ตลาดรถสุดคึกคัก 6 เดือนแรกคนไทยออก "รถป้ายแดง" ทะลุ 1.6 ล้านคัน

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 17 ก.ค 2562
แชร์ 0

ขนส่งทางบกเผยตัวเลข 6 เดือนแรกปี 62 คนไทยออกรถป้ายแดงกว่า 1.6 ล้านคัน รถยนต์นั่งมาแรงสุดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 หรือตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน และใกล้เคียงกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

แค่ 6 เดือนแรกของปีนี้คนไทยก็ถอยรถยนต์ป้ายแดงออกมาขับกันแล้วกว่า 1.6 ล้านคัน

แค่ 6 เดือนแรกของปีนี้คนไทยก็ถอยรถยนต์ป้ายแดงออกมาขับกันแล้วกว่า 1.6 ล้านคัน 

ทั้งนี้ แบ่งเป็นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้

-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%

-รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6%

-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 %

-รถจักรยานยนต์ มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 971,761 คัน แต่มีสัดส่วนลดลง 4% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย

-รถโดยสารมียอดจดทะเบียน จำนวน 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6%

-รถบรรทุกมียอดจดทะเบียน จำนวน 33,885 คัน ลดลงจากปีก่อน 3%

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ​

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977คัน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 6,707,781 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสารมีจำนวน 163,983 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1,135,534 คัน

ดูเพิ่มเติม
>> 
9 ทริคต้องเซฟ รับ "รถป้ายแดง" วันแรกที่โชว์รูม ต้องเช็คอะไรบ้าง
>> กฎหมายรถป้ายแดงอัปเดตใหม่ 2562 กับ 10 วิธีขับรถใหม่อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

นางจันทิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวกใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หรือหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แบบคำขอจดทะเบียนรถ กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

รถยนต์นั่งมาแรงสุด สะท้อนว่าคนไทยยังคงให้ความสนใจกับรถยนต์ใหม่ในกลุ่มนี้

รถยนต์นั่งมาแรงสุด สะท้อนว่าคนไทยยังคงให้ความสนใจกับรถยนต์ใหม่ในกลุ่มนี้ 

"หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป" นางจันทิรา กล่าวทิ้งท้าย

ถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ในตลาดรถบ้านเรา ที่ทำให้เห็นว่าทิศทางการเติบโตยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติม
>> 
รอรัฐบาลใหม่เคาะกฎหมาย "คุ้มครองคนซื้อรถยนต์ใหม่-เลิกป้ายแดง-เพิ่มโทษจราจร"
>> ปิดเลข "ทะเบียนรถ" หวังเสริมดวง แต่อาจติดคุก

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

Cop