เลือกเลขมงคล เสริมดวงชะตา ปัดตกเลขทะเบียนรถที่ไม่ดี

ประสบการณ์ใช้รถ | 5 ม.ค 2566
แชร์ 0

หลายคนมีความเชื่อว่าตัวเลขส่งผลต่อดวงชะตา หากใช้เลขทะเบียนมงคลจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าใช้เลขทะเบียนรถที่ไม่ดี จะพบเจอแต่อุปสรรค ทำสิ่งใดก็ไม่ราบรื่น

ศาสตร์ของตัวเลขอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสายมูที่มีความเชื่อว่าตัวเลขแต่ละตัวมีพลังที่เชื่อมโยงกับดวงดาว และส่งผลกับดวงชะตาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น เลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน รวมไปถึง “เลขทะเบียนรถ” หลายคนจึงมีความเชื่อว่าหากใช้เลขทะเบียนมงคลจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทำสิ่งใดก็ราบรื่น ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเลข ทะเบียน รถ ต้อง ห้าม มีพลังข่มเลขอีกตัว คืออุปสรรค ขัดขวางความก้าวหน้า แล้วเลขใดคือเลขมงคล เลขใดคือเลข ทะเบียน รถ ที่ ไม่ ดี ตรวจสอบได้ที่นี่

เลข ทะเบียน รถ ที่ ไม่ ดี

เลขทะเบียนต้องห้าม ประจำวันเกิด

วันอาทิตย์

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 3 หรือ 6 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

วันจันทร์

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 1 หรือ 5 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร อ

วันอังคาร

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 1 หรือ 2 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง 

วันพุธกลางวัน

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 3 หรือ 8 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เลขทะเบียนรถที่ไม่ดี

วันพุธกลางคืน

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 4 หรือ 5 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

วันพฤหัสบดี

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 7 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

วันศุกร์

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 7 หรือ 8 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร ย ร ล ว

วันเสาร์

 • ทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 4 หรือ 6 
 • ทะเบียนรถไม่ควรมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

เลข ทะเบียน รถ ต้อง ห้าม

เลขทะเบียนรถที่ไม่ดี ผลรวมของตัวเลข-ตัวอักษร

วิธีนี้จะเป็นการนำตัวเลข และตัวอักษรที่ถูกแปลงค่าเป็นตัวเลข มาบวกกันให้ได้ผลลัพท์ (ตัวเลข + ค่าตัวอักษร) แล้วนำผลลัพธ์มาตรวจสอบอีกทีว่าอยู่ในกลุ่มเลขที่ดีหรือไม่ 

แปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข

 • ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
 • ข บ ป ง ช = 2
 • ต ฑ ฒ ฆ = 3
 • ค ธ ร ญ ษ = 4
 • ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
 • จ ล ว อ = 6
 • ซ ศ ส = 7
 • ย ผ ฝ พ ฟ = 8
 • ฏ ฐ = 9

ตัวอย่าง ทะเบียนรถ กข 3314 : ก (1) + ข (2) + 3 + 3 +1 + 4 = 14 เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ให้นำมาตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่มเลขที่ดีหรือไม่ 

ผลลัพธ์

ระดับ

ความหมาย

4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54

ดีมาก

กลุ่มตัวเลขที่ดี เสริมความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า อุปสรรคน้อย

8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53

ปานกลาง

กลุ่มตัวเลขปานกลาง อาจมีอุปสรรคบ้าง แต่จะผ่านไปได้ด้วยดี หากมีความตั้งใจและพยายาม

3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

ไม่ดี

กลุ่มตัวเลขที่ไม่ดี มีอุปสรรคเยอะ ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า ทำสิ่งใดไม่ราบรื่นอย่างที่หวัง

เลขทะเบียนต้องห้าม

คู่เลข ทะเบียน รถ ที่ ไม่ ดี 

คู่เลขทะเบียนมงคล

 • แคล้วคลาดปลอดภัย 15, 51, 55, 49, 94, 95, 59, 99
 • เมตตามหานิยม 22, 23, 32, 24, 42, 26, 62, 29, 92, 36, 63
 • บารมี 15, 51, 35, 53, 45, 54, 89, 98, 99
 • ทรัพย์สินเงินทอง 24, 42, 36, 63, 66, 28, 82

คู่เลขทะเบียนรถที่ไม่ดี

 • ขี้หงุดหงิด ใจร้อน 03, 30, 10, 01, 12, 21, 33, 07, 70, 13, 31, 37, 73, 38, 83
 • เกิดอุบัติเหตุง่าย 13, 31, 73, 37, 38, 83, 33
 • มีเหตุให้เสียเงินประจำ 10, 11, 01, 02, 20, 03, 30, 13, 31, 33, 06, 60, 67, 76, 91, 19
 • จอดนิ่ง ๆ ก็มีรอย 35, 53, 36, 63, 39, 93, 17, 71, 77, 76, 67

เลข ทะเบียน รถ ไม่ ดี เลขทะเบียนรถมงคล เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการขับรถคือความไม่ประมาท การเคารพกฎจราจร มีน้ำใจและมารยาทกับผู้ร่วมทาง 

เลข ทะเบียน รถ ไม่ ดี

อ่านเพิ่มเติม >>