ราคาน้ำมันล่าสุด มีผลใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 9 มิ.ย 2560
แชร์ 0

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และบางจาก ได้ประกาศปรับราคาน้ำมันใหม่ล่าสุด ซึ่งมีผลใช้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันล่าสุด
ราคาน้ำมันล่าสุด มีผลใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2560
  • ไฮพรีเมียม ดีเซลS   ลดลง 30 สตางค์     เป็น 28.02 บาท/ลิตร
  • ไฮดีเซล                 ลดลง 30 สตางค์     เป็น 24.34 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85     คงราคาเดิม             ที่ 19.49   บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20     ลดลง 30 สตางค์      เป็น 23.49 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91       ลดลง 30 สตางค์      เป็น 25.73 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95       ลดลง 30 สตางค์      เป็น 26.00 บาท/ลิตร
ขอบคุณภาพประกอบจาก Bangchak Gasohol Club

>> ดูเพิ่มเติม:
คำว่า “น้ำมันแบรนด์ไหนก็ไม่ต่างกัน” จริงหรือไม่
11 เทคนิคการขับรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมัน