โรงงาน Ford และสสส. ร่วมมือกันชูแนวคิด ‘Happy Work Place’

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 25 พ.ค 2566
แชร์ 0

โรงงานฟอร์ด ร่วมมือกับ สสส. ยกระดับการเป็นผู้นำความปลอดภัย ร่วมลดโรคในสถานประกอบการ ด้วยการชูแนวคิด ‘Happy Work Place’ เสริมสร้างสุขภาพและความสุขของพนักงาน

โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ นำร่องขับเคลื่อนมาตรการเชิงป้องกันสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะทั่วประเทศ 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 2 ปี มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว 1,848 คน จากสถานประกอบกิจการ 1,064 แห่ง ซึ่งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการนี้คือโรงงานฟอร์ด โดยได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านสุขภาวะ จากนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ยกระดับการเป็นผู้นำความปลอดภัย ลดโรคในสถานประกอบการ

โรงงาน Ford และสสส. ร่วมมือกันชูแนวคิด ‘Happy Work Place’

ฟอร์ดให้ความสำคัญและส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและความสุขของพนักงานมาโดยตลอด โดยนำแนวคิด Happy Workplace มาปรับใช้เป็นแนวทางสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้พนักงานออฟฟิศสามารถเลือกทำงานนอกสถานที่ได้ ไม่จำกัดว่าต้องทำที่บ้านหรือสำนักงานเท่านั้น ส่วนพนักงานที่จำเป็นต้องมาทำงานที่โรงงาน ก็จะมีตารางกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วม เช่น การแข่งขันกีฬาระหว่างแผนก หรือกิจกรรมดูแลสุขภาพด้านจิตใจของพนักงาน 

นายนพวัตติ์ นิธิดำรงรัตน์ ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้นำสถิติผลการตรวจสุขภาพของพนักงานทั้งโรงงานมาขยายผล พร้อมกับนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปัญหาสุขภาพพนักงานมาพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก คือ การแข่งขันลดน้ำหนัก โดยเราได้จัดให้มีนักโภชนาการ และฟิตเนส เทรนเนอร์มาให้ความรู้และคำแนะนำกับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย” 

อ่านเพิ่มเติม >>