนรถหาย ควรทำอย่างไร ?

1. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งความ เพื่อทำเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเล่มทะเบียนไปกระทำการผิดกฎหมาย 

2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทำเล่มทะเบียนใหม่ให้ครบถ้วน

 • ใบแจ้งความ หรือเอกสารคำร้อง
 • บัตรประชาชนตัวจริงเจ้าของรถ
 • บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. ไปที่สำนักงานขนส่งทางบก ติดต่อเจ้าหน้าที่ ยื่นเอกสารพร้อมกรอกแบบฟอร์มคำขอ และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเล่มทะเบียนใหม่ให้ 

4. ชำระเงินค่าคำขอ และค่าธรรมเนียม จำนวน 55 บาท 

 • ค่าคำขอ 5 บาท 
 • ค่าใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท

5. รอรับเล่มทะเบียนใหม่ ซึ่งจะมีตราประทับระบุว่า "ออก แทนเล่มที่สูญหาย" กำกับไว้

ขายรถไม่มีเล่มทะเบียน
ขายรถที่ไม่มีเล่มทะเบียน

ความผิดของการใช้รถที่ไม่มีเล่มทะเบียน

กรณีใช้รถที่ไม่มีเล่มทะเบียน หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วไม่มีการแสดงเล่มทะเบียนรถ ไม่มีสำเนาทะเบียนรถ หรือไม่มีใบขับขี่มาโชว์เป็นหลักฐาน จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตามมาตรา 42 บทกำหนดโทษมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 200 - 1,000 บาท 

รถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย
รถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย

ซื้อ-ขายรถไม่มีเล่มทะเบียน ได้หรือไม่ ?

กรณีที่รถไม่มีทะเบียน เล่มทะเบียนหาย นอกจากจะไม่สามารถต่อภาษีประจำปีได้แล้ว ยังไม่สามารถซื้อ-ขายรถยนต์ได้อีกด้วย เนื่องจากไม่สามารถโอนย้ายกรรมสิทธิ์ รวมถึงจดแจ้งเปลี่ยนได้นั่นเอง ที่สำคัญ การซื้อรถไม่มีเล่มทะเบียน อาจมีความเสี่ยงว่าจะได้รถถูกโจรกรรมมาใช้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ก็อาจโดนข้อหารับซื้อของโจรได้ 

กรณีรถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย สามารถโอนรถเป็นชื่อผู้ซื้อได้หรือไม่ ? ขอตอบตรงนี้เลยว่า แม้จะมีหลักฐานเป็นใบซื้อ-ขายรถ ก็ยังไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รถเป็นชื่อคุณได้อยู่ดี เพราะขาดเอกสารสำคัญอย่างเล่มทะเบียนรถไปนั่นเอง 

รถไม่มีทะเบียน
รถไม่มีทะเบียน

รถมือสอง ไม่มีเล่มทะเบียน เกิดจากสาเหตุใดบ้าง ?

 • เจ้าของรถทำเล่มทะเบียนหาย : เจ้าของรถสามารถดำเนินการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทางบก
 • เป็นรถหลุดจำนำ ที่ยังผ่อนไม่หมด : มีเจ้าของเป็นไฟแนนซ์ หากไฟแนนซ์ตามเจอ สามารถยึดรถคืนได้ทันที
 • ถูกโจรกรรม หรือขโมยมา : ผู้ซื้อจะโดนข้อหารับซื้อของรถ 

การซื้อรถมือสองว่าเสี่ยงแล้ว แต่การซื้อรถมือสองไม่มีเล่มทะเบียนมาใช้ ถือว่ามีความเสี่ยงยิ่งกว่า ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบที่มาของรถยนต์ให้ดี เช็กเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด รวมถึงให้ผู้ขายแสดงความน่าเชื่อถือด้วยการพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของรถตัวจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ที่อาจทำให้คุณเสียทั้งเงินและเวลาไปแบบฟรี ๆ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้รถ

ซื้อรถไม่มีเล่มทะเบียน
ซื้อรถไม่มีเล่มทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม >>