แย่แล้ว! ใบต่อภาษีรถยนต์หาย ทำยังไงดี ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 10 ม.ค 2566
แชร์ 2

สิ่งที่รถยนต์ทุกคันต้องมีติดรถ ก็คือ ป้ายภาษีรถยนต์ หรือที่เรียกกันว่า ป้ายวงกลม หากใบต่อภาษีรถยนต์หาย ควรทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง ?

นอกจากป้ายทะเบียนรถ เล่มทะเบียน และพ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์แล้ว สิ่งสำคัญที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องมี ก็คือ ป้ายภาษีรถยนต์ หรือป้ายวงกลม ที่เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี เป็นหลักฐานยืนยันว่ารถของคุณได้รับการจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องแล้ว สามารถวิ่งบนท้องถนนได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แล้วถ้าใช้รถโดยไม่มีป้ายภาษี หรือทำป้ายภาษีรถยนต์หาย ควรทำอย่างไร ? มาดูคำตอบกัน 

ใบ ต่อ ภาษี รถยนต์ หาย
ใบ ต่อ ภาษี รถยนต์ หาย

ใบต่อภาษีรถยนต์หาย ควรทำอย่างไร ?

1. ไปที่สถานีตำรวจ เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำป้ายภาษีรถไปทำเรื่องผิดกฎหมาย

2. จัดเตรียมเอกสารขอทำป้ายภาษีรถใหม่ ประกอบด้วย เล่มทะเบียน บัตรประชาชน สำเนาบันทึกประจำวัน กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจติดแสตป์อากร 10 บาทไปด้วย

3. ไปที่สำนักงานขนส่ง จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอทำป้ายภาษีรถยนต์ใหม่ ยื่นเอกสาร แล้วรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 

4. ชำระค่าคำขอและค่าธรรมเนียม จำนวน 25 บาท จากนั้นรอรับป้ายภาษีรถยนต์ใหม่ได้เลย โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

ป้ายภาษีรถยนต์หาย
ป้ายภาษีรถยนต์หาย ไปทำใหม่ที่สำนักงานขนส่ง

ใบภาษีรถยนต์หาย ใช้เอกสารอะไรทำใหม่ ?

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 
  • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 
  • สำเนาบันทึกประจำวัน หรือบันทึกถ้อยคำใบคู่มือสูญหาย 
  • หนังสือมอบอำนาจติดแสตมป์อากร 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่ใช่ผู้ดำเนินการ)

ใบภาษีรถยนต์หาย
ใบภาษีรถยนต์หาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ป้ายภาษีรถยนต์หาย ทำใหม่ ใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

  • ค่าคำขอ 5 บาท 
  • ค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • ค่าแสตมป์ 10 บาท (ติดหนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของไม่ได้ดำเนินการเอง)

ป้ายภาษีหาย
ป้ายภาษีหาย มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

เมื่อป้ายภาษีหาย จะต้องเข้าไปติดต่อขอทำใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ทำใบภาษีรถยนต์หาย หากใช้รถโดยไม่แสดงป้ายภาษี หรือไม่ต่อภาษีประจำปี จะถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 และมาตรา 60 มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท กรณีที่ขาดการต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี จะถูกระงับทะเบียน 

ป้าย ภาษี รถยนต์ หาย
ป้าย ภาษี รถยนต์ หาย ต้องแจ้งความหรือไม่ ?

อ่านเพิ่มเติม >>