ใบขับขี่หมดอายุ 1 และ 3 ปี ระหว่าง 4 ม.ค ถึง 31 มี.ค. 64 ยกเว้นการทดสอบ

ประสบการณ์ใช้รถ | 8 ก.พ 2564
แชร์ 39

สบายตัว ขนส่งเยียวยาให้ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ระหว่าง 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบ พร้อมเปิดบริการด้านใบขับขี่ทุกแห่ง

ใบขับขี่หมดอายุ 1 และ 3 ปี ระหว่าง 4 ม.ค ถึง 31 มี.ค. 64 ยกเว้นการทดสอบ

 ใบขับขี่หมดอายุ 1 และ 3 ปี ระหว่าง 4 ม.ค ถึง 31 มี.ค. 64 ยกเว้นการทดสอบ

กรมการขนส่งทางบก ใช้มาตรการเยียวยากับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 จะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน รวมถึงทดสอบขับรถ โดยขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่และปีที่หมดอายุ

พร้อมทั้งผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบขับขี่ เปิด...แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ให้สิทธิผู้ที่จองคิวล่วงหน้าระหว่าง วันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 สามารถเลือกจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่จองคิวใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ได้ยกเว้นการทดสอบ

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 ช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรม จะได้รับการยกเว้นการทดสอบ ดังนี้

  • ใบขับขี่ หมดอายุเกิน 1 ปี ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน
  • ใบขับขี่ หมดอายุเกิน 3 ปี ยกเว้นการทดสอบขับรถ
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หมดอายุเกิน 3 ปี ยกเว้นการทดสอบขับรถ

อนุโลมให้ใช้เอกสารหมดอายุต่อใบอนุญาต

ส่วนเอกสารบางประเภทที่ต้องใช้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น 

  • ใบรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ
  • คำขอที่ยังดำเนินการไม่เสร็จภายใน 90 วัน
  • ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning

หากหมดอายุ “อนุโลม” ให้ใช้ประกอบการดำเนินการได้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบขับขี่ แต่ต้องจองคิว

กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ตามปกติ รวมถึงการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง

ใบขับขี่หมดอายุ โควิด

แต่จะจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ ดังนี้

  • ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าแล้ว ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ให้สิทธิจองคิวใหม่ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue บนสมาร์ตโฟน หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

  • ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป

เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ

  • ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน

จะเปิดให้จองคิวได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue บนสมาร์ตโฟน หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของ Covid-19 การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถขนส่ง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ แนะนำให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com และนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง

ส่วนการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง เริ่มให้ดำเนินการได้แล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

อ่านเพิ่ม : ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ 2564 เปิดแล้ว แต่ต้องจองคิวเข้านั้น

ATS