คนใช้รถต้องมี แอพฯ ขับดี (KHUB DEE) ใช้กับระบบ ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 11 ม.ค 2566
แชร์ 1

หลังจากที่เริ่มใช้งานระบบ ตัดแต้มใบขับขี่ 2566 สิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรมีคือแอพพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่นำมาเริ่มใช้กับระบบ ตัดแต้มใบขับขี่ 2566 โดยเฉพาะ เราจึงขอนำทุกคนไปรู้จักกับ แอพพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) ทำงานอย่างไร และมีการใช้งานอย่างไรบ้าง

แอพฯ ขับดี (KHUB DEE)
แอพฯ ขับดี (KHUB DEE)

ระบบตัดแต้มใบขับขี่ 2566 เริ่มเต้นขึ้นแล้ว 9 มกราคม 2566

ระบบตัดแต้มใบขับขี่ 2566 คือการกำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละคน จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

- ตัด 1 คะแนน เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด, ไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย,ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
- ตัด 2 คะแนน เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง)
- ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถชนแล้วหนี
- ตัด 4 คะแนน เช่น เมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

และถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับ ตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอด, ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ

อ่านเพิ่มเติม - เริ่ม 9 มกราคม 2566 ใช้ระบบตัดแต้ม ตัดคะแนนใบขับขี่ ทำผิดซ้ำ ๆ เพิกถอนใบขับขี่

เริ่มต้นที่ 12 คะแนน หากโดนตัดแต้มจนเหลือ 0 จะเป็นอย่างไร

ถ้าถูกตัดเหลือ 0 จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 90 วัน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนกรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน ก็สามารถขอเข้ารับการอบรม ซึ่งคะแนนจะมีอายุความเพียง 1 ปี เมื่อครบ 1 ปีที่กระทำผิด ระบบจะคืนคะแนนให้โดยอัตโนมัติ

หากถูกพักใช้ใบขับขี่ ครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปีอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้นภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็น ครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง
พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข้อมูลถึง การตัดคะแนนใบขับขี่ 2556 ที่มีผลบังคับใช้วันนี้ว่า “ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติ กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 142/1 เป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมการขนส่งทางบก, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

ตัดแต้มจะเข้าระบบพร้อมกับใบสั่ง

วิธีการตัดคะแนนนั้น จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้ง

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566 ตัดแต้มใบขับขี่ 2566
ต้องใช้แอพฯ ขับดี (KHUB DEE)

อยากตรวจแต้ม และใบสั่งต่าง ๆ ต้องใช้แอพฯ ขับดี (KHUB DEE)

ถือว่าจะเป็นเครื่องมือหลักของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับดี (KHUB DEE) จะมีข้อมูล ตรวบสอบใบสั่ง, โต้แย้งข้อกล่าวหาหรือใบสั่ง และชำระค่าปรับ ที่เป็นฟังก์หลัก โดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็นตัวเชื่อมข้อมูลทั้งหมด

หากไม่มีแอพฯ ขับดี (KHUB DEE) อีกหนึ่งช่องทางสำรวจตรวจเช็กใบสั่งคือ https://ptm.police.go.th/

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

ใน 1 วันระบบตัดแต้ม มีผู้ถูกดำเนินการไปแล้ว 540 ราย

จากข้อมูลโฆษก ตร. เผย ยอดตัดคะแนนใบขับขี่วันแรก 540 ราย หลังบังคับใช้ระบบตัดแต้มในวันช่วงวันที่ 9-10 มกราคม 2566

พบจำนวนผู้ถูกตัดคะแนนในวันที่ 9 มกราคม 2566 มี 540 ราย แบ่งเป็น กลุ่ม 1 คะแนน จำนวน 503 รายการ, กลุ่ม 2 คะแนน จำนวน 68 รายการ, กลุ่ม 3 คะแนน และ กลุ่ม 4 คะแนน ยังไม่มีการตัดคะแนน ตัวเลขจำนวนผู้ที่ถูกตัดคะแนน 540 ราย แต่มีผลรวมคะแนนในกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 จำนวนมากกว่า เนื่องจากบางรายทำผิดหลายข้อหา จะถูกตัดคะแนนทุกข้อหา สำหรับข้อหาที่มีการตัดคะแนนมากที่สุดในวันแรก 3 ลำดับแรก คือ

1.ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีประจำปี จำนวน 233 รายการ

2.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 81 รายการ

3.ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด จำนวน 63 รายการ

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

Avatar

Suttichai Thumsurakul

นักข่าว
รถเป็นพาหนะ เป็นเพื่อน เป็นเครื่องมือหาเงิน เป็นรสนิยม และเป็นอะไรได้อีกมากแล้วแต่นิยาม suttichai.thumsu@gmail.com