ทำความเข้าใจง่ายกับการใช้พลังงาน Diesel B20 ของภาครัฐ

ประสบการณ์ใช้รถ | 14 ก.พ 2562
แชร์ 5

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกที่เกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียมเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ สำหรับพืชที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและสบู่ดำซึ่งเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากในประเทศไทย

 

ประเทศในเขตอาเซียนเริ่มหันมาใช้ ฺB20

ประเทศในเขตอาเซียนเริ่มหันมาใช้ ฺB20

ไบโอดีเซล” (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานทดแทนที่ผลิตจากไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ ตลอดจนสาหร่ายขนาดเล็กที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า “ทรานเอสส์เทอริฟิเคชัน” (Transesterification Process) โดยไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกที่เกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียมเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ สำหรับพืชที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและสบู่ดำซึ่งเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากในประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยได้มีการริเริ่มโครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับไบโอดีเซล ภายใต้ชื่อโครงการ “น้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม” ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

Biodiesel

B20 ส่วนมากในไทยมักผลิตจากปาล์มน้ำมันเป็นหลัก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการน้อมนำและสานต่อพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาค้นคว้าเพื่อให้มีการนำไบโอดีเซลมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อปีพ.ศ. 2559 กรมธุรกิจพลังงานได้มีการประกาศให้ใช้ไบโอดีเซล บี 3 5 และ 7 เรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศคุณสมบัติน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซล 20% และดีเซล 80% ให้จำหน่ายผ่านปั๊มน้ำมันได้ หลังจากที่ผ่านมาเป็นการขายเฉพาะจุด feeder รถบรรทุกขนส่ง และรถเมล์โดยสาร เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 มากขึ้น เพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาด พร้อมทั้งศึกษาการสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้สะท้อนต้นทุน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2562) นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีความมุ่งหวังที่จะใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 เพื่อลดต้นทุนราคาค่าโดยสารและค่าบริการขนส่งสินค้า ตลอดจน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดนจากผลการศึกษาของ ปตท. พบว่า การใช้น้ำมันดีเซล บี20 ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้อีก 10% (ศูนย์ข่าวพลังงาน, 2562)

ดูเพิ่มเติม
>> รถเครื่องดีเซลก่อมลพิษ “มากกว่า” รถเครื่องเบนซิน จริงหรือ ?

>> 5 คำถามด้านรถยนต์ที่ได้รับความสนใจในเวปไซต์พันทิพย์ มีอะไรกันบ้าง? มาดูกัน!!
 

ประเทศในเขตอาเซียนเริ่มหันมาใช้ ฺB20

B20 กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 

อย่างไรก็ตามไบโอดีเซล บี 20 ยังคงมีข้อพึงระวังในการตัดสินใจเลือกนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน กล่าวคือ ในบางรายยังพบปัญหาไขปาล์มอุดตันที่หัวฉีด โดยเฉพาะในพื้นที่อากาศหนาวส่งผลทำให้สตาร์ทเครื่องติดยาก ด้วยเหตุนี้ การใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 จึงอาจจะยังไม่เหมาะกับการใช้ในกลุ่มรถบรรทุกเพื่อขนส่ง ซึ่งอาจเหมาะกับการนำไปส่งเสริมเครื่องยนต์ทางการเกษตรมากกว่า ดังที่ นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ส่วนตัวเห็นว่าการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 เป็นโครงการนำร่องได้ แต่ยังไม่เหมาะสมที่จะใช้จริงในช่วงนี้ เพราะ ปัญหาที่พบบ่อยเป็นไขปาล์มอุดตันหัวฉีด โดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลก็ไม่สามารถใช้ไบโอดีเซลบี20ได้ เพราะเป็นระบบหัวฉีด เกิดการอุดตัน” (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)

ประเทศในเขตอาเซียนเริ่มหันมาใช้ ฺB20

ถึงแม้จะยังคงมีปัญหากับบางส่วนของเครื่องยนต์ แต่ก็ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ได้ปรับใช้ในอนาคต 

ประเทศในเขตอาเซียนเริ่มหันมาใช้ ฺB20

ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันก็เริ่มให้ความสนใจการจัดจำหน่าย B20 แล้วในบางส่วน 

Chobrodขอฝากความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไว้เพียงเท่านี้เเละคราวหน้าเรื่องอะไรติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับ

ดูเพิ่มเติม
>> ฝุ่นพิษปกคลุม ปอดคนกรุงเทพฯ พังทลาย? ฤาคนร้ายคือ “ดีเซล”
>> ก.พลังงานเตรียมพยุงราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวขึ้นไม่ให้เกิน 30 บาท ต่อลิตร

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่  
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้