ตำรวจ-ขนส่งร่วมมือ เชื่อมข้อมูลใบสั่ง เพิ่มช่องจ่ายค่าปรับ เริ่ม 19 ธ.ค.!!

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 30 ก.ย 2562
แชร์ 0

กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับประสิทธิภาพกฎหมายจราจร พร้อมเพิ่มช่องทางให้จ่ายค่าปรับผ่านขนส่งได้ เริ่ม 19 ธ.ค.นี้!

สืบเนื่องจากคำสั่งแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ม. 141/1 ที่กำหนดให้กรมการขนส่งทางบกสามารถรับชำระค่าปรับตามใบสั่งแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ และมีคำสั่งแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ม. 4/1 เพิ่มเติม โดยกำหนดให้ทั้งสองหน่วยงานทำการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 62 ที่ผ่านมา

สองหน่วยงานร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย
สองหน่วยงานร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย

คุมเข้มผู้กระทำผิดด้วยเทคโนโลยี

มาตรการดังกล่าว ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ พร้อมควบคุมการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำหน้าที่บันทึกจำนวนค่าปรับที่ต้องจ่าย นอกจากนี้ ยังเพิ่มในส่วนของคะแนนความประพฤติมาช่วยควบคุมให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย หากผู้ใช้รถถูกหักคะแนนจนหมด ก็จะถูกพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่ และจะระงับการใช้รถชั่วคราว เมื่อเห็นว่าหากขับรถต่อไปอาจไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแน่นอน 

ใช้เวลากำหนดหลักเกณฑ์ 90 วัน บังคับใช้ 9 ธ.ค.

อนึ่ง มาตรการดังกล่าว ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทันที เนื่องจากต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงประกาศให้วันที่ 19 ธันวาคม 62 เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งมีอำนาจรับชำระค่าปรับเทนสนง.ตำรวจแห่งชาติได้ 

ชำระค่าปรับที่ขนส่งแทนได้
ชำระค่าปรับที่ขนส่งแทนได้

เพิ่มช่องทางการชำระค่าปรับมากขึ้น

โดยผู้ขับขี่สามารถชำระค่าปรับพร้อมกับเสียภาษีประจำปี ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หากยังไม่พร้อมจ่ายปรับที่ค้างชำระ สามารถไปชำระได้ที่สถานีตำรวจ หรือช่องทางอื่น เช่น ไปรษณีย์, ธนาคารกรุงไทย, ตู้ ATM กรุงไทย แอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT และหน่วยบริการที่มีสัญลักษณ์ PTM (CenPay, ตู้บุญเติม) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 

ดูเพิ่มเติม
>> New MG HS 2019 เปิดตัวขายในไทยแล้ว เครื่อง 1.5 เทอร์โบ เริ่มต้น 919,000 บาท ดูสเปคจัดเต็มได้ที่นี่
>> เผยความแรง Aston Martin DBX รถ SUV รุ่นแรกของค่าย มาพร้อมขุมพลัง V8 542 แรงม้า

จ่ายค่าปรับและเสียภาษีพร้อมกันได้

กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ได้กระทำผิด หรือจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งและทุกช่องทางได้ตามปกติ หากยังค้างชำระทั้งค่าปรับและต้องภาษีประจำปี สามารถจ่ายพร้อมกันได้ 

ไม่จ่ายค่าปรับ เท่ากับไม่ได้หลักฐานการเสียภาษีฉบับจริง

ส่วนกรณีที่มีใบสั่ง แต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับ กรมการขนส่งทางบกจะออกหลักฐานแสดงการเสียภาษีซึ่งมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนให้ใช้ชั่วคราวก่อน เมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว สามารถนำใบเสร็จการจ่ายค่าปรับ มาแสดงเพื่อรับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีฉบับจริงในภายหลัง 

หากไม่ได้กระทำความผิด สามารถโต้แย้งได้

หากใบรับใบสั่งโดยผู้ขับขี่ไม่ได้กระทำความผิด ให้ทำหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้น แล้วส่งคืนไปยังสถานีตำรวจที่ถูกระบุไว้ในใบสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนขนส่ง 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สนง.ตำรวจแห่งชาติ กำลังพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูล, ตรวจสอบใบสั่งจราจร, จำนวนค่าปรับ และช่องทางการชำระค่าปรับ ผ่านเว็บไซต์ e-Ticket แล้ววันนี้ โดยเร่งพัฒนาไปพร้อมกับ Web service และ Application หากเปิดให้บริการเมื่อไหร่ Chobrod จะนำมาอัปเดตให้ท่านทราบอย่างแน่นอน 

เว็บไซต์ e-Ticket
เว็บไซต์ e-Ticket  

ดูเพิ่มเติม

>> ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สิ่งประกันมักชอบปกปิด
>> ซื้อรถมือสองแล้วโดนแก้เลขไมล์ ทำแบบนี้สิ! 
 

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

M.BABE