อัปเดต! อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 8 มิ.ย 2566
แชร์ 3

ขนส่งฯ อำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้รถที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบ และดูคลิปให้จบเท่านั้น !

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มทางเลือกแสนสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ โดยการเปิดให้ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่สามารถการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว ! เพียงแค่ทำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและดูวิดีโออบรมขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-learning เท่านั้น ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไร มาดูกันเลย !

ขั้นตอนอบรมใบขับขี่ทางออนไลน์

1. เปิดเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อทำการลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ โดยสามารถทำได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และกดเลือก “ดำเนินการต่อ”

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้ 

  • เลขบัตรประชาชน
  • ระบุเลขบัตรประชาชนอีกครั้ง
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
  • วันเดือนปีเกิด

อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์

ลงทะเบียน อบรมใบขับขี่ ออนไลน์

2. หากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที โดยกรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิดลงไป 

อบรม ขับขี่ ออนไลน์

3. จองอบรมใบขับขี่ออนไลน์ โดยเลือกตามประเภทใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ ได้แก่ 

  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล : รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง : ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4, ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4 ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี : รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ : รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

จอง อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์
จอง อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์
อบรม ขับขี่ ออนไลน์
อบรม ขับขี่ ออนไลน์

4. ดูวิดีโอการอบรมให้จบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะต้องตอบคำถามระหว่างการอบรมด้วย และหากรับชมไม่จบจะต้องเริ่มดูใหม่ตั้งแต่ต้น 

อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์

5. ทำแบบทดสอบทบทวนหลังการอบรม (คำถามเดียวกันกับที่ต้องตอบในระหว่างการอบรม) หากผ่านการทดสอบแล้ว ระบบจะแจ้งว่าผ่านการอบรมใบขับขี่ ให้บันทึกหน้าจอ (แคปเจอร์) ใช้เป็นหลักฐานใช้ต่ออายุใบขับขี่ 

อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์

อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์

อบรมใบขับขี่ออนไลน์เสร็จแล้วทําไงต่อ ?

เมื่อผ่านการอบรมใบขับขี่ทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถนำหลักฐานบันทึกภาพหน้าจอการอบรมออนไลน์ ไปใช้ในการต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทางบกตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ผ่านการจองคิวออนไลน์ หรือ Walk-In เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุ 6 เดือน หรือ 120 วันนับจากวันที่ผ่านการอบรม

ผู้ใช้รถสามารถอบรมใบขับขี่ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดูคลิปวิดีโอให้จบ และทำแบบทดสอบให้ผ่านเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปอบรมที่สำนักงานขนส่งทางบก 

อบรม ใบขับขี่ ออนไลน์ เสร็จแล้ว ทํา ไง ต่อ

อ่านเพิ่มเติม >>