วิธีจ่ายค่าปรับทางไปรษณีย์ ทำได้ ไม่ต้องไปถึงสน.

ประสบการณ์ใช้รถ | 17 ก.ค 2563
แชร์ 0

ชาว Chobrod รู้หรือไม่ว่า ? เดี๋ยวนี้เราสามารถจ่ายค่าปรับทางไปรษณีย์ได้แล้ว ใครไม่สะดวกไปโรงพัก แวะเข้าไปชำระค่าปรับได้ง่าย ๆ ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาใกล้บ้าน

เมื่อได้รับใบสั่ง คุณจะไปจ่ายค่าปรับที่ไหน หลายคนอาจจะไปจ่ายที่สถานีตำรวจหรือผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ นั่นคือการชำระค่าปรับใบสั่งผ่านทางไปรษณีย์นั่นเอง Chobrod จะพาไปดูขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

การจ่ายค่าปรับทางไปรษณีย์

ชำระค่าปรับทางไปรษณีย์
ที่ไปรษณีย์เปิดรับชำระค่าปรับจราจรทุกประเภท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยจัดทำ "ข้อตกลงระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย เรื่อง  การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์" ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2540 โดยให้ทางผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่ง สามารถชำระค่าปรับได้ผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดรับชำระค่าปรับจราจรทุกประเภท รวมถึงความผิดที่ถูกบันทึกด้วยกล้องเรดไลท์ 30 แห่ง ที่ติดตามสี่แยกไฟแดงทั่วกรุงเทพฯ

ดูเพิ่มเติม
>> ค่าปรับจราจร 2563 กฎหมายว่าไว้อย่างไรบ้าง ?
>> อัตราค่าปรับจราจร ต้องรู้ ! ใช้รถแบบนี้ ระวังถูกจับปรับ

ขั้นตอนการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์

ทางไปรษณีย์ทุกสาขาเปิดให้บริการรับชำระค่าปรับจราจรสำหรับผู้กระทำความผิดจราจรทุกกรณี โดยให้ดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้กระทำผิดกฎจราจรตามวันที่ได้ระบุไว้ในใบสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานจราจร ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองดังนี้

ชำระค่าปรับ ใบธนาณัติ
ชำระค่าปรับทางไปรษณีย์เป็นการชำระในรูปแบบใบธนาณัติ

  • นำสำเนาใบสั่งซึ่งได้มีการกรอกรายละเอียดของชื่อ อายุ อาชีพ และที่อยู่ของผู้กระทำผิดกฎจราจรในส่วนบันทึกผู้ต้องหา ไปติดต่อชำระค่าปรับ  ณ ที่ทำการไปรษณีย์
  • กรอกรายละเอียดใบฝากธนาณัติในประเทศ สั่งจ่าย “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางของสถานีตำรวจที่ออกใบสั่งตั้งอยู่
  • จ่าหน้าซองจดหมาย 2 ซอง
    • ซองแรก จ่าหน้าถึงหัวหน้าสถานีตำรวจที่ออกใบสั่ง เช่น ผู้กำกับการ สน.บางรัก เป็นต้น
    • ซองที่สอง  จ่าหน้าชื่อ – ที่อยู่  ของผู้กระทำผิดเอง
  • ชำระค่าปรับตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง พร้อมเงินค่าบริการตามที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บ และให้ถือว่าใบรับไปรษณีย์ธนาณัติประกอบกับใบสั่ง เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลา 10 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน
  • จัดส่งซองที่จ่าหน้าถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ  พร้อมแนบธนาณัติ สำเนาใบสั่งและซองเปล่าที่จ่าหน้าชื่อ – ที่อยู่ของผู้กระทำผิด (หมายถึงให้นำเอกสารทั้งหมด ได้แก่ ธนาณัติตามจำนวนเงินค่าปรับ สำเนาใบสั่ง และซองเปล่าที่จ่าหน้าชื่อ – ที่อยู่ของผู้กระทำผิดจัดใส่ลงในซองแรกที่จ่าหน้าถึงหัวหน้าสถานี และจัดส่งให้ไปรษณีย์ดำเนินการต่อ)
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเงินธนาณัติแล้วจะออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จ คืนให้ผู้กระทำผิดตามชื่อ – ที่อยู่ที่จ่าหน้าซองไว้ทันที่หรือในวันทำการถัดไป

ค่าธรรมชำระค่าปรับทางไปรษณีย์

การชำระค่าปรับผ่านทางไปรษณีย์ คิดค่าบริการ 81 บาทต่อหนึ่งรายการ ทั้งนี้ แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และค่าซองขนาด C5 จำนวน 2 ซอง ราคา 6 บาท เพื่อจ่าหน้าถึงหน่วยงานที่ออกใบสั่ง และจ่าหน้าถึงตัวเอง ทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ให้ชัดเจน เพื่อส่งใบเสร็จตัวจริง พร้อมใบขับขี่

สำหรับการชำระค่าปรับผ่านทางไปรษณีย์ สามารถรองรับความผิดได้ในทุกกรณี ซึ่งผู้กระทำความผิดจราจร ต้องเก็บใบสั่งหรือหมายเรียกฉบับจริงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อถ่ายสำเนามาใช้ชำระค่าปรับ แต่ถ้าหากสำเนาที่ถ่ายมาไม่ชัดเจน ก็ต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญๆ ให้ได้ เช่น วัน เดือน ปี ที่กระทำผิด สถานีตำรวจที่ออกใบสั่ง และจำนวนเงินค่าปรับ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปณ.ทุกแห่ง ฝ่ายจัดระบบบริการ โทร.02-831-3272-4

ดูเพิ่มเติม
>> จอดรถในที่ห้ามจอด ค่าปรับเท่าไหร่ ?
>> ขับรถแซงแบบไหน เสี่ยงถูกจับ โดนปรับเท่าไหร่ ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
ตลาดรถบ้าน ซื้อขายกันเองมือสอง เข้าดูได้ที่นี่

ANNOiNA