OPEC คาดปี 2030 ความต้องการน้ำมันอาจเพิ่ม

กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก หรือ OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) คาดการณ์ว่าการบริโภคน้ำมันจะเพิ่มขึ้น

รถพลังงานไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว
รถพลังงานไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

OPEC ชี้ว่ารถพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถลดระดับกำลังเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกเว้นการพลังงานไฟฟ้าเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และด้วยยอดจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าอาจจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้น และแผ่ขยายออกไปจนถึงปี 2040

 

รายงานของ Bloomberg เห็นได้ชัดเจนว่า หาก 1 ใน 4 ของรถยนต์ในโลกขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ความต้องการใช้น้ำมันหลังปี 2030 อาจพุ่งขึ้นสูง  และบริษัทน้ำมันกำลังให้ความสนใจกับตลาดประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ รวมถึงประเทศจีน เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีแผนการห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

รายงานของ Bloomberg New Energy Finance คาดว่าปี 2040 จะมีรถพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
รายงานของ 
Bloomberg New Energy Finance คาดว่าปี 2040 จะมีรถพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

 

ทั้งนี้ OPEC เห็นว่ารถพลังงานไฟฟ้าที่จะวิ่งบนถนนในปี 2040 มีเพียง 8% มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ Bloomberg New Energy Finance คิดว่าเมื่อถึงตอนนั้น 1 ใน 3 ของรถยนต์จะเต็มไปด้วยรถพลังงานไฟฟ้า

 

รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับซีอีโอ Saudi Aramco บริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบีย นาย Amin ได้กล่าวว่า เลิกอ้างถึงยอดขายรถพลังงานไฟฟ้าที่จะมาสร้างปัญหาให้อุตสาหกรรมน้ำมันได้แล้ว เพราะถึงแม้ว่ารถพลังงานไฟฟ้าจะเติบโตและมีส่วนแบ่งทางตลาดที่ดี แต่มันยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้

 

ดูเพิ่มเติม
>>รู้จักรถยนต์ไฟฟ้า พาหนะประหยัดพลังงาน
>>รถยนต์ไฟฟ้ามาเร็วไป ผู้ผลิตส่วนใหญ่อาจจะเจ๊ง จาก ประธาน Toyota
>>‘ตามให้ทันโลก’ เรื่องรถยนต์ไฟฟ้ากับประเทศไทย ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ตลาดรถยนต์ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

ตลาดรถยนต์ในประเทศ ดูทั้งหมด

ประสบการณ์ใช้รถ ดูทั้งหมด

ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์ ดูทั้งหมด

International