จอดรถในที่ห้ามจอด ค่าปรับเท่าไหร่ ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 22 ก.ค 2563
แชร์ 0

มีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ไม่ควรหยุดหรือจอดรถ ? เรื่องที่คนขับรถต้องรู้ จอดรถในที่ห้ามจอด ค่าปรับต้องจ่ายเท่าไหร่ ? รวมไปถึงหยุดรถแบบไหน มีสิทธิ์ถูกเสี่ยงจับปรับ

เพราะการใช้รถใช้ถนน เป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันกับผู้คนหลาย ๆ คน ดังนั้นในทุกการปฏิบัติด้านการขับขี่ จำเป็นเป็นอย่างมากที่ผู้ขับต้องมีวินัยและเคารพกฎจราจร อย่างกรณีการหยุดหรือจอดรถ ที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญและควรรู้ว่าควรจะหยุดหรือจอดรถอย่างไร ที่ไหน ที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ถูกเสี่ยงจับปรับ Chobrod รวบรวม อัตราค่าปรับสำหรับการหยุดหรือจอดรถในที่ห้ามจอด มาดูกันว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่คนใช้รถอย่างเราควรระวัง

อัตราค่าปรับ กรณีหยุดรถ

สำหรับการหยุดรถ ต้องดูให้ดีว่าอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดหรือเปล่า และให้สัญญาณถูกต้องไหม ซึ่งหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง จะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ ดังนี้

เส้นขอบฟุตพาทขาวแดง
แถบเส้นฟุตพาท
ขาวแดง เป็นพื้นที่ ที่ไม่อนุญาตให้หยุดรถไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

 • ขับรถไม่ให้สัญญาณก่อนหยุดหรือจอดรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ
 • หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถโดยไม่มีเหตุผลสมควร ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ให้สัญญาณก่อนหยุดรถหรือจอดรถในระยะน้อยกว่า 30 เมตร ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> ค่าปรับจราจร 2563 กฎหมายว่าไว้อย่างไรบ้าง ?
>> วิธีจ่ายค่าปรับทางไปรษณีย์ ทำได้ ไม่ต้องไปถึงสน.

จอดรถในที่ห้ามจอด 

เป็นเรื่องที่มีประเด็นให้พบเห็นกันอยู่บ่อย ๆ กับปัญหาการจอดรถ ที่มักจะมีหลายคนไปจอดรถในจุดที่ไม่อนุญาตให้จอดได้ อาจจะเพราะไม่ทราบว่าพื้นที่หรือจุดบริเวณดังบ้าง ที่สามารถจอดได้ ซึ่งนอกจากจะดูเครื่องหมายหรือป้ายเตือนห้ามจอดแล้ว มีจุดไหนบ้างที่จอดรถไม่ได้ Chobrod รวบรวมไว้ให้แล้ว กับอัตราค่าปรับ กรณีจอดรถในที่ห้ามจอด

จอดรถขวางทางจราจร
จอดรถกีดขวางจราจรโดยเจตนา จะถูกเรียกจับ เสียค่าปรับแน่นอน

 • จอดรถทางขวาของทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถไม่ขนานกับขอบทางหรือไหล่ทาง ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถบนทางเท้า ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท
 • จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 ซม. ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ไม่จอดรถตามทิศทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้ ปรับไม่เกิน 500 บาท

จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีการระบุเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้หยุดหรือจอดรถ เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปจะรู้ได้อยู่แล้วว่าไม่ควรจอด ดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงกับการทำผิด แต่หากเป็นกรณีที่ต้องดูระยะในการจอด อาจจะมีความผิดพลาดกันบ้าง เพราะฉะนั้นหากไม่มั่นใจว่ารถที่หยุดหรือจอดอยู่ในระยะที่ถูกต้องหรือเปล่า ก่อนอื่นให้มองหาพื้นที่ที่ให้อนุญาตจอดรถเอาไว้ก่อนเป็นหลัก หากหาไม่ได้จริง ๆ ก็ลองคำนวณระยะเผื่อจากพื้นที่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมเอาไว้สักหน่อย เช่น หากเห็นเป็นทางแยก ก็เผื่อช่องทางเอาไว้ให้มีระยะที่รถคันอื่นสามารถวิ่งไปได้โดยไม่เกะกะ หรือหากจอดขนานกับขอบทางก็ดูระยะเส้นขอบเอาไว้ว่าระยะของรถเรา จะมีส่วนที่ยื่นออกไปยังทางที่ผู้คนสัญจรหรือไม่ และที่สำคัญสำหรับการจอด นั่นก็คือการจอดรถทุกครั้งหากจอดซ้อนคันอย่าลืมปลดเบรกมือด้วย เผื่อเปิดพื้นที่ให้รถที่จอดซ้อนอยู่สามารถนำรถออกมาได้นั่นเอง

ดูเพิ่มเติม
>> ค่าปรับ ขับรถโดยประมาท ต้องโทษอย่างไรบ้าง ?
>> ขับรถแซงแบบไหน เสี่ยงถูกจับ โดนปรับเท่าไหร่ ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู รถมือสอง ได้ที่นี่

ANNOiNA