คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

12 ก.พ 2562
ทางกรมการขนส่งทางบกได้คุมเข้มกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ของผู้ที่ขอรับและต่อใบขับขี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคลมชักในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้เป็นอันตรายในขณะขับรถ

คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เผยว่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนั้นทางกรมการขนส่งจราจรจึงต้องกำหนดให้การขอรับใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ร่วมด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายในขณะขับรถได้ ทั้งนี้คณะกรรมการแพทยสภาได้มีการลงมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กำหนดให้โรคลมชักในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้เป็นโรคประจำตัวที่สามารถเป็นอันตรายได้ในขณะขับรถเว้นแต่ว่าแพทย์ผู้ให้การรักษานั้นจะรับรองว่าผู้ป่วยไม่มีอาการชักเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม
>> กฎหมายรถยนต์ที่ไทย ถ้าเกิดอุบัติเหตุ จะตัดสินใจอย่างไร?
>> ตรวจเข้ม ! ขนส่งสั่งห้ามรถบรรทุกควันดำเข้ากทม. ลงโทษสูงสุดปรับ 5 พันบาท !

คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

ตำรวจคุมเข้ม "โรคลมชัก" ห้ามต่อใบอนุญาติขับรถ

ทั้งนี้กรมการขนส่องทางบกก็ได้เตรียมการซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบให้แก่นายทะเบียนทั่วประเทศ โดยให้ตรวจสอบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบคำขอซึ่งจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามมาตรฐานที่แพทยสภารับรองเท่านั้น ส่วนที่ 1 ต้องลงลายชื่อรับรองตนเอง ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัดสำคัญ และส่วนที่ 2 ลายมือแพทย์ผู้ตรวจร่างกายรับรอง

คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

ต้องมีใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานแพทยสภาเอาไว้ใช้ยื่นเป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคลมชัก ยังต้องมีการรับรองในกรณีอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยเช่น เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถขับรถได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือนใดๆ ไม่มีอาการติดยาเสพติดซึ่งให้โทษ ไม่ปรากฏอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการ วัณโรคในระยะอันตราย และโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ ส่วนเรื่องของใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรองนั้น สถานพยาบาบส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นมาตรฐานกันอยู่แล้ว และผู้ขอใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถนั้น ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้แพทย์ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตรงกับการนำไปใช้

คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

คุมเข้ม !! กรมขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น “โรคลมชัก” ขอใบอนุญาตขับขี่

อย่างไรก็ตาม โรคประจำตัวบางกลุ่มก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าโรคลมชักก็มีนะคะ เช่นโรคเบาหวานระยะที่ต้องฉีดอินซูลินโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพราะผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางสมอง ผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วที่ผ่านการผ่าตัดหัวใจหรือขยายเส้นเลือดหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นอุปสรรคต่อการขับรถ ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆ ทำตามกฎข้อบังคับใช้ตามที่มีกฎข้อบังคับออกมากันนะคะ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและต่อตัวท่านเอง

ดูเพิ่มเติม
>> อัพเดทปี 2562 กันสักนิด! หากจะทำใบขับขี่ ในวันเสาร์ และอาทิตย์ จะทำวันไหนได้บ้าง?!
>> การสอบใบขับขี่ของประเทศต่างๆในโลก

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่  
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

ข่าวที่ได้รับความสนใจ

ประเด็นร้อน

รีวิวรถ

ราคารถ