ค่าปรับ ขับรถโดยประมาท ต้องโทษอย่างไรบ้าง ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 21 ก.ค 2563
แชร์ 0

ค่าปรับ ขับรถโดยประมาท จะต้องจ่ายเท่าไหร่ ? Chobrod รวมรวมอัตราค่าปรับสำหรับการขับขี่รถบนท้องถนน รวมทุกเรื่องตั้งแต่สัญญาณไฟ ความเร็ว และอื่นๆ ที่คนขับรถต้องรู้

เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับการขับขี่รถบนท้องถนน กับข้อกำหนด กฎหมายควรรู้ เพราะนอกจากจะต้องรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องแล้ว จำเป็นที่จะควรรู้และทราบกฎจราจรเอาไว้ด้วย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษไปตามระเบียบ มาดูกันว่าอัตราค่าปรับกรณีทำผิดกฎจราจรเรื่องต่าง ๆ จะต้องจ่ายเท่าไหร่กันบ้าง Chobrod รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้ว ทุกเรื่องสำคัญ คนใช้รถต้องรู้

ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร

สิ่งที่สำคัญมากในการขับขี่รถ คือการปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร ที่ผู้ขับรถทุกคนต้องดูสัญญาณให้เป็นและห้ามฝ่าฝืน ไม่อย่างนั้นแล้วจะต้องจ่ายค่าปรับ ขับรถโดยประมาท โดยจะถูกเรียกปรับ ดังนี้

ค่าปรับ ฝ่าไฟแดง ปรับไม่เกิน 1 พันบาท
ขับรถฝ่าไฟแดง อาจถูกใบสั่งส่งไปให้ถึงบ้าน

 • ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
 • ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ใช้ความเร็วไม่ถูกต้อง

ในการขับรถต้องรู้จักควบคุมความเร็วให้อยู่ระดับที่เหมาะสม ไม่ช้าและไม่เร็วเกินไป โดยในทางกฎหมายระบุอัตราค่าปรับ ขับรถเร็ว และขับรถอยู่ในระดับความเร็วที่ไม่เหมาะสมเอาไว้ ดังนี้

 • ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท
 • ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท
 • ขับรถด้วยความเร็วต่ำไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าแซงเมื่อได้รับสัญญาณขอแซงจากรถคันที่อยู่ข้างหลัง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> ค่าปรับจราจร 2563 กฎหมายว่าไว้อย่างไรบ้าง ?
>> อัตราค่าปรับจราจร ต้องรู้ ! ใช้รถแบบนี้ ระวังถูกจับปรับ

ไม่พกใบขับขี่

ใบขับขี่ เอกสารสำคัญที่ผู้ขับรถต้องพกพาและมียื่นแสดงต่อเจ้าพนักงานในทันทีเมื่อถูกขอเรียกตรวจ และในปัจจุบัน ก็สามารถยื่นเอกสารอื่น ๆ แทนใบขับขี่ตัวจริงได้แล้ว ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ โดยอัตราค่าปรับ ใบขับขี่ มีระบุเอาไว้ในหลายกรณี ดังนี้

ไม่แสดงใบขับขี่ ถูกเรียกปรับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเอกสารการขับขี่ ต้องมียื่นแสดงให้ในทันที

 • ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม) ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ไม่สวมหมวกกันน็อก-คาดเข็มขัดนิรภัย

ผู้ขับขี่ต้องใช้งานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพื่อร่วมถนน โดยมีอัตราค่าปรับจราจรกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง50 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปรับ 500 บาทต่อคน หากคนขับไม่จัดให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ถูกปรับอีก 500 บาท

การบรรทุกของ

ทั้งนี้ ยังมีข้อกำหนดว่าด้วยการบรรทุกของเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความระมัดระวังในการใช้งาน โดยการกำหนดระยะของการบรรทุก และอื่น ๆ สำหรับรถที่ใช้บรรทุกของต่าง ๆ ซึ่งมีอัตราค่าปรับกรณีที่ทำผิดกฎว่าเอาไว้ ดังนี้

บรรทุกของ ต้องระวังไม่ให้ของหล่นลงจากรถด้วย
การบรรทุกสิ่งของใด ๆ บนรถ ก็มีข้อที่ควรระวังไว้ด้วยเช่นกัน

 • ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ปรับไม่เกิน 500 บาท

อื่น ๆ - ทำความเดือดร้อน

นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่ผู้ใช้รถและผู้โดยสารเองควรรู้และปฏิบัติตาม เพื่อเตือนใจไม่ให้ทุกคนประมาท โดยมีอัตราค่าปรับ ขับรถประมาทในกรณีอื่น ๆ ว่าเอาไว้ ดังนี้

 • ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
 • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็น สำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ) ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท
 • ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้ สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ เคียง ทันที จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนา ปรับ 400-1,000 บาท
 • ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือ ประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

และทั้งหมดนี้คืออัตราค่าปรับ ขับรถโดยประมาท ที่ผู้ใช้รถควรรู้และให้ความสำคัญ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง แม้จะมีข้อกำหนดมากมายหลายข้อ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจำได้ทั้งหมด ดังนั้นเรื่องที่ควรทำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ขับขี่ก็คือการขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท มีเอกสารในการขับขี่พกติดตัวเอาไว้ รวมถึงใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน ที่สำคัญมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมถนน เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเหตุให้เสียค่าปรับใด ๆ เพียงแค่เป็นผู้ขับขี่ที่ดี แค่นี้ก็ปลอดใบสั่งแล้ว

ดูเพิ่มเติม
>> จอดรถในที่ห้ามจอด ค่าปรับเท่าไหร่ ?
>> ขับรถแซงแบบไหน เสี่ยงถูกจับ โดนปรับเท่าไหร่ ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู ราคารถมือสอง ได้ที่นี่

ANNOiNA