โตโยต้ายังคงครองแชมป์! พาไปส่องยอดขายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 31 ธ.ค 2561
แชร์ 0

Toyota Motor Thailand รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 59,197 คัน เพิ่มขึ้น 26.9% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ มีจำนวน 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

โตโยต้ายังคงครองแชมป์! พาไปส่องยอดขายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561

โตโยต้ายังคงครองแชมป์! พาไปส่องยอดขายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ยอดขายเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยอดขายเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับยอดขายรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 17.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 23% สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุนและการใช้จ่ายส่งผลให้ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตลาดรถยนต์ของไทยในเดือนธันวาคม มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศมีสัญญาณดีขึ้นหลังการประกาศวันเลือกตั้ง รวมถึงแผนการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับการจัดงาน Thailand International Motor Expo 2018 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

 Toyota 30,776 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

 Toyota 30,776 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม

ปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

อันดับที่ 1 Toyota 30,776 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

อันดับที่ 2 Isuzu 16,777 คัน เพิ่มขึ้น 17.9% ส่วนแบ่งตลาด 17.7%

อันดับที่ 3 Honda 11,099 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

ตลาดรถยนต์นั่ง

 

 

2. ตลาดรถยนต์นั่ง

ปริมาณการขาย 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8%

อันดับที่ 1 Toyota 10,488 คัน เพิ่มขึ้น 14% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%

อันดับที่ 2 Honda 8,223 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%

อันดับที่ 3 Mazda 4,489 คัน เพิ่มขึ้น 25% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

ดูเพิ่มเติม
>> 
เส้นทางรถติด 5 สายต้องทำใจตอนผ่านประจำปี 2018
>> ปี 2020 เตรียมพบเทคโนโลยีใหม่จาก Mazda คาดเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรก!

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ Toyota 20,288 คัน

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ Toyota 20,288 คัน

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์

ปริมาณการขาย 59,197 คัน เพิ่มขึ้น 26.9%

อันดับที่ 1 Toyota 20,288 คัน เพิ่มขึ้น 61.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 Isuzu 16,777 คัน เพิ่มขึ้น 17.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%

อันดับที่ 3 Ford 5,387 คัน ลดลง 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 9.1%

 

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*

(Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

อันดับที่ 1 Toyota 17,962 คัน เพิ่มขึ้น 53.7% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 2 Isuzu 15,682 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 Ford 5,387 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลงในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,834 คัน

 

Toyota 2,290 คัน

Isuzu 1,178 คัน

Mitsubishi 1,220 คัน

Ford 585 คัน

Nissan 295 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up

ปริมาณการขาย 42,778 คัน เพิ่มขึ้น 30.8%

อันดับที่ 1 Toyota 15,672 คัน เพิ่มขึ้น 73.4% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,504 คัน เพิ่มขึ้น 21.3% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

อันดับที่ 3 Ford 4,802 คัน เพิ่มขึ้น 7.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

เดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2561 ยอดขาย Toyota 283,961 คัน เพิ่มขึ้น 36%

เดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2561 ยอดขาย Toyota 283,961 คัน เพิ่มขึ้น 36%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม

ปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21%

อันดับที่ 1 Toyota 283,961 คัน เพิ่มขึ้น 36% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2 Isuzu 155,941 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 16.8%

อันดับที่ 3 Honda 115,001 คัน เพิ่มขึ้น 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

 

2. ตลาดรถยนต์นั่ง

ปริมาณการขาย 359,342 คัน เพิ่มขึ้น 17.9%

อันดับที่ 1 Toyota 103,183 คัน เพิ่มขึ้น 22.3% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 2 Honda 86,529 คัน เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

อันดับที่ 3 Mazda 46,598 คัน เพิ่มขึ้น 43.5% ส่วนแบ่งตลาด 13%

 

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์

ปริมาณการขาย 568,816 คัน เพิ่มขึ้น 23%

อันดับที่ 1 Toyota 180,778 คัน เพิ่มขึ้น 45.3% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 155,941 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.4%

อันดับที่ 3 Ford 59,958 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

 

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*

(Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 452,952 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

อันดับที่ 1 Toyota 157,618 คัน เพิ่มขึ้น 36.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 141,974 คัน เพิ่มขึ้น 7.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 3 Ford 59,262 คัน เพิ่มขึ้น 28% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

 

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 57,409 คัน

 

Toyota 23,795 คัน

Mitsubishi 11,496 คัน

Isuzu 11,161 คัน

Ford 8,673 คัน

Chevrolet 1,468 คัน

 

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up

ปริมาณการขาย 395,543 คัน เพิ่มขึ้น 22.8%

อันดับที่ 1 Toyota 133,823 คัน เพิ่มขึ้น 40.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 130,813 คัน เพิ่มขึ้น 8% ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

อันดับที่ 3 Ford 50,589 คัน เพิ่มขึ้น 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

Toyota ก็ยังคงเป็นรถที่ได้รับความนิยมเนื่องจากหลายๆคนใช้แล้วได้รับผลตอบรับที่ดีจึงทำให้ได้รับการไว้วางใจในเวลาต่อมา ส่วน Honda ก็ตามมาติดๆกับยอดขายที่ได้อันดับสองไป แล้วคุณล่ะคะ ใช้รถรุ่นไรอยู่ และคิดว่าค่ายรถที่คุณใช้จะโอกาสเติบโตได้อีกแค่ไหน ยังไงก็ลองคอมเม้นท์มาดูได้น้าาา แล้วอย่าลืมติดตามบทความต่อไปของ Chobrod.com ด้วยนะคะ 

ดูเพิ่มเติม
>> 
รู้หรือยัง? ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อรถยนต์จะปรับขึ้นในปี 62
>> เปิดแผนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปีใหม่

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้