ประกันภัย รถซูเปอร์คาร์ กับรถยนต์ทั่วไปจะแตกต่างกันอย่างไร

ประสบการณ์ใช้รถ | 13 มิ.ย 2560
แชร์ 0

ประกันภัย รถซูเปอร์คาร์ กับรถยนต์ทั่วไป จะมีความแตกต่างกัน

รถยนต์ทุกคันจะต้องทำ ประกันภัย และกฏหมายได้มีการบังคับใช้ให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ ประกันภัย แต่ในเรื่องนี้จะมีความแตกต่างระหว่าง ซูเปอร์คาร์ และ รถยนต์ทั่วไป
 
ประกันภัย รถซูเปอร์คาร์ กับรถยนต์ทั่วไป

ประกันภัย รถยนต์

ความแตกต่างในเรื่องประกันของรถ ซูเปอร์คาร์ กับรถยนนต์ทั่วไปมีดังนี้
 
1. มีการกำหนดผู้ทำ ประกันภัย ซูเปอร์คาร์ 2 คน – เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่คนอื่นเอารถไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุ เพราะเคสอุบัติเหตุของรถซูเปอร์คาร์ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ มักเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้เป็นคนทำ ประกันภัย

>>> วิธีประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

2. ค่าเสียหายส่วนแรก (Debuctible) ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง – รถ ซูเปอร์คาร์ มีราคาแพง ฉะนั้นหากเกิดอุบัติเหตุเสียหายแต่ละทีจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก บางเคสมีการเคลมค่าเสียหายเป็นหลักสิบล้าน ทำให้บริษัทประกันภัยต่างๆ กำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยใหม่เพื่อไม่ให้เกิดอัตราความเสียหายที่สูงเกินค่ามาตรฐานที่ 70% ซึ่งเป็นเรตเดียวกับที่ประกันภัย จ่ายให้กับรถยนต์ทั่วไป เช่น รถซูเปอร์คาร์ รุ่น Lamborghini จะต้องกำหนดชื่อผู้ทำประกันภัย 2 คน มีค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2 แสนบาทต่อครั้ง โดยคิดค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นกว่า 7 แสนบาท ต่อทุนประกันภัยรถยนต์ 25-30 ล้านบาท แต่รายละเอียดกรมธรรม์ หรืออื่นๆ จะมีลักษณะคล้ายกันกับรถยนต์ทั่วไป

>>> ทำอย่างไรเพื่อจะลดเบี้ยประกันภัยได้ทันที

3. บริษัทประกันภัย มีการเข้มงวดต่อรถซูเปอร์คาร์ มากกว่ารถยนต์ – เนื่องจากรถซูเปอร์คาร์ ง่ายต่อการสวมทะเบียนและเลี่ยงภาษี บริษัทประกันจึงเน้นรับประกันภัยจากบริษัทดีลเลอร์เท่านั้น ซึ่งรถซูปเปอร์คาร์ ที่บริษัทประกันรับประกันภัยอยู่ตอนนี้มีประมาณ 5-10 แบรนด์ อาทิ Lamborghini, Ferrari, Porsche
 
 ประกันภัย รถซูเปอร์คาร์ กับรถยนต์ทั่วไป
 
>>> เลือกซื้อรถ Porsche ได้ที่นี
>>> เลือกซื้อรถ Ferrari ได้ที่นี

ความคุ้มครองต่างๆ และประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จะมีอะไรบ้าง

มีการกล่าวไว้ว่า “การทำประกันภัยรถยนต์นับเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการบริหารทรัพย์สิน” เพราะเป็นทางเลือกหลักในการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติภัยหรือการสูญหายที่อาจเกิดต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน การทำประกันรถยนต์นั้นไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียลดลง แต่การประกันภัยรถยนต์จะช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่ทำให้แผนการบริหารการเงินของผู้ทำประกันภัยต้องสะดุดหรือเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าว ดังนั้นในการวางแผนและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้น การประกันความเสี่ยงของทรัพย์สินต่างๆด้วยการประกันภัยจัดว่าเป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่มีรูปแบบเป็นสากลและสามารถไว้วางใจได้”

อย่างไรก็ตามก่อนการทำประกันภัยทุกประเภท ผู้เอาประกันต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้การทำประกันภัยเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

>>> Ferrari อาจถอดแบบซูเปอร์คาร์ “J50”

ประกันภัยรถยนต์มีประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านสังคม และประเทศชาติ
ด้านบุคคล
ด้านธุรกิจ


1.ต่อบุคคล ทำให้ผู้ที่มีเงินน้อยสามารถซื้อรถยนต์ใช้ได้ด้วยการผ่อนส่ง โดยผู้ขาย รถยนต์จะใช้วิธีให้ผู้ซื้อรถยนต์เอาประกันภัยรถยนต์คันนั้นกับผู้รับประกันภัย โดยผู้ขายรถยนต์เป็นผู้รับประโยชน์ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้นั้นหากเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้จากผู้รับประกันภัย รวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกายทั้งของผู้ขับขี่รถยนต์และแก่บุคคลภายนอกด้วย เป็นการบรรเทาความเสียหาย เนื่องจากการใช้รถยนต์ได้ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลากับการโต้แย้งถึงความผิดเมื่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด ทางผู้รับประกันภัยก็จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแทนให้ หากเป็นฝ่ายถูกทางผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหรือทำการซ่อมแซมให้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยก่อนจนสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องเสียเวลา และผู้รับประกันภัยก็จะเข้า สวมสิทธิ์ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัย จึงเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยโดยการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจไม่หยุดชะงักไปนาน

>>> ซื้อรถมือสองที่มีประกันมากับรถ

2.ต่อสังคมและประเทศชาติ
- เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและสังคมประเทศชาติ ทำให้สังคมมี หลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็จะได้รับการชดใช้ เพราะในทุกวันนี้คนที่มีความเป็นอยู่พอกินพอใช้ไปวันหนึ่งๆ ก็สะสมเงินได้ทีละเล็กละน้อย เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยขึ้นจะเดือดร้อนมาก แต่เมื่อมีการเอาประกันภัยไว้ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่าจะมีผู้ชดใช้ความเสียหายให้
-  เป็นการช่วยให้มีการระดมทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และการระดมทุนนั้นจะสำเร็จได้ก็โดยการประหยัดของประชาชนในประเทศและนำเอาส่วนที่สะสมนั้นมาลงทุน การประกันภัยมีส่วนบังคับให้ประชาชนในชาติประหยัดทางอ้อม คือนำเอาเงินที่ทำมาหาได้ส่วนหนึ่งมาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัยในรูปของเบี้ยประกันภัยเพื่อลดการเสี่ยงภัยที่จะเกิดหรือมีขึ้นในอนาคต แล้วผู้รับประกันภัยไปลงทุนหาดอกผลซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาประเทศในการเพิ่มการ ลงทุนของประเทศ
- นอกจากที่กล่าวมาทั้งสองข้อแล้วนั้น การประกันภัยยังจะช่วยในการส่งเสริม การลงทุนให้มีมากขึ้น คือทำให้คนกล้าลงทุนในการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่ต้องเกรงว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมอยู่นั้นจะเสียหายทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะได้ทำประกันภัยไว้แล้ว ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้อาชีพการค้าและ อุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของชาติเจริญขึ้นได้

3. ต่อธุรกิจ การเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งๆ ทำให้เสียหายทั้งทรัพย์สินทั้งตัวรถ หรือแก่ บุคคลอื่นๆนั้นสามารถทำให้ธุรกิจที่ประกอบการอยู่เกิดความเสียหายทั้งด้านเวลา ทรัพย์สิน และการติดต่อประสานงาน ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องประสบกับความผิดพลาดในการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อมีการประกันภัยรถยนต์จะช่วยให้
-  มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเข้ามาดำเนินการในตลาด ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่าธุรกิจอื่นๆ ซึ่งในบางประเทศ ธุรกิจประกันภัยรุ่งเรืองเท่าๆกับธนาคาร เมื่อมีธุรกิจประกันภัยมากขึ้นทำให้คนมีงานทำมากขึ้นและการครองชีพดีขึ้น
- เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ ความมุ่งหมายของการลงทุนประกอบธุรกิจคือ กำไรกำไรจะไม่แน่นอนหากต้นทุนการผลิตไม่แน่นอน แต่หากมีการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัย โดยเสียเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตแน่นอนขึ้น การลงทุนก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ลงทุนสามารถลดการ เสี่ยงภัย โดยการประกันภัยแล้วย่อมใช้ความสามารถและเวลาให้แก่การมุ่งหาผลกำไร ซึ่งวัตถุประสงค์ โดยตรงของการลงทุนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจนั้น

>>> วิธีดูเลขทะเบียนรถมงคล เสริมดวง เลี่ยงอุบัติเหตุ
Mthai