Mercedes ไฟฟ้าระดับ S-Class จะออกมาปี 2020

มิชาเอล เคลซ์ หัวหน้าโปรเจกท์รถใหญ่บอกว่ารถซาลูนหรูรุ่นใหม่จะอยู่ในแผงรุ่น EQ และออกมาดวลกับ Audi A8 ไฟฟ้า

Mercedes S560e
Mercedes S560e

"เราจะมีรถพลังไฟฟ้าในระดับนั้น แต่มันไม่ใช่ S-Class" เคลซ์กล่าว รถซาลูนไฟฟ้าจะมาในรูปแบบ EQ เช่นเดียวกับที่จะมาแทนที่ C-Class ในรุ่นซาลูนตัวเล็ก ตัวรถใช้สถาปัตยกรรมตัวถังเรียกว่า MEA Mercedes จดทะเบียนชื่อรุ่นจำนวนมากปีีที่แล้วรวมถึง EQ S ที่จะใช้แทน S-Class ไฟฟ้า เคลซ์กล่าวว่า "จะเป็นรถหรูไฟฟ้า เป็นรถระดับแถวหน้าของกลุ่ม"

เมื่ออ้างอิงถึงการออกแบบของรถซาลูนโดยเฉพาะวิธีการเปลี่ยนเป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้า เคลซ์กล่าว “ส่วนแขวนสั้นคอยผูกหน้าและท้ายรถจากการประกอบรถใต้พื้นและฐานล้อที่ใหญ่” ทำให้การเปลี่ยนฐานตัวถังยากขึ้นจากรถสันดาปตัวถังต่ำให้เอื้อต่อระบบส่งกำลังไฟฟ้า

เคลซ์กล่าวต่อว่าเขาได้เห็นแนวคิดของรถซาลูนใหญ่ไร้มลพิษแล้ว และรถจะถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 2020 คาดว่าอย่างช้าคือปี 2022 และ Mercedes ยืนยันไปแล้วว่าตั้งใจจะมีรถพลังไฟฟ้า 20 รุ่นภายในตอนนั้น

แม้ว่าตัวถัง MRA ของ S-Class ไม่เอื้อต่อระบบไฟฟ้าแท้ๆ แต่ใช้กับระบบปลั๊กอินไฮบริดได้ เมื่อพูดถึง CLS ใหม่ที่ใช้ตัวถัง MRA เช่นกัน เคลซ์กล่าวว่า “เราไม่มีแผนที่จะทำรุ่นนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริด แต่เป็นไปได้ เมื่อเราเห็นความต้องการสูงขึ้น เราจะทำปลั๊กอินไฮบริดใน CLS” CLS ตอนนี้มีระบบไฮบริดอ่อนในรุ่น AMG CLS 53

สนใจซื้อหรือเช็คราคารถ Mercedes มือสองได้ที่นี่

ตลาดรถยนต์ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

ตลาดรถยนต์ในประเทศ ดูทั้งหมด

ประสบการณ์ใช้รถ ดูทั้งหมด

ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์ ดูทั้งหมด

International