กฎหมายจราจรใหม่ 2562 ! ตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้ สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิทัลจาก DLT QR LICENCE แสดงแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ เริ่ม 20 ก.ย.นี้

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 2 ต.ค 2562
แชร์ 1

กฎหมายจราจรใหม่ 2562 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) ระบุว่าตำรวจจราจรไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ ห้ามติดใบสั่งหน้ารถ-ส่งทางไปรษณีย์ และคนขับโชว์ใบขับขี่ดิจิทัลแทนบัตรเดิมได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กันยายน 2562

กฎหมายรถยนต์ล่าสุด 62

กฎหมายจราจรใหม่ ตำรวจห้ามยึดใบขับขี่ เริ่ม 20 ก.ย. 2562

หลังจากที่มีระบบใบขับขี่ดิจิทัล โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดจากมือถือได้ง่ายผ่าน DLT QR LICENCE ซึ่งเคยเป็นประเด็นว่า ใช้แทนใบขับขี่เดิมได้หรือไม่? หรือยังต้องพกใบขับขี่ทุกครั้ง (แล้วให้โหลดทำไม?) รวมถึงข้อสงสัยในระเบียบขอบเขตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าหากผู้ขับขี่ทำผิดกฎจราจรแล้วแสดงใบขับขี่ดิจิทัล จะมีขั้นตอนการลงโทษหรือปรับอย่างไร ซึ่งล่าสุดได้มี พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ประกาศออกมา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถ และเจ้าพนักงานจราจรได้รับทราบ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 กฎหมายจราจรใหม่ 2562 เจ้าพนักงานจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้

เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ แต่ไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับอีกต่อไป จะต้องคืนให้ประชาชน โดยผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ และจะต้องแสดงใบขับขี่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ

กฎหมายจราจรใหม่ 2562​ ใช้ใบขับขี่ดิจิทัลแสดงแทนได้

โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 บัญญัติว่า “ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว” นั่นหมายถึงนอกเหนือจากใบขับขี่ตัวจริงแล้ว ยังสามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอล และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

อ่านเพิ่มเติม:
>> ตำรวจ-ขนส่งร่วมมือ เชื่อมข้อมูลใบสั่ง เพิ่มช่องจ่ายค่าปรับ เริ่ม 19 ธ.ค.!!

>> สุดคุ้ม! แพ็กเกจสำหรับลูกค้า Chobrod ดันประกาศขึ้นข้างบน ซื้อ 100 แถมอีก 100!
 

กฎหมายรถยนต์ล่าสุด 62

ใบขับขี่ดิจิตอลใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้

วิธีดาวน์โหลดใบขับขี่ดิจิทัล

สามารถดาวน์โหลดใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้งแอนดรอยด์ และไอโฟน โดยค้นหาจาก DLT QR LICENCE ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
•    ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล์ เพื่อรับรหัส OTP ทางอีเมล จากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ จำนวน 6 หลัก
•    สามารถสแกน QR Code หลังใบอนุญาตขับรถ
•    เข้าสู่เมนู เพื่อแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง

กฎหมายรถยนต์ล่าสุด 62

เมื่อผู้ขับขี่กระทำความผิดจราจร เจ้าพนักงานจะลงบันทึกข้อมูลในใบสั่ง พร้อมค่าปรับและตัดแต้ม

โดยเมื่อมีผู้ขับขี่กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางเจ้าพนักงานจราจรสามารถเปรียบเทียบปรับความผิดดังกล่าวได้ ผ่านระบบใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก เจ้าพนักงานจราจรจะตรวจสอบความถูกต้องของใบขับขี่ แล้วจึงบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่และการกระทำความผิดลงในใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่พร้อมใบขับขี่ หลังจากนั้นจะนำต้นขั้วไปลงบันทึกตัดแต้ม ซึ่งแต่ละคนจะมีแต้มในระบบ 12 แต้ม หากแต้มหมดทั้ง 12 แต้ม จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน และเมื่อพ้นกำหนดพักใบอนุญาติขับขี่ ผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมใหม่ และต้องสอบให้ผ่าน จึงจะได้รับแต้มกลับคืนมา 12 คะแนนตามเดิม และหากภายใน 3 ปี ผู้ขับขี่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกินกว่า 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 3 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในช่วงระหว่าง 1 ปี หากกระทำผิดอีกเป็นครั้งที่ 4 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในทันที

สำหรับผู้ที่ไม่ไปชำระค่าปรับ สามารถต่อทะเบียนและชำระภาษีประจำปีได้ตามปกติ แต่จะยังไม่ได้รับป้ายวงกลม (ทางขนส่งจะออกเอกสารชั่วคราวให้ โดยมีอายุใช้งานได้ 30 วัน) หลังพ้น 30 วันนับแต่เอกสารวันออกเอกสารชั่วคราว แต่รถยนต์ยังไม่มีป้ายเสียภาษีหรือป้ายวงกลม จะมีความผิดอีกกระทงฐานใช้รถยนต์โดยไม่มีเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือป้ายวงกลม มีโทษปรับ 2,000 บาท และตำรวจก็สามารถแจ้งกรมการขนส่งให้งดออกป้ายวงกลมสำหรับรถคันดังกล่าว และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอีกด้วย

สำหรับผู้ใช้รถทุกคน “กฎหมายจราจร” เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “ไม่รู้” ดังนั้นควรศึกษาอย่างละเอียด พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองและเพื่อนร่วมทาง หากมีกฎหมายใหม่ หรือข้อมูลอัพเดท ทาง chobrod.com จะนำมาแบ่งปันให้รับทราบอย่างแน่นอนค่ะ

อ่านเพิ่มเติม:
>>ขับรถลุยน้ำอย่างไรไม่ให้รถพัง พร้อมวิธีบำรุงรถหลังพาลุยน้ำท่วม
>>อย่าพลาดกับวิธีสังเกตป้ายทะเบียนปลอม ดูยังไงไม่ให้ถูกหลอก!

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

Maneerat.P